Kā apmaksāt rēķinu/ papildināt Neste karti

 Veiciet maksājumu uz kādu no zemāk norādītajiem banku kontiem

 Maksājuma mērķī jānorāda Jūsu klienta/līguma numuru.
Maksājumi vienas bankas ietvaros tiek apstrādāti 1x stundā darba dienās un darba laikā.

 

Mūsu rekvizīti:
SIA Neste Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003132723
Juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004

Banku konti, uz kuriem varat veikt rēķina apmaksu:

  • AS Swedbank, konts LV28HABA0001408036200, SWIFT HABALV22
  • AS SEB Banka, konts LV14UNLA0002005469151, SWIFT UNLALV2X
  • AS Citadele banka, konts LV96PARX0000113070001, SWIFT PARXLV22
  • AS Luminor Bank, konta Nr. LV26RIKO0002013212424, SWIFT RIKOLV2X

 

SVARĪGI ZINĀT: 

  • Maksājumi vienas bankas ietvaros tiek apstrādāti 1x stundā darba dienās un darba laikā. Brīvdienās/ svētku dienās- 1x dienā.