Stratēģija

Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu vērtību ar atjaunojamiem un apļveida risinājumiem. Mēs turpinām savu izaugsmi un transformāciju kā pasaulē vadošais ilgtspējīgas aviācijas degvielas, atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotājs un priekštecis kā ilgtspējīgāku izejvielu risinājumu ražotājs polimēru un ķīmisko vielu rūpniecībai.

Mēs esam apņēmušies:

  • Kopā ar klientiem samazināt siltumnīcefektu gāzu radītās emisijas katru gadu vismaz par 20 miljoniem tonnu CO2 līdz 2030.

  • Saniegt oglekļa neitrālu ražošanu līdz 2035.gadam.

  • Pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitātes samazināšana līdz 2024.gadam par 50%, salīdzinājumā ar 2020.gadu. 

Mūsu stratēģijas “Pārmaiņu vadīšana” pamatā ir izaugsme un efektivitāte.

Izaugsme

  • Palielināta izvēles iespēja. Izejvielu, produktu un tirgu izvēles palielināšana ļauj mums labāk pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Tas arī stiprinās mūsu pilnīgas optimizācijas iespējas, kas ir Neste vērtības un konkurences priekšrocību avots. Pilnīgas optimizācijas iespējas attiecas uz mūsu spēju izmantot un apvienot mūsu rīcībā esošo ieskatu izejvielu tirgus dinamikā, tirgus regulējumos un klientu vēlmēs.

Efektivitāte

  • Izvēles iespējas un vērtību radīšana. Uzlabojot mūsu izvēles iespējas attiecībā uz izejmateriāliem, produktiem un tirgiem, mēs varam labāk pielāgoties dinaiskai uzņēmējdarbības videi, stiprinot optimizācijas iespējas. Tas paaugstina mūsu konkurētspējas priekšrocības, kā arī stiprina mūsu prasmes orientēties tirgus dinamikā, kā arī ļauj mums radīt vērtības saviem klientiem. 
  • Izmaksu konkurētspēja. Mēs turpinām stiprināt konkurētspēju un palielināt efektivitāti. Tas ietver rūpīgu fiksēto izmaksu un neto apgrozāmā kapitāla pārvaldību, kā arī organizatorisko, digitālo projektu pilnīgu izstrādi. 

Mēs turpinām nodrošināt augstus ilgtspējības standartus un tiecamies pēc mūsu ilgtspējas vīzijas. Drošība joprojām ir mūsu darbības pamatā – katru dienu un visur.