11.7.2022 - 11:49

VTT un Neste vienojas būvēt integrētu enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģiju

VTT un Neste vienojas būvēt integrētu enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģiju (e-degvielas) demonstrācijas rūpnīcu VTT Bioruukki eksperimentālajā centrā, lai veiktu CO2 uztveršanu, ražotu videi draudzīgu ūdeņradi un e-degvielas. Enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģijas ir ceļā uz vērienīgu komercializāciju. E-degvielas piedāvā veidu, kā paplašināt oglekļa izmešu ziņā neitrālu transportlīdzekļu degvielu piedāvājumu, ne tikai izmantojot no biomasas iegūtu atjaunojamo degvielu, lai aizstātu fosilās degvielas esošajos iekšdedzes dzinējos. Iegūtais galaprodukts ir transportlīdzekļu degviela, kas piemērota lidmašīnām, kuģiem, kā arī smagajiem un vieglajiem automobiļiem.

Augstas temperatūras elektrolīzes, CO2 uztveršanas un ogļūdeņražu sintēzes tehnoloģiju izstrāde ir pabeigta Business Finland finansētajā Veturi e-degvielas izpētes projektā, un integrētā tehnoloģija tagad ir gatava ieviešanai. VTT un Neste ir vienojušies būvēt tehnoloģiju demonstrācijas rūpnīcu VTT Bioruukki eksperimentālajā centrā Espo. Darbs jau ir sācies ar pirmajām izmaiņām VTT Bioruukki izpētes infrastruktūrā. 2022. gadā un 2023. gada sākumā jūras konteineros esošās elektrolīzes, CO2 uztveršanas un sintēzes iekārtas tiks savienotas savā starpā un ar VTT Bioruukki izpētes infrastruktūru. Paredzams, ka e-degvielas projekta izmēģinājumi tiks pabeigti 2023. gadā. Infrastruktūras izveide enerģijas pārvēršanas šķidrumā ražošanai veicina Neste un VTT sadarbības stiprināšanu e-degvielas ražošanas attīstībā no izmēģinājuma līdz komerciālam mērogam.

Neste kā pasaulē vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un no atkritumiem un atlikumiem attīrītas ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs uzskata, ka enerģijas pārvēršanas šķidrumā tehnoloģija spēj papildināt ilgtspējīgu degvielas ražošanu nākotnē. Mums nepieciešamas revolucionāras inovācijas un nepārtraukta koncentrēšanās uz izpēti un tehnoloģiju attīstību, lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgus un vērtību radošus risinājumus nākotnei,” norāda Neste inovāciju nodaļas vecākais viceprezidents Larss Pēters Lindfors.

Tehnoloģiju demonstrācijā tiks izmantota CO2 uztveršana no dūmgāzēm, ūdeņraža ražošana ar ļoti efektīvu augstas temperatūras elektrolīzi un degvielas sintēze, kuras pamatā ir Fischer-Tropsch tehnoloģija. Gan CO2 uztveršanas, gan elektrolīzes risinājumus nodrošina Somijas projekta partneri Kleener Power Solutions Oy un Carbonreuse Finland Oy, kā arī Convion Oy un Elcogen Oy. VTT nodrošinās degvielas sintēzes iekārtu un tehnoloģiju, bet Neste veic sintētiskās jēlnaftas pārveidi par specifikācijām atbilstošiem degvielas produktiem. Neste sagaida veiksmīgu integrētu tehnoloģiju demonstrāciju un vismaz 300 kilogramus sintētiskās jēlnaftas sintētiskās degvielas pārstrādei.

Neste aktīvi veido tehnoloģiskos risinājumus un attīsta uzņēmējdarbību, lai realizētu ilgtspējīgas e-degvielas komerciālu ražošanu. Neste šo biznesa platformu savā Inovāciju nodaļā uzsāka 2019. gadā saistībā ar saviem centieniem komercializēt Power-to-X stratēģiju sintētiskās e-degvielas un e-izejmateriālu ražošanai. Šādi pilotprojekti atbalsta kompetenču attīstīšanu uzņēmumā Neste, kā arī plašākā nozīmē, un piedāvā vietu mērķtiecīgai procesu attīstīšanai un izpētei un izstrādei galvenajās tehnoloģiju jomās, kas ir svarīgas Power-to-X komercializācijai.

“Lai transporta nozarē spētu aizstāt jēlnaftu, jāizmanto visi ilgtspējīgie risinājumi, tai skaitā atjaunojamās degvielas, elektriskie transportlīdzekļi un sintētiskās degvielas (e-degvielas, izmantojot Power-to-X). Power-to-X ir viens no tehnoloģiju veidiem, kam ir potenciāls sniegt jaunus izejmateriālus papildus biomasai, izmantojot inovācijas, lai paātrinātu izmešu samazināšanu transporta nozarē,” saka Neste inovāciju biznesa platformas Power-to-X viceprezidents Ditmārs Hūbers.


Par VTT

Somijas VTT Tehniskās pētniecības centrs ir viena no vadošajām pētniecības iestādēm Eiropā. VTT veicina ilgtspējīgu izaugsmi un risina mūsdienu lielākos globālos izaicinājumus, pārvēršot tos par iespējām uzņēmumiem un sabiedrībai.

Par Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljardi eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija

SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv