Ilgtspējas politika

Mūsu darbība ir sabiedrībai un videi draudzīga, un ekonomiski dzīvotspējīga.

  • Viss, ko mēs darām, ir drošs mums, mūsu kaimiņiem, partneriem, klientiem un videi.
  • Mēs izturamies atbildīgi pret sabiedrību un ievērojam cilvēktiesības it visur, kur strādājam.
  • Mēs nodrošinām klientiem produktus, kas palīdz risināt tādus ilgtspējas jautājumus kā globālās klimata izmaiņas un gaisa kvalitātes uzlabošana.
  • Mēs sadarbojamies ar visām ieinteresētajām pusēm un piedalāmies daudzpusējās iniciatīvās, lai izstrādātu vēl ilgtspējīgākus risinājumus.
  • Mēs atbildīgi izmantojam dabas resursus un aktīvi strādājam, lai attīstītu vēl ilgtspējīgāku apgādes ķēdi.

Neste ievēro ESAO ieteikumus multinacionāliem uzņēmumiem un ieteikumus labai korporatīvajai pārvaldībai un darbojas saskaņā ar ANO Cilvēktiesību hartu un Starptautiskās Darba organizācijas deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā.