Stratēģija

Neste mērķis ir nodrošināt izcilu vērtību ar atjaunojamiem un cirkulāriem risinājumiem. Mēs turpinām savu izaugsmi un transformāciju kā pasaulē vadošais ilgtspējīgas aviācijas degvielas un atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotājs un priekštecis kā ilgtspējīgāku izejvielu risinājumu ražotājs polimēru un ķīmisko vielu rūpniecībai. Mēs esam apņēmušies:

  • Mūsu klientu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana katru gadu vismaz par 20 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta līdz 2030. gadam.
  • Sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu līdz 2035. gadam.
  • Pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitātes samazināšana līdz 2040. gadam par 50%, salīdzinot ar 2020. gada līmeni.

Mūsu stratēģija “Pārmaiņu vadīšana” ir vērsta uz izaugsmi un vērtības radīšanu, kā arī mūsu cilvēku unikālajām spējām. Pamatā ir trīs virzieni: izaugsme, izvēles iespēja un izmaksas.

Izaugsme

  • Paplašināt globālo izejvielu bāzi. Mēs turpināsim augt un nostiprināt savas pozīcijas atkritumu un atlikumu vērtību ķēdē, jaunās augu eļļas un sašķidrinātās plastmasas atkritumos.
  • Augt tirgū. Nostiprinot savu klātbūtni izvēlētajos tirgos, mēs varam labāk apkalpot savus klientus un palīdzēt tiem attīstīties. Tas attieksies uz visiem uzņēmumiem un jo īpaši attiecībā uz atjaunojamo aviāciju un atjaunojamiem polimēriem un ķīmiskajām vielām.

Izvēles iespējas

  • Palielināta izvēles iespēja. Izejvielu, produktu un tirgu izvēles palielināšana ļauj mums labāk pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Tas arī stiprinās mūsu pilnīgas optimizācijas iespējas, kas ir Neste vērtības un konkurences priekšrocību avots. Pilnīgas optimizācijas iespējas attiecas uz mūsu spēju izmantot un apvienot mūsu rīcībā esošo ieskatu izejvielu tirgus dinamikā, tirgus regulējumos un klientu vēlmēs.

Izmaksas

  • Koncentrēšanās uz efektivitātes uzlabošanu. Mēs turpināsim pastiprināt centienus uzlabot konkurētspēju un palielināt efektivitāti. Tas ietver fiksēto izmaksu un neto apgrozāmā kapitāla efektivitāti, kā arī organizatorisko, digitālo, visaptverošo un projektu izstrādi.

Mēs turpinām nodrošināt augstus ilgtspējības standartus un tiecamies uz savu ilgtspējas vīziju. Drošība joprojām ir mūsu darbības pamatā — katru dienu, visur.