Slēgt līgumu

Lai iegādātos degvielu vairumtirdzniecībā, ir jānoslēdz “NAFTAS PRODUKTU PĀRDOŠANAS LĪGUMS PIEGĀDĒM AR AUTOTRANSPORTU”.
Saņemot no Jums līguma slēgšanai nepieciešamos rekvizītus, sazināsimies ar Jums personīgi un nosūtīsim līgumu saskaņošanai.
Pēc Jūsu izvēles, līgumu var arī izdrukāt, parakstīt, un sūtīt mums pa pastu divus eksemplārus.
 
Kredīta piešķiršana tiek izskatīta atsevišķi un klients par atbildi tiek informēts individuāli.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet vai rakstiet mums darba dienās no 8.00 līdz 16.30, uz tālruni 66013379 vai 66013359 vai e-pastu: direct.sales@neste.com.