Kopā pretī ilgtspējas mērķiem

Uzņēmumi var izvirzīt ilgtspējas mērķus uz papīra, taču ir vajadzīgi cilvēki, kas šos mērķus pārvērš darbībā. Atbildīga rīcība balstās uz izpētītu informāciju – dati ir pamats rīcībai, kas mūs vada. Taču pat vissvarīgākai informācijai nav vērtības bez motivēta cilvēka. Cilvēka, kuru virza pārmaiņu spēks. Cilvēks, kurš saņem informāciju un pārvērš to darbībā. Kopā ar mūsu partneriem Omniva, HRX un DEAC vēlamies mudināt ikvienu radīt ilgtspējīgāku nākotni.

Vai jūs esat viens no šiem tendenču noteicējiem? Negaidiet nākotnes mērķus. Iesaistieties sava uzņēmuma oglekļa pēdas samazināšanā šeit un tagad.

Ir pienācis laiks radītājiem

Kļūt par patneri ilgtspējas jomā

Journey to Zero

Klimata pārmaiņas ir izaicinājums, kuru neviens nevar atrisināt viens pats. Ar Journey To Zero projektu mēs kopā ar saviem partneriem dodamies pretī nulles emisijām un oglekļa neitrālai nākotnei. Pievienojies mums šajā ceļā un smelies iedvesmu citu uzņēmumu pieredzes stāstos.