14.2.2023 - 15:52

Neste's Engineering Solutions rekordīsā laikā pabeidz savu darbu daļu, savienojot dabasgāzes cauruļvada projektu Gasgrid Finland LNG peldošā termināļa kuģim Exemplar Inko Somijā

Globāls augstas kvalitātes tehnoloģiju, inženiertehnisko un projektu pakalpojumu sniedzējs Neste's Engineering Solutions pabeidzis 2,2 kilometru garā dabasgāzes pārvades cauruļvada būvniecību no sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) peldošā termināļa kuģa ostas Inko Somijā dziļās ostas zonā, lai apmierinātu mūsu ilggadējā partnera Gasgrid Finland vajadzības. Gasgrid Finland ir īstenojis peldošās uzglabāšanas un regazifikācijas iekārtas (FSRU) projektu, lai nodrošinātu gāzes piegādi rūpniecībai, enerģijas ražošanai un mājsaimniecībām, kā arī Somijas apgādes drošību, sākot no 2023. gada ziemas.

FSRU projekta cauruļvada daļa ietvēra dabasgāzes pārvades cauruļvada inženiertehniskos, iepirkumu un būvniecības vadības (EPCM) pakalpojumus un aprīkojumu, kas nepieciešams, lai FSRU savienotu ar galveno Somijas gāzes pārvades tīklu. Darbs sākās 2022. gada jūnijā, un lielākā daļa darbu saistībā ar šo ārkārtīgi svarīgo projektu tika pabeigti 2022. gadā. EPCM darbs tika veikts atbilstoši paredzētajam izpildes grafikam. Pirmās dabasgāzes molekulas no LNG peldošā termināļa kuģa pa cauruļvadu tika transportētas 2022. gada 29. decembrī.

"Mēs esam lepni, ka esam bijuši iesaistīti tik nozīmīgā projektā, un esam priecīgi, ka mūsu plašās zināšanas dabasgāzes infrastruktūrā un LNG termināļos izrādījušās ļoti noderīgas," saka Neste inženiertehnisko risinājumu vecākais viceprezidents Patriks fon Esens.

"Projekts ir bijis veiksmīgs. Pateicoties apņēmīgajiem un pieredzējušajiem profesionāļiem, mēs rekordīsā laikā varējām konstruēt, uzbūvēt un nodot ekspluatācijā jaunas ostas konstrukcijas un gāzes tīkla savienojumu. Inko LNG peldošā termināļa projekts ir lielisks piemērs veiksmīgam komandas darbam starp dažādām pusēm. Tagad, kad mūsu LNG peldošais terminālis ir gatavs, tas uzlabo arī piegādes drošību Somijas sabiedrībai,” norāda Gasgrid Finland Oy vecākais viceprezidents pārvades jautājumos Esa Hallivuori.

Dabasgāzes pārvades cauruļvada EPCM darbs tika koordinēts kopā ar Gasgrid Finland un Ramboll Finland Oy, kas bija atbildīgs par ostas konstrukcijām. Neste's Engineering Solutions darbs ietvēra detalizētu projektēšanu, materiālu iegādi ar ekspedīciju, līgumu slēgšanu un dabasgāzes pārvades cauruļvada būvniecības vadību, inženiertehniskos darbus un integrāciju esošajā infrastruktūrā. Projekts ietvēra arī palīdzību tāda svarīga aprīkojuma kā gāzes izkraušanas iekārtas iegādē, kas neietilpst tradicionālajā cauruļvadu projektēšanas jomā.


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv

Par Neste's Engineering Solutions 
Neste's Engineering Solutions ir vēlamais risinājumu nodrošinātājs, kas specializējas augstas kvalitātes tehnoloģiju, inženiertehnisko un projektu vadības pakalpojumu un risinājumu sniegšanā, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām un paātrinātu pāreju uz aprites ekonomiku naftas un gāzes, naftas ķīmijas un biorūpniecības nozarēs. Mums ir vairāk nekā 60 gadu starptautiska pieredze tehnoloģiju attīstības un industriālo investīciju projektos, kā arī uzturēšanas un veiktspējas uzlabošanas projektos. Daudzi uzņēmumi savus panākumus balsta uz ļoti konkurētspējīgām jaunām procesu tehnoloģijām, ko izstrādājis Engineering Solutions. Lasiet vairāk: neste.com/engineeringsolutions

Par Gasgrid Finland Oy 
Gasgrid Finland Oy ir Somijas valstij piederošs uzņēmums un pārvades sistēmas operators, kas atbild par sistēmas vadību. Mēs saviem klientiem piedāvājam drošu, uzticamu un rentablu gāzu pārvadi. Mēs aktīvi attīstām savu pārvades platformu, pakalpojumus un gāzes tirgu uz klientiem orientētā veidā, lai veicinātu oglekļa neitrālu nākotnes enerģijas un izejvielu sistēmu. Uzziniet vairāk: www.gasgrid.fi/en/