Mobilitāte ir mainīga

Veids, kā mēs pārvietojamies un kā tiek transportētas preces, nemitīgi attīstās. Izmaiņas tradicionāli ir vērstas uz ātrumu, izmaksām, drošību, komfortu vai elastību. Kamēr tas viss sekmē inovāciju attīstību, rītdienas mobilitāti iezīmēs jauna, visaptveroša prioritāte: kā mēs varam samazināt ar transportu saistītās emisijas un padarīt mobilitāti ilgtspējīgu?

 

Uzzināt vairāk

 

 

Ilgtspējīga mobilitāte kustībā

Kāda būs rītdienas mobilitāte? Kā mēs varam apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc transporta, vienlaikus samazinot emisijas? Kā mēs varam apvienot visus risinājumus, lai sasniegtu ambiciozus mērķus?

Ilgtspējīga mobilitāte skaitļos

Vai pāreja uz elektrisko mobilitāti nodrošinās klimata mērķu sasniegšanu? Kāda var būt atjaunojamo degvielu loma? Kas nodrošinās mobilitāti 2040. gadā?