Rīcības kodekss

Mūsu vīzija, kas virza ceļu uz ilgtspējīgu nākotni kopā, liecina, ka ticam sadarbībai un vēlamies aktīvi iesaistīties ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā. Mēs esam apņēmušies ievērot augstus ētikas standartus un veicam savu uzņēmējdarbību saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Tas nozīmē rīkoties pārredzami, atbildīgi, godprātīgi un saskaņā ar mūsu vērtībām. 

Rīcības kodekss attiecas uz visu Neste grupu un satur mūsu galvenos principus un galvenās prasības, kas jāievēro visiem Neste darbiniekiem savā ikdienas darbā.

Ar pilnu Neste rīcības kodeksu var iepazīties šeit, noklikšķinot uz attēla: 

 

Piegādātāju rīcības kodekss

Mūsu saistības attiecībā uz atbildīgu un ētisku uzņēmējdarbību ir atkarīgas ne tikai no mūsu pašu cilvēkiem, bet arī no sadarbības attiecību veidošanas ar mūsu biznesa partneriem, kuriem ir kopīgas mūsu saistības. Mēs uzskatām, ka ētisks un atbildīgs darbs ir arī veiksmīgs darbs. Mēs arī pieprasām, lai mūsu piegādātāji un citi darījumu partneri ievērotu piemērojamos likumus un sagaidām, ka viņi ievēros līdzvērtīgus ētikas uzņēmējdarbības standartus, kas noteikti Neste rīcības kodeksā, kas sīkāk aprakstīts mūsu Piegādātāju rīcības kodeksā.

Iepazīties ar Neste piegādātāju rīcības kodeksu