Ietaupītās emisijas

Izmantojot atjaunojamo dīzeļdegvielu Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu, kas ir ražota no atjaunojamām izejvielām, siltumnīcefekta gāzu emisijas pilnā degvielas aprites dzīvesciklā ir iespējams samazināt pat par 90%* (salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu). 

Atjaunojamā dīzeļdegviela Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela un fosilā dīzeļdegviela atšķiras gan pēc kopējā emisiju apjoma, kas rodas pilnā degvielas aprites dzīvesciklā, gan pēc emisiju sadalījuma pa atsevišķiem produkta aprites dzīvescikla posmiem.

* Aprēķina metode atbilst Eiropas Savienības Atjaunojamo energoresursu direktīvai (2009/28/EK).
** Oglekļa dioksīda emisiju apjoms, kas rodas, izmantojot atjaunojamo dīzeļdegvielu, ir līdzvērtīgs nullei, jo biogēnā oglekļa dioksīda daudzums, kas izdalās degšanas procesā, ir vienāds ar oglekļa dioksīda daudzumu, ko atjaunojamās izejvielas ir uzņēmušas iepriekš.

 

 

Risinājums vietējās gaisa kvalitātes uzlabošanai

Papildus siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšanai samazināšanai Neste MY atjaunojamās dīzeļdegvielas izmantošana ir arī izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā pilsētas teritorijā samazināt transporta radītās emisijas un uzlabot vietējo gaisa kvalitāti. Tas nozīmē, ka Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela ir lieliska alternatīvā degviela, ar kuru varētu darbināt, piemēram, pilsētas autobusus.
Zinātniskie pētījumi un izmēģinājumi** pierāda, ka salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu Neste MY atjaunojamās dīzeļdegvielas izmantošanai ir šādas priekšrocības:
  • par līdz pat 33% mazāk smalko daļiņu; 
  • par līdz pat 30% mazāk ogļūdeņražu (HC);
  • par līdz pat 24% mazāk oglekļa monoksīda (CO) emisiju;
  • par līdz pat 9% mazāk slāpekļa oksīdu (NOx); 
  • mazāk poliaromātisko ogļūdeņražu (PAH).
Cita starpā vietējās emisijas var efektīvi samazināt, ieguldot finanses transportlīdzekļu parka atjaunošanā un iegādājoties transportlīdzekļus ar elektrodzinējiem vai modernākajiem dīzeļdzinējiem. Tomēr, ja šādi kapitālieguldījumi nav iespējami, Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela ir lielisks risinājums, ko uzreiz var izmantot esošo transportlīdzekļu darbināšanai. Izmantojot Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu vecāku un vienkāršāku dzinēju darbināšanai, emisiju samazinājums ir vēl izteiktāks. 
 
* Aprites cikla emisiju apjoma un emisiju samazinājuma aprēķina metode atbilst Eiropas Savienības Atjaunojamo energoresursu direktīvai (2009/28/EK).
** Šie vidējie emisiju samazinājuma rādītāji ir iegūti pētījumos par atjaunojamo dīzeļdegvielu Neste MY un hidrogenētas augu eļļas (HVO) degvielu, kuros kā degviela ir izmantota 100% atjaunojamā dīzeļdegviela Neste MY. Transportlīdzekļu emisijas ir salīdzinātas ar emisijām, kas rodas, izmantojot parastu sēru nesaturošu dīzeļdegvielu. Pētījumu rezultāti ir publicēti vairāk nekā 40 zinātniskos izdevumos.