28.5.2021 - 13:30

Neste Zviedrijā izmēģina atjaunojamu benzīnu iespējamai komercializācijai pasaulē

Līdz šim nav eksistējuši komerciāli risinājumi, lai aizstātu fosilo benzīnu un samazinātu tradicionālo ar benzīna dzinējiem aprīkoto automobiļu augstās siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas, neveicot investīcijas jaunās automašīnās vai pārveidojot vecās. Neste, kas ir pasaulē vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) ražotājs, varētu būt pirmais uzņēmums, kas izstrādājis atjaunojamu benzīnu šādam komerciālam pielietojamam jau ekesistējošos automobiļos. Šobrīd sākta noslēdzošā testēšanas fāze ar mērķi pabeigt degvielas komerciālos testus, tādējādi nodrošinot būtisku ar benzīna un hibrīda dzinējiem aprīkotu automobiļu siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju samazināšanu.

Eiropas Savienība (ES) nesen paaugstināja tās mērķi siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju samazināšanai, kas līdz 2030. gadam paredz tās pazemināt par vismaz 55 %. Tāpat arī noteikti ambiciozi nacionālie mērķi, piemēram, Zviedrijā un Somijā, tostarp ietverot atsevišķas izmešu samazināšanas pilnvaras benzīna dzinēju radītajām emisijām. Taču šobrīd pieejamās alternatīvas ar benzīna dzinējiem aprīkotiem automobiļiem nenodrošina būtisku fosilā benzīna izmantošanas samazinājumu pietiekami īsā laikā.

Patlaban tiek īstenoti pasākumi, lai šos izaicinājumus atrisinātu: ar Neste atjaunojamo benzīnu siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas degvielas aprites ciklā iespējams samazināt pat par 65 %*, salīdzinot ar fosilo degvielu. Neste mērķis ir šo rādītāju uzlabot, ar degvielas izmantošanu pakāpeniski sasniedzot 90 % emisiju samazinājumu. Tas nozīmētu, ka siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas degvielas aprites ciklā būtu līdzvērtīgas elektrisko automobiļu radītajiem izmešiem.

“Ar Neste atjaunojamo benzīnu siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas iespējams samazināt pat par 65 %, salīdzinot ar fosilo degvielu. Tādējādi valstis spētu paaugstināt savus nacionālos mērķus, lai vēl vairāk samazinātu siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas, jo nozare ir spējīga nodrošināt jaunus, iedarbīgus risinājumus,” norāda Neste atjaunojamā autotransporta biznesa nodaļas viceprezidents Karls Nībergs (Carl Nyberg).

Produkts atbilst EN228 standartam un to iespējams izmantot gan jau esošajos, gan jaunos ar benzīna un hibrīda dzinējiem aprīkotos automobiļos. Tādējādi atjaunojamais benzīns spēj sniegt vēl vienu rīku ES, lai sasniegtu ambiciozo mērķi ar siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju samazināšanu līdz 2030. gadam par 55 %, salīdzinot ar līmeni 1990. gadā.

Jaunās degvielas izmēģinājumi tiek veikti kopā ar Volvo Cars piegādātāju Powertrain Engineering Sweden AB. Powertrain Engineering Sweden, kas Volvo Cars un citiem ražotājiem piegādā piedziņas un nākamās paaudzes hibrīda sistēmas, šobrīd izvērtē Neste atjaunojamo benzīnu.

“Mēs atjaunojamo degvielu, tostarp Neste atjaunojamā benzīna, attīstībai sekojam līdzi ar lielu interesi un ticam, ka tam ir liels potenciāls. Mūsu produktu kombinācija ar Neste atjaunojamo benzīnu ļaus automobiļu īpašniekiem samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas pat par 65 %,” saka Powertrain Engineering Sweden vadītājs Mīkaels Fleiss (Michael Fleiss).

Testēšana tiek veikta gan laboratorijā ar brīvi stāvošu dzinēju, gan Neste veicot izmēģinājuma braucienus ar diviem automobiļiem. Šo testu mērķis ir izpētīt degvielas īpašības un veikt pielāgojumus, lai vēl vairāk samazinātu izmešus pirms komerciālo izmēģinājumu sākšanas. Neste plāno izvērtēt rezultātus turpmākajos mēnešos.

*) Aprēķina metode atbilst ES Direktīvai par atjaunojamiem enerģijas avotiem 2009/28/EK.


Detalizētāka informācija par Neste atjaunojamo benzīnu

Lai arī elektrisko automobiļu īpatsvars strauji palielinās, ES prognozē, ka 60 % no Eiropas automobiļu parka 2030. gadā veidos automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. Tāpēc nepieciešami risinājumi, lai samazinātu emisijas transporta nozarē. Šķidrajai biodegvielai apvienojumā ar elektrifikāciju, biogāzi, ūdeņradi un patērētāju uzvedības izmaiņām būs nozīmīga loma transporta nozares radīto izmešu samazināšanā.

Neste izstrādā degvielu, kurai ir tādas pašas īpašības kā fosilajam benzīnam, taču kas ir izgatavota no atjaunojamiem izejmateriāliem. Mūsu testēto atjaunojamo benzīnu veido vairāk nekā 75 % bioloģiska satura. Pārējais ir tradicionāla fosilā benzīna komponentes, lai ievērotu pašreizējās EN228 standarta specifikācijas. Paralēli testēšanai un komercializēšanai, Neste veic investīcijas ilgtermiņa izstrādē, lai ražotu atjaunojamu benzīnu ar bioloģisko saturu līdz pat 95 %. Sagaidāms, ka degvielas bioloģisko saturu veidos dažādas bioloģiskās komponentes, un pašreizējie Neste atjaunojamā benzīna izmēģinājumi paredzēti, lai noteiktu optimālo to kombināciju.


Par “Neste”

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Kā tehnoloģiski attīstīts augstas kvalitātes naftas produktu pārstrādātājs ar apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu, mēs ieviešam arī atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, plastmasas atkritumus. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2020. gadā Neste ieņēmumi bija 11,6 miljardi eiro, un 82% no uzņēmuma peļņas guva atjaunojamie produkti. Lasīt vairāk: neste.com

 

Par SIA “Neste Latvija”

SIA “Neste Latvija” ir “Neste” korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 31 gadu. SIA “Neste Latvija” ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar “Neste” ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. “Neste” DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv