20.9.2022 - 13:32

Neste uzsāk stratēģisku pētījumu par Porvo pārstrādes rūpnīcas pāreju uz atjaunojamo un aprites risinājumu ražotni

Neste uzsāk stratēģisku pētījumu par uzņēmuma Porvo pārstrādes rūpnīcas Somijā pāreju uz neapstrādātas naftas pārstrādi un pasaulē vadošu atjaunojamo un aprites risinājumu izstrādes rūpnīcu. Viens no pētījuma galvenajiem izpētes mērķiem – pārtraukt jēlnaftas pārstrādi 2035. gadā

Veicot iekārtu kopapstrādi un modernizēšanu, kā arī izmantojot pieejamos pārstrādes līdzekļus, pieredzi un zināšanas, Neste mērķis ir ilgtermiņā būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu un aprites risinājumu ražošanu Porvo. Pētāmā pārveide sāktos gan ar atjaunojamo, gan aprites izejvielu kopapstrādi un varētu turpināties ar esošo iekārtu modernizēšanu vēlākā posmā ar ilgtermiņa jaudas potenciālu no 2 līdz 4 miljoniem tonnu gadā. Mērķtiecīgā transformācija novestu pie jēlnaftas pārstrādes pārtraukšanas Porvo rūpnīcā 2035. gadā. Neste savā Porvo naftas pārstrādes rūpnīcā arī turpinās aktīvi pētīt videi draudzīgā ūdeņraža iespējas. Šie notikumi būtiski veicinātu Neste saistību izpildi klimata jomā un padarītu Neste par pasaules līderi fosilo kurināmo nozares pārveidē.

Neste izaugsmes stratēģija ir vērsta uz atjaunojamiem un aprites risinājumiem. Mēs turpinām izvirzīt augstus mērķus, uzsākot šo pētījumu par mūsu Porvo naftas pārstrādes rūpnīcas ilgtermiņa transformāciju un cenšoties galu galā aizstāt jēlnaftu ar alternatīvām izejvielām. Porvo rūpnīca nodrošina elastīgu un liela mēroga bāzi, kas var kļūt par nozīmīgu vietu mūsu atjaunojamās enerģijas un aprites biznesam,” norāda Neste prezidents un izpilddirektors Mati Lehmuss.

Šāda mēroga transformācija radītu nepieciešamību pēc ievērojamām investīcijām nākamajā desmitgadē, tādēļ plānošanas gaitā tiks pieņemti atsevišķi investīciju lēmumi. Tā kā plāna realizācijas ilgums ir vairāk nekā desmit gadi, tas būtu balstīts uz modularitāti un elastību, un varētu būt pielāgojams, lai atspoguļotu pārmaiņu tempu atšķirības gan atjaunojamās enerģijas, gan aprites biznesos, kā arī tradicionālajā pārstrādē. Neatkarīgi no plānotās pārejas Neste saviem klientiem turpinās nodrošināt piekļuvi fosilā kurināmā produktiem.


Par Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljardi eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija

SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv