26.9.2023 - 13:10

Sūti.lv piegādēm turpmāk izmantos Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu un par 90 % samazinās CO2 izmešus

Lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu ilgtspējas stratēģijas mērķus un samazinātu oglekļa dioksīda atstāto pēdu, pilna servisa e-komercijas pakalpojumu sniedzējs Sūti.lv turpmāk piegādes automašīnām izmantos atjaunojamo dīzeļdegvielu Neste MY, tādējādi samazinot piegādes automašīnu radītos CO2 izmešus par 90%. 

“Ikdienā mēs uzņēmumiem nodrošinām kurjeru pasta pakalpojumus un citas ar e-komerciju saistītas klientu vajadzības, tādēļ  mums kā loģistikas nozares pārstāvjiem ir ļoti būtiski izvērtēt piegādes automašīnu efektivitāti un ilgtspēju, jo tieši automašīnas ir viens no mūsu galvenajiem darbarīkiem. Testējot Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu, pārliecinājāmies, ka tā ir pilnībā piemērota visām uzņēmumā izmantotajām automašīnām, kā arī tā neierobežo darbību ne laikapstākļu ziņā, ne citādi. Esam gandarīti par līdzšinējiem rezultātiem un ar prieku turpināsim sadarbību ar Neste, lai tuvotos mūsu izvirzītajiem ilgtspējas mērķiem,” stāsta Edgars Rēboks, SIA "Sūti.lv" valdes loceklis.

“Mums ir ļoti svarīgi, kāda planēta paliks mūsu bērniem, tādēļ priecājamies gan uzrunāt Latvijas uzņēmumus, gan atsaukties sadarbības piedāvājumiem, lai kopīgiem spēkiem panāktu mūsu uzņēmuma virsmērķi – samazināt CO2 izmešus un rūpēties par vidi ilgtermiņā. Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela ir ražota no 100% atjaunojamiem resursiem – no atlikumiem un pārpalikumiem. Salīdzinot ar fosilo dīzeļdegvielu, Neste MY visā dzīves ciklā samazina CO2 izmešus vidēji par 90 %. Līdz ar to Neste MY degvielas ieviešana uzņēmumu autoparka uzturēšanā ir pirmais solis, kas radīs tūlītēju pozitīvu ietekmi uz vidi,” skaidro Armands Beiziķis, “SIA Neste Latvija” valdes priekšsēdētājs.

 

 


Par Neste MY

Neste MY ir 100% atjaunojamā dīzeļdegviela, kuras ķīmiskais sastāvs ir tāds pats kā fosilajai dīzeļdegvielai, taču tā nesatur ne piles naftas. Tā nesatur ne sēru, ne skābekli, nedz arī aromātiskos ķīmiskos savienojumus. Būtiski, ka tā ir pilnībā piemērota visiem transporta līdzekļiem ar dīzeļa dzinēju, līdz ar to nav nepieciešamas nekādas papildu pielāgošanas – tā var tikt piejaukta fosilajai dīzeļdegvielai jebkurā daudzumā, pat 100% apmērā. Tāpat arī Neste MY ir droša lietošanā visos Latvijas laikapstākļos, tostarp ļoti aukstos, jo Neste MY salizturība ir līdz -32 grādiem. Neste atjaunojamai dīzeļdegvielai ir arī ievērojami labākas sadegšanas īpašības, kā rezultātā netiek palielinātas transporta līdzekļu uzturēšanas un apkopes izmaksas. Kā arī, ilgstoši uzglabājot, neveidojas nosēdumi.