Ilgtspēja
6.07.2023

Bites, koki un citi labie darbi - ko Neste dara bioloģiskās daudzveidības labā?

Armands Beiziķis

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir ceturtais lielākais risks pasaules mērogā nākamo desmit gadu laikā, liecina Pasaules ekonomikas foruma dati. Lai mūsu planēta un mūsu bizness attīstītos un būtu noturīgs, ir jāatjauno un jāaizsargā veselīgas ekosistēmas.

Bioloģiskā daudzveidība ir viens no Neste ilgtspējas vīzijas stūrakmeņiem. Mūsu mērķis ir veicināt pozitīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un līdz 2040. gadam panākt dabai pozitīvu vērtību tīklu, kas nozīmē, ka dabai tiek nodrošināts vairāk ieguvumu nekā negatīva ietekme. Lai atbalstītu mūsu vīziju, mūsu mērķis ir panākt, lai no 2025. gada mūsu jaunās darbības radītu kopumā pozitīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, bet līdz 2035. gadam panākt, lai visas pašreizējās darbības neradītu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Uzņemšanās ieviest pārmaiņas ir mūsu pamatvērtība. Mēs nepārtraukti izstrādājam sistemātisku pieeju un parametrus, lai ņemtu vērā ar mūsu uzņēmējdarbību saistītās bioloģiskās daudzveidības problēmas. Mēs pievienojāmies organizāciju grupas Science Based Target Network korporatīvās iesaistes programmai, kurā mēs piedalāmies metožu un vadlīniju izstrādē uz zinātni balstītiem dabas mērķiem. Neste nepārtraukti meklē turpmākas iespējas iesaistīties globālo ietvaru un prakšu attīstībā. Mēs arī cieši sadarbojamies ar citām NVO un izpētes partneriem, kuriem ir spēcīga izpratne par bioloģisko daudzveidību, piemēram, Fauna & Flora InternationalVīzijas ir nepieciešamas, bet kā ir ar konkrētām darbībām, kas jau ir redzamas? Lai arī mūsu darbs ir tikai sācies, mēs arī ticam, ka mazākām darbībām var būt ievērojama ietekme - tā teikt, mazs cinītis gāž lielu vezumu. Tā kā darbs bioloģiskās daudzveidības jomā lielā mērā ir lokalizēts, mēs piedāvājam iepazīties ar mūsu līdz šim paveikto mūsu darbības reģionos.

 

Dabas aizsardzības uzraudzības programmas izstrāde vides resursu aizsardzībai

Mūsu Mahoney Environmental rūpnīcā Mendotā, ASV Ilinoisas štatā, mēs īstenojam vairākas bioloģiskās daudzveidības iniciatīvas sadarbībā ar vietējām dabas aizsardzības iestādēm. Lai aizsargātu štata ierobežotos vides resursus, ir jāizstrādā dabas aizsardzības uzraudzības programma. Šī procesa ietvaros izveidots mitrājs lietus ūdens apstrādei un dabiskā biotopa palielināšanai. Mitrāji ir vienas no produktīvākajām ekosistēmām pasaulē, kas aizsargā un uzlabo ūdens kvalitāti, nodrošina savvaļas biotopus, uzglabā lietus ūdeņus un veicina virszemes ūdens plūsmu sausos periodos. Tie arī veicina globālo klimata apstākļu uzlabošanos, jo tie uzglabā oglekli, nevis izdala to atmosfērā. Nākamais procesa solis ir izveidot biotopu apputeksnētājiem, kas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu un uzturētu biotopus un ekosistēmas, kas nepieciešamas lielai daļai dzīvnieku pārtikas un pajumtes iegūšanai.

 

Vietējās apputeksnēšanas atbalstīšana

Runājot par apputeksnētājiem, mēs nodrošinām izmitināšanu vienai no svarīgākajām grupām - bitēm. Neste galvenajā pārvaldes birojā Espo, Somijā, ir četri bišu stropi, kuros katrā ir aptuveni 50 000 bišu. Tādējādi tiek palielināta augu apputeksnēšana apgabalos, kas atrodas netālu no mūsu galvenā pārvaldes biroja, radot pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Tā kā dažādas bišu sugas apputeksnē aptuveni 80% pasaules augu, tās nodrošina ne tikai daudzveidīgu dabu, bet arī pārtikas ražošanu un daudzveidību uz mūsu šķīvjiem. Tāpēc apputeksnētāju samazināšanās, ko izraisa, piemēram, klimata pārmaiņas, intensīva lauksaimniecības prakse, pesticīdu lietošana un biotopu zudums, ir nopietna problēma visā pasaulē.

 

Koku stādīšana kopā ar brīvprātīgajiem

Viens konkrēts laba darba piemērs bioloģiskās daudzveidības veicināšanai ir koku stādīšana. Zināms, ka koki attīra gaisu un atdzesē apkārtni, taču to stādīšana palielina arī vietējo bioloģisko daudzveidību un palīdz atjaunot, piemēram, apdraudētas ekosistēmas un biotopus. Hjūstonā, ASV Teksasas štatā, Neste darbinieki brīvprātīgi stādīja kokus kopā ar bezpeļņas organizāciju Trees for Houston, kas nodarbojas ar koku stādīšanu, aizsardzību un popularizēšanu. Kopumā dienas laikā 70 Neste brīvprātīgie iestādīja 86 vietējo sugu kokus.

 

Bioloģisko rādītāju monitorings

Lai arī mēs esam sava bioloģiskās daudzveidības ceļojuma sākumā, mēs jau izsenis esam darbojušies citās vides aizsardzības jomās. Neste naftas pārstrādes rūpnīcā Porvo, Somijā, vides monitorings tiek veikts jau gadu desmitiem, un no 20. gadsimta 80. gadiem šis monitorings ietver arī bioloģiskos rādītājus. Gadu laikā, kad gaisā samazinājušās kaitīgās emisijas, radīta pozitīva ietekme uz vides rādītājiem. Monitoringa rezultāti liecina, ka Porvo naftas pārstrādes rūpnīcas ietekme uz dabu ir samazinājusies. Piemēram, rādiuss no naftas pārstrādes rūpnīcas līdz gaisa piesārņojuma ietekmētajiem ķērpjiem ir sarucis no 10 kilometriem līdz mazāk nekā trim. Turklāt arī koku skuju barības vielu līmenis ir tāds pats kā dabiskajos mežos, un koku augšanu naftas pārstrādes rūpnīcu emisijas nav būtiski ietekmējušas.

 

Pļavu attīstīšana bioloģiskās daudzveidības stiprināšanai

Papildus vides monitoringam mēs pārstrādes rūpnīcu teritorijās par vidi rūpējamies arī vairākos citos veidos. Lai stiprinātu bioloģisko daudzveidību mūsu Porvo naftas pārstrādes rūpnīcas apkārtnē, mēs esam attīstījuši pļavu gar ceļu, kur agrāk bija vienkārša zaļa zāle. Papildus tam, ka pļavas sniedz patīkamu skatu, tās arī veicina floras daudzveidību un nodrošina barību apputeksnētājiem. Pirmās pļavas tika attīstītas 2019. gadā, tāpēc apkārtnes apmeklētājiem jau vairākus gadus ir bijusi iespēja baudīt šo dabas skaistumu.

 

Bioloģiskās daudzveidības uzskaite naftas pārstrādes rūpnīcās

Mēs izmēģinām praktiskas metodes, lai mērītu bioloģisko daudzveidību un labāk izprastu mūsu iespējas bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Mūsu bioloģiskās daudzveidības uzskaites projekts tika īstenots 2022. gadā mūsu Porvo un Nāntali rūpnīcās Somijā, kuras tika izvēlētas novērtējuma veikšanai, jo tās ir plašas teritorijas un ietver tādus dabiskus apvidus kā meži. Rezultāti liecināja, ka mūsu zemēs ir vairākas neaizsargātas sugas un biotopi, kas jāaizsargā, lai arī tās galvenokārt netiek uzskatītas par teritorijām ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību. Informācija par pašreizējo bioloģiskās daudzveidības stāvokli palīdz mums apzināt iespējas, un projekta rezultāti izmantojami kā atskaites punkts bioloģiskās daudzveidības stāvoklim mūsu Porvo un Nāntali naftas pārstrādes rūpnīcās, un tā tiks izmantota mūsu ar bioloģisko daudzveidību saistītajās darbībās.

Written by
Armands Beiziķis