Mūsu mērķis ir radīt veselīgāku planētu mūsu bērniem. Mēs piedāvājam saviem klientiem un partneriem zemas emisijas risinājumus pasaules ilgtspējības izaicinājumiem. Mūsu atjaunojamie un cirkulārie risinājumi ir mūsu ieguldījums, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu darbību un palīdzētu samazināt atkarību no neapstrādātām fosilajām izejvielām. Mūsu darbu vada Neste ilgtspējas vīzija, kurā esam izvirzījuši sev mērķtiecīgus mērķus klimata, bioloģiskās daudzveidības, cilvēktiesību, kā arī piegādes ķēdes un izejvielu jomā. Kopā ar mūsu perneriem mēs cenšamies izveidot oglekļa neitrālu un dabai pozitīvu vērtību ķēdi līdz 2040.gadam.

Mums vēl tāls ceļš ejams, taču, lai sasniegtu pasauli bez emisijām, esam izvirzījuši sekojošus mērķus:

Plaukstas nospiedums

Piedāvāt risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem līdz 2030. gadam samazināt emisijas par vismaz 20 Mt Co2 gadā un sasniedzot klimata mērķus.

Pēdas nospiedums

Līdz 2030.gadam par 50% samazināt ražošanas laikā radītās emisijas. Līdz 2035.gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu.

Plastmasa

No 2030. gada pārstrādāt vismaz 1 miljonu tonnu plastmasas atkritumu gadā.

Mūsu solījums- līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta radītos izmešus par vismaz 20 milljoniem tonnu gadā, nav iedomājams bez visu iesaistes. Tāpēc ir svarīgi, ka mūsu pamatvērtības iet roku rokā, lai sasniegtu šo mērķi.

Neste ir apņēmusies zemas kvalitātes izejvielas pārvērst augstas kvalitātes produktos.

Mūsu ilgtspējas pasākumi Latvijā