Stratēģija

Laiks rīkoties ātrāk, drosmīgāk un kopā

Neste stratēģija ir “Ātrāk, drosmīgāk un kopā”. Tas atspoguļo izpratni, ka nav laika zaudēt, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām vai palīdzētu risināt plastmasas atkritumu problēmas. Lai gūtu panākumus, mums ir jārīkojas, jāievieš jauni risinājumi un tie jāpiegādā ātrāk un drosmīgāk nekā jebkad agrāk – kopā.

Globālais līderis atjaunojamo un apļveida risinājumu jomā

Mūsu mērķis ir kļūt par pasaules līderi atjaunojamo un cirkulāro risinājumu jomā. Mēs palīdzam transportam un pilsētām, kā arī klientiem aviācijas, polimēru un ķīmisko vielu nozarēs padarīt viņu uzņēmējdarbību ilgtspējīgāku. Lai to panāktu, mēs esam apņēmušies:

  • Mūsu klientu siltumnīcefekta gāzu emisijas samaznāt katru gadu vismaz par 20 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta līdz 2030. gadam.
  • Sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu līdz 2035. gadam.
  • Pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitātes samazināt līdz 2040. gadam par 50%, salīdzinot ar 2020. gada līmeni.
  • Mērķis līdz 2030. gadam padarīt Porvoo ražotni par ilgtspējīgāko naftas pārstrādes rūpnīcu Eiropā un līdz 2030. gadam palielināt atjaunojamo un cirkulāro izejvielu īpatsvaru līdz vairāk nekā 10% no pārstrādes rūpnīcām.
  • Mūsu tirgus stiprināšana atjaunojamās aviācijas un polimēru biznesā.
  • Atbalstīt ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) tirgus izaugsmi ar 1,5 miljoniem tonnu/gadā, kas jau būs pieejama līdz 2023. gada beigām.
  • Mūsu ķīmiskās pārstrādes risinājumu nodrošinātāja pozīcijas nostiprināšana.
  • Mūsu unikālās globālās atkritumu un atlieku izejvielu platformas paplašināšana.

Mūsu stratēģiskie motīvi

1. Paplašināt atjaunojamos un apļveida risinājumus. Mēs apkalpojam esošos un jaunos klientus autotransporta, aviācijas, polimēru un ķīmisko vielu tirgū. Mēs palielinām ražošanas jaudu,  nostiprinām un paplašinām savu atjaunojamo un cirkulāro izejvielu piedāvājumu.

2. Gatavojamies nākotnei. Mēs atjauninām un komercializējam jaunus atjaunojamos un aprites risinājumus nākamajos izaugsmes posmos. Mēs pildām savas klimata saistības un nodrošinām augstus ilgtspējības un drošības standartus visā, ko darām.

3. Konkurētspējas un pārveides veicināšana. Mēs turpinām veicināt efektivitāti un konkurētspēju, izmantojot produktu izcilību. Mēs pārveidojam fosilo izejvielu rafinēšanu un sadali par zemu emisiju piedāvājumu, oglekļa emisiju ziņā neitrālu ražošanu.