Plašs atjaunojamo izejvielu klāsts

Atjaunojamo produktu ražošanai mūsu atjaunojamo izejvielu pārstrādes rūpnīcās Somijā, Nīderlandē un Singapūrā mēs katru gadu izmantojam aptuveni 10 dažādas ilgtspējīgi ražotas izejvielas. Atsevišķu izejvielu īpatsvars Neste pārstrādes procesā ik gadu atšķiras, piemēram, atkarībā no izejvielu pieejamības, cenas un specifiskām tirgus prasībām. 

Plašs izejvielu klāsts no visas pasaules nodrošina elastību, jo tas mums ļauj apmierināt dažādu tirgu un dažādu klientu vajadzības. Neste patentētā NEXBTL tehnoloģija ļauj atjaunojamo produktu ražošanā izmantot dažādas eļļas un taukus, kas ir iegūti no atjaunojamiem resursiem. Neatkarīgi no tā, kādas izejvielas tiek izmantotas atjaunojamo produktu ražošanā, tie vienmēr atbilst augstākajām kvalitātes prasībām. 

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā paplašināt un dažādot izejvielu klāstu. Naftas aizstāšana ar atjaunojamām un otrreizējām izejvielām palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un atkarību no jēlnaftas, un cīnīties pret klimata pārmaiņām. 

Priekšplānā – izejvielas, kas ir iegūtas no atkritumiem un pārpalikumiem

Neste ir izvirzījusi mērķi līdz 2025. gadam atkritumu un pārpalikumu īpatsvaru uzņēmuma kopējā atjaunojamo izejvielu apjomā palielināt līdz 100%. Pašlaik atkritumi un atlikumi veido 80% no gada laikā izmantotā atjaunojamo izejvielu apjoma. 

Visās pārstādes rūpnīcās, kurās tiek ražoti mūsu atjaunojamie produkti, tehniski ir iespējams izmantot izejvielas, kas 100% ir iegūtas no atkritumiem un pārpalikumiem. Šāda iespēja mūsu rūpnīcās pastāv jau kopš 2015. gada.

Atkritumi un pārpalikumi, ko Neste izmanto kā izejvielas atjaunojamo produktu ražošanai:

  • lietota cepamā eļļa; 
  • dzīvnieku tauki no pārtikas rūpniecības atkritumiem;
  • augu eļļas ražošanas atkritumi un atlikumi (piemēram, palmu eļļas taukskābju destilāts, eļļa, kas iegūta no lietotiem balinošajiem māliem, palmu eļļas ieguves rūpnīcu notekūdeņu nogulsnes);
  • zivju eļļa no zivju apstrādes atkritumiem;
  • tehniskā kukurūzas eļļa (etanola ražošanas atlikumi).

Neatkarīgi no tā, kādas izejvielas no mūsu plašā izejvielu klāsta ir izmantotas atjaunojamo produktu ražošanā, fosilo produktu aizstāšana ar mūsu atjaunojamajiem produktiem ļauj būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, kas rodas pilnā degvielas dzīvesciklā. Piemēram, salīdzinājumā ar emisijām, kas rodas, izmantojot fosilo dīzeļdegvielu, atjaunojamā dīzeļdegviela Neste MY neatkarīgi no tās ražošanā izmantotajām atjaunojamajām izejvielām ļauj par līdz pat 90% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas pilnā degvielas dzīvesciklā. Vismazākās oglekļa dioksīda emisijas un emisiju samazinājumu par 85–90% salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu ir iespējams panākt, izmantojot degvielu, kas ir 100% ražota no atkritumiem un pārpalikumiem.

Samazinās tradicionālo augu eļļu izmantošana

Ņemot vērā klientu gaumi atsevišķos tirgos, mēs atjaunojamo produktu ražošanā pašlaik izmantojam arī ilgtspējīgi ražotas augu eļļas, piemēram, 100% sertificētu un izsekojamu palmu eļļu. Paredzams, ka, mainoties klientu vēlmēm un tiesiskā regulējuma tendencēm, līdz 2025. gadam Neste tradicionālās augu eļļas būs pilnībā aizstājusi ar atkritumiem un atlikumiem.

Augu eļļas, ko Neste izmanto kā izejvielas:

  • palmu eļļa;
  • rapšu eļļa;
  • sojas eļļa;
  • jatrofas (jatropha) eļļa (eļļa tiek izmantota ierobežotā daudzumā projekta ietvaros);
  • idras eļļa (eļļa tiek izmantota ierobežotā daudzumā projekta ietvaros).

Vidējā un ilgākā laika posmā mēs vēlētos izejvielu klāstā iekļaut arī jaunas augu eļļas, kas ir iegūtas, izmantojot progresīvas lauksaimniecības metodes. Ilgtspējas ziņā būtiskākais ieguvums no šādu progresīvu lauksaimniecības metožu izmantošanas ir tas, ka attiecīgo kultūraugu audzēšana ļauj gūt papildu labumu no noplicinātas vai citādi izmantotas lauksaimniecības zemes. 

Atslēgvārds ir ”ilgtspēja”

Mēs pieņemam tikai ilgtspējīgi ražotas izejvielas no rūpīgi izvēlētiem piegādātājiem. Visi Neste produkti un to ražošanā izmantotās izejvielas vienmēr atbilst juridiskajām ilgtspējas prasībām, ko ir noteikušas to valstu vietējās iestādes, kuru tirgos tiek izplatīta mūsu produkcija. Arī mūsu partneriem pirms līguma parakstīšanas ir jāapņemas nodrošināt ilgtspēju, aizsargāt bioloģisko daudzveidību un ievērot cilvēktiesības.

Pēdējos gados mēs arvien vairāk nostiprinām savu klātbūtni reģionos, kuros mēs iepērkam nepieciešamās izejvielas. Tas mums ļauj labāk pārredzēt piegādes ķēdes un ciešāk sadarboties ar piegādātājiem, kā arī paver plašākas iespējas īstenot pienācīgu kontroli un nodrošināt augstus ilgtspējas rādītājus. 

Uzzini vairāk par to, kā mēs nodrošinām izejvielu ilgtspēju, un to, kādus kritērijus mēs izvirzām mūsu piegādātājiem!