13.12.2022 - 15:46

Neste kārtējo reizi iekļauta starp ilgtspējas līderiem 2022. gada Dow Jones ilgtspējas indeksā

Neste sešpadsmito gadu pēc kārtas ir izraudzīta iekļaušanai Dow Jones ilgtspējas indeksā (DJSI). Uzņēmums iekļauts DJSI World un DJSI Europe kā viens no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem pasaulē.

Neste uzrādījusi nozarē labākos rezultātus nozīmības, videi un cilvēkiem būtisku pārskatu sagatavošanas, cilvēktiesību un cilvēkkapitāla attīstības jomās, veicinot uzņēmuma iekļaušanu starp labākajām kompānijām.

“Neste nelokāmi virza tās ambiciozā ilgtspējas vīzija un klimata apņemšanās. Šī gada atzinība par atkārtotu iekļaušanu Dow Jones ilgtspējas indeksos apliecina to, ka esam panākuši pareizo progresu, lai kļūtu par pasaules līderi atjaunojamo un aprites risinājumu jomā. Mūsu darbinieki ir pilnībā uzņēmušies atbildību par šo pārmaiņu ieviešanu, un mēs ļoti lepojamies ar šo atzinību, ko arī ļoti augstu novērtē mūsu partneri,” saka Neste viceprezidente ilgstpējas un korporatīvajos jautājumos Minna Aila.

Uzņēmumi iekļaušanai S&P Dow Jones indeksos tiek izraudzīti, pamatojoties uz to visaptverošo novērtējumu S&P globālajā korporatīvās ilgtspējas novērtējumā (CSA). Kopš 1999. gada CSA sadarbībā ar Dow Jones indeksiem (tagad S&P Dow Jones indeksi) ir bijis viens no svarīgākajiem un vadošajiem globālajiem ilgtspējības kritērijiem. Šogad veiktais uzņēmumu novērtējums ir balstīts uz to darbību 2021. gadā. Šajos indeksos katru gadu tiek iekļauti tikai nozaru vadošie uzņēmumi.


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljardi eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv