Mūsu panākumi ir balstīti uz mūsu atjaunotajām vērtībām

 

MUMS RŪP

  • Mēs rūpējamies par vidi, sabiedrību un nākamajām paaudzēm, vienlaikus atbildot par veiksmīga biznesa vadīšanu.
  • Mums apkārtējo cilvēku drošība un labklājība.
  • Mēs priecājamies un aicinām pievienoties šajā ceļojumā ikvienu, rūpējoties par daudzveidību un ikviena tiesībām būt pašam.

MUMS IR DROSME

  • Mēs ejam ceļu, pētot iespējas un radot jaunus risinājums.
  • Mēs tiecamies pēc atjaunošanās un izcilības novatoriskā veidā,kā mēs strādājam un veicam uzņēmējdarbību.
  • Mēs uzdrošināmies domāt ātri, rīkoties ātri un mācīties ātri. Godīgums un nepārtraukta attīstība ir mūsu domāšanas pamatā. 

MĒS SADARBOJAMIES

  • Mums kopā izdodas sasniegt savus mērķus.
  • Mēs pulcējam kopā klientus, partnerus un sabiedrību kopumā - mūsu veiksmes pamatā ir sadarbība un inovācijas.
  • Mēs mudinām viens otru augt kopā, daloties zināšanās un veidojot atgriezenisko saiti.