Kas ir atjaunojamā degviela?

Atjaunojamā degviela tiek ražota no atjaunojamām izejvielām. Daudzos gadījumos atjaunojamā degviela tiek ražota, kombinējot dažādus avotus, piemēram, apvienojot atjaunojamās un augu eļļas ar atkritumiem un pārpalikumiem.
Galvenā atšķirība starp atjaunojamo un fosilo degvielu ir to izcelsmes vieta. Fosilā degviela tiek ražota no neatjaunojamajiem fosilajiem resursiem, un no tās atmosfērā izdalās ogleklis. Atjaunojamo degvielu ražo no iepriekš izmantotiem materiāliem (atkritumiem un pārpalikumiem) vai eļļas, kura iegūta no augiem, kas fotosintēzes ceļā no gaisa var atkārtoti absorbēt CO2.

No kā tiek izgatavota Neste atjaunojamā degviela?

 

 

Mūsu pārstrādes rūpnīcās Somijā, Nīderlandē un Singapūrā mēs izmantojam plašu dažādu ilgtspējīgi ražotu un globāli iegūtu izejvielu klāstu. Vairāk nekā desmit gadus esam koncentrējušies uz atkritumiem un pārpalikumiem kā izejvielām, un 2021. gada pirmajā pusē to īpatsvars pieauga līdz 92 procentiem no mūsu pasaules atjaunojamo izejvielu apjoma.

Pašlaik mēs izmantojam:

  • lietotu cepamo eļļu, kas savākta, piemēram, no restorāniem;
  • dzīvnieku taukus no pārtikas rūpniecības atkritumiem, kas nav piemēroti lietošanai pārtikā;
  • augu eļļas pārstrādes atkritumus un pārpalikumus, piemēram, eļļu no lietotiem balinošajiem māliem, taukskābju destilātus un atlikušo eļļu, kas iegūta no notekūdeņu nogulsnēm;
  • zivju taukus no zivju apstrādes atkritumiem, kurus nevar izmantot pārtikā;
  • ilgtspējīgi iegūtas augu eļļas;
  • tehnisko kukurūzas eļļu, etanola ražošanas pārpalikumu.

Mūsu rafinēšanas procesā izmantotās izejvielas var atšķirties laika gaitā, atkarībā no tirgus un produkta, pamatojoties uz pieejamību, cenu, tirgu un klientu specifiskajām prasībām un vēlmēm. Mūsu plašais izejvielu klāsts nodrošina mums elastību, lai izpildītu šīs prasības, vienlaikus ļaujot mums ražot atjaunojamus produktus ar nemainīgi augstu kvalitāti.

 

Vai mums būs pietiekami daudz atjaunojamās degvielas, lai panāktu patiesas pārmaiņas?

 

 

Mēs turpinām strādāt pie zemākas kvalitātes atkritumu un pārpalikumu izejvielu pieejamības palielināšanas, vienlaikus izstrādājot tehnoloģijas, lai dažādotu klāstu ar pilnīgi jauniem izejvielu veidiem. Mēs plānojam ieviest jaunas ilgtspējīgas izejvielas, piemēram:
lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumus un pārpalikumus;
piemērotus atjaunojamos materiālus no cieto sadzīves atkritumu plūsmām.
Izmantojot šos jaunos izejmateriālus, globālā atjaunojamās degvielas ražošana līdz 2040. gadam varētu sasniegt vairāk nekā 1000 megatonnu naftas ekvivalenta, kas būtu pietiekami, lai aizstātu visu aviācijā un jūras transportā, kā arī būtiskā daļā autotransporta izmantoto fosilo degvielu.
Nākotnē mūsu mērķis ir papildus atkritumiem un pārpalikumiem izmantot vēl citus izejmateriālu veidus. Mēs meklējam iespēju izmantot CO2 absorbējošu aļģu enerģijas potenciālu, izstrādāt jaunas augu eļļas no progresīvām lauksaimniecības koncepcijām un izmantot pat pašu CO2 kā izejvielu.