Kas ir ilgtspējīga mobiltitāte?

Ilgtspējīgas mobilitātes jēdziens ir daudz plašāks par emisiju samazināšanu. Transporta nozarei ir potenciāls uzlabot dzīves un iztikas līdzekļus miljardiem cilvēku. Taču, lai apmierinātu cilvēku vajadzības šodien, nozarei jābūt gatavai reaģēt uz nākamo paaudžu cerībām: tā ir ilgtspējīgas attīstības būtība.

Eiropas Savienības Transporta ministru padome ir definējusi ilgtspējīgu transporta sistēmu kā tādu, kas “ļauj droši un cilvēka un ekosistēmu veselībai atbilstošā veidā apmierināt indivīdu, uzņēmumu un sabiedrības pamata piekļuves un attīstības vajadzības, kā arī veicina vienlīdzību. secīgo paaudžu ietvaros un starp tām.”*

Apvienoto Nāciju Organizācija ir definējusi ilgtspējīgu transportu kā “pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanu cilvēku un preču mobilitātei, kas veicina ekonomisko un sociālo attīstību, lai gūtu labumu mūsdienu un nākamajām paaudzēm, drošā, pieejamā, efektīvā un noturīgā veidā. , vienlaikus samazinot oglekļa un citas emisijas un ietekmi uz vidi.

Daudzas novatoriskas mobilitātes tendences, tostarp kopīga mobilitāte, kā arī pieejamas un ilgtspējīgas mobilitātes iespējas cilvēkiem, var palīdzēt sasniegt globālos ilgtspējības mērķus. 

 

 

Transports nav pašmērķis, bet drīzāk līdzeklis, kas ļauj cilvēkiem piekļūt tam, kas viņiem nepieciešams: darba vietām, tirgiem un precēm, sociālajai mijiedarbībai, izglītībai un daudziem citiem pakalpojumiem, kas veicina veselīgu un pilnvērtīgu dzīvi.

ANO ģenerālsekretāra augsta līmeņa padomdevēju grupa ilgtspējīga transporta jautājumos

Kopīga mobilitāte

Kopīgai mobilitātei var būt galvenā nozīme emisiju, kā arī sastrēgumu samazināšanā. Kopīgojot dažādus transporta veidus (automašīnas, skrejriteņus, elektro velosipēdus), mēs varam izvairīties no īpašumā esošiem transportlīdzekļiem, kas lielāko dienas daļu stāv dīkstāvē, un optimizēt transportlīdzekļu izmantošanu, darot vairāk ar mazāku summu. Transporta īrēšana, kurā cilvēkiem nepieder pārvietošanās līdzeklis, bet maksā par lietošanu, jau ir sākusi mainīt mūsu paradumus, īpaši pilsētās.
 
Saskaņā ar MIT veikto pētījumu par kopīgas mobilitātes priekšrocībām, šāda veida mobilitāte varētu arī samazināt autostāvvietu aizņemtību pilsētās par 86 procentiem, atbrīvojot vērtīgu publisko telpu un radikāli pārdomājot, kā telpa tiek izmantota.**

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes un kvantitātes uzlabošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt gan emisijas, gan sastrēgumus. Patiesais kolektīvā transporta konkurents ir individuālie pārvadājumi, tāpēc ļoti svarīgi ir piedāvāt kvalitatīvu un regulāru  pakalpojumu.
Valstis vai pilsētas, kas iegulda visvairāk sabiedriskā transporta sistēmās, ir arī tajās, kurās ir vislielākais transporta veidu sadalījums. Piemēram, nesen veikts pētījums parādīja, ka dzelzceļa infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība tieši ietekmē modālo sadalījumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.***

Gudra mobilitāte

Digitālās tehnoloģijas nodrošina automatizētu mobilitāti un viedu satiksmes pārvaldību, padarot transportu efektīvāku un tādējādi samazinot emisijas. Viedajām transporta sistēmām būs galvenā loma, lai padarītu mobilitāti efektīvāku uz mūsu ceļiem, uz ūdens un gaisā. 
Piemēram, vienādranga transportlīdzekļa un infrastruktūras savienojamība var atbalstīt ilgtspējīgu ceļojumu izvēli, nodrošināt multimodālu transportu, uzlabot piekļuvi sabiedriskajam transportam un samazināt sastrēgumus, kā arī degvielas patēriņu. Savienojamība var optimizēt ceļošanas režīmu un maršruta izvēli, uzlabojot satiksmes plūsmu un samazinot degvielas patēriņu.
Automātiskā transportlīdzekļa vadība sola uzlabot energoefektivitāti, drošību un ērtības. Ar katru automatizācijas līmeni un uzlabotu savienojamību samazinās degvielas patēriņš.

 

Pieeja mobilitātei

lgtspējīga mobilitāte ietver arī svarīgu jēdzienu par piekļuvi mobilitātei neatkarīgi no ienākumiem vai atrašanās vietas. 
Ilgtspējīga mobilitāte ietver vienlīdzīgu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātākām iedzīvotāju grupām un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem.
 

Pastaigas un riteņbraukšana

Vieglas mobilitātes veicināšana ir vienkāršs veids, kā samazināt emisijas un uzlabot dzīves kvalitāti, īpaši pilsētu teritorijās.

Drošība

Ceļu satiksmes negadījumi ir viens no galvenajiem novēršamās mirstības cēloņiem. Nesenā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ziņojumā**** norādīts, ka katru gadu uz auto ceļiem mirst 1,35 miljoni cilvēku, un tas ir galvenais bērnu un jauniešu vecumā no 5 līdz 29 gadiem nāves cēlonis.
Katru gadu vēl desmitiem miljonu tiek ievainoti vai kļūst invalīdi. Ilgtspējīgai mobilitātei jābūt arī drošai mobilitātei. Izmantojot tehnoloģiju un inovācijas, tiks samazināts ar transportu saistīto nāves gadījumu un ievainojumo skaits.
 

 

 

Emisiju samazināšana visiem transporta līdzekļiem

Paralēli efektivitātes palielināšanai ļoti svarīga ir transporta “dekarbonizācija”. Apmēram 200 gadus mēs esam paļāvušies uz fosilajiem avotiem enerģijas transportēšanai. Mums ātri jāpāriet uz atjaunojamiem avotiem. Tas nozīmē fundamentālas pārmaiņas, kam nepieciešami visi risinājumi.

 

 

 

*** Gallo, M.; Amo Guevara, A. A Model for Estimating the Impact of National Transport Investments on the Rail Modal Share and Greenhouse Gas Emissions. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Environmental and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Genova, Italy, 10–14 June 2019; pp. 369–373.
****World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2018; WHO Document Production Services; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2018.