Neste MY palīdz nodrošināt DEAC datu sistēmu ilgtspējību

Latvijā viens no vadošajiem digitālo datu centru operatoriem DEAC ir izvirzījis mērķi līdz 2030. gadam sasniegt emisiju nulles līmeni, un Neste priecājas būt daļa šī mērķa īstenošanā. Lai sasniegtu iecerēto, DEAC izmanto 100% atjaunojamo elektroenerģiju, kas tiek izmantota datu centru darbināšanai, kā arī dzesēšanas sistēmās izmantos īpaši zema globālās sasilšanas potenciāla (GSP) gāzi R1234ze oglekļa emisiju samazināšanai.

Datu centru iespējams salīdzināt ar cilvēku. Līdzīgi kā cilvēki patērē enerģiju, ūdeni un gaisu, datu centrs patērē elektrību, ūdeni un citus resursus. Tāpat cilvēki atstāj savas “digitālās pēdas”, kas turpina glabāties datu centrā. Cilvēki ražo daudz satura, kam nepieciešama vieta, un datu centrs nodrošina šādu vietu. No vienas puses, datu centri ir svarīgi visai pasaulei, bet, no otras, ir svarīgi, lai tie būtu ilgtspējīgi.

Izaicinājums pierādīt atjaunīgās enerģijas nozīmi

Mūsu reģionā ir ļoti zema izpratne par ilgtspējīgu un videi draudzīgu uzņēmējdarbības praksi. Valdības konkursi vairumā gadījumu tiek izsludināti, neņemot vērā to, cik videi draudzīgs ir uzņēmums un vai tajā tiek izmantoti atjaunīgie energoresursi. Tādējādi ne visi klienti saskata atjaunīgās enerģijas pievienoto vērtību un līdz ar to nav gatavi par to maksāt. Šis šobrīd ir lielākais izaicinājums DEAC, veicot pāreju uz atjaunīgo enerģiju – uzņēmumam jābūt inovatīvam, meklējot organizācijai, klientiem un klimatam izdevīgus risinājumus.

DEAC saprot, ka IT infrastruktūra ir daļa no valsts, kurā dzīvojam, daļa no planētas, kuras resursus izmanto, tāpēc ir svarīgi pēc iespējas vairāk un ātrāk īstenot videi draudzīgas darbības. DEAC jau ir īstenojis šādas iniciatīvas:

  • Pirms diviem gadiem DEAC pārgāja uz pilnībā atjaunīgiem enerģijas avotiem, ko nodrošina Ziemeļeiropas vēja parki.

  • DEAC izmanto gaisa un šķidruma dzesēšanas sistēmu kombināciju serveru dzesēšanai. Tādējādi tiek izmantota sistēma, kas taupa enerģiju, pēc iespējas izmantojot aukstu āra gaisu. Tāpat arī tiek izmantota šķidruma dzesēšanas sistēma un karsto/auksto koridoru sistēma, lai nodrošinātu atbilstošu serveru darbību, vienlaikus esot videi draudzīgiem.

  • Sadarbība ar Neste un Neste MY atjaunojamās dīzeļdegvielas™ piegādes ļauj dīzeļģeneratoriem ilgtspējīgi aizsargāt datus ārkārtas situācijās, piemēram, strāvas padeves pārtraukumos. Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela™, kas ražota no 100% ilgtspējīgi iegūtiem atjaunojamiem izejmateriāliem, produkta dzīves ciklā samazina siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas līdz pat 90%*, salīdzinot ar fosilās dīzeļdegvielas izmantošanu.

  • Ik pa 5 gadiem, nomainot UPS akumulatorus, DEAC tos utilizē videi draudzīgā veidā un nodrošina to turpmāku pārstrādi

 

Līdz 2025. gadam DEAC datu centrs savā dzesēšanas sistēmā izmantos īpaši zema GSP gāzi

Šobrīd Rīgā jau norisinās jauna datu centra būvniecība. Paredzams, ka šis projekts tiks pabeigts līdz 2025. gadam. Jaunā datu centra dzesēšanas sistēmā tiks izmantota īpaši zema GSP gāze R1234ze. R1234ze ir dzesētāja gāzes veids, kam ir maza ietekme uz globālo sasilšanu, un tā ir energoefektīvāka un videi draudzīgāka nekā citas dzesētāja gāzes. Izmantojot R1234ze, datu centrs var palīdzēt samazināt oglekļa emisijas un ekspluatācijas izmaksas. Mērķis ir izveidot IT infrastruktūru, kas apmierina cilvēku vajadzības, kuru iespējams ātri un elastīgi paplašināt un kas nerada negatīvu ietekmi uz vidi.

Vairāk informācija par DEAC