29.11.2021 - 17:09

Neste saņems ES Inovāciju fonda finansējumu, lai attīstītu Porvo rūpnīcu, izmantojot “zaļā” ūdeņraža ražošanu un oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu

Eiropas Savienības (ES) Inovāciju fonds pieņēmis pozitīvu lēmumu par 88 miljonu eiro dotāciju piešķiršanu Neste “zaļā” ūdeņraža un CO2 uztveršanas un uzglabāšanas projektam, ar kuru paredzēts ātri un efektīvi samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas Porvo pārstrādes rūpnīcā Somijā. Šis projekts ieviesīs oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) un elektrolīzes risinājumus, kas ļaus pārstrādes rūpnīcā veikt ražošanas dekarbonizāciju. Projekts šobrīd atrodas priekšizpētes posmā.

Šis projekts ievērojami veicinās gan Somijas, gan ES klimata mērķu sasniegšanu, un tam ir nozīmīga loma, lai sasniegtu Neste mērķi līdz 2035. gadam panākt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu. Ar šo transformācijas projektu Porvo pārstrādes rūpnīcā pirmajos desmit darbības gados būs iespējams sasniegt CO2 izmešu samazinājumu par vairāk nekā četriem miljoniem tonnu.

„Mēs esam lepni, ka no vairāk nekā 300 pretendentiem esam izvēlēti kā viens no septiņiem dotāciju projektiem vienā no pasaules lielākajām finansējuma programmām, lai demonstrētu inovatīvas zemas oglekļa emisijas tehnoloģijas. Tādējādi Neste un uzņēmuma inovācijas saņēmušas atzinību kā Eiropas enerģijas pārejas līderim un veicinātājam. Šī projekta finansēšana būtiski atbalstītu mūsu ambīcijas, lai līdz 2030. gadam padarītu Porvo par ilgtspējīgāko pārstrādes rūpnīcu Eiropā,” norāda Neste prezidents un vadītājs Pīters Vanakers (Peter Vanacker).

Neste arī plāno piesaistīt vadošus Eiropas tehnoloģiju piegādātājus un izpētes un izstrādes institūtus, lai radītu pamatus atjaunojamā ūdeņraža un CO2 izmantošanas pasaules līmeņa Eiropas centram.

ES Inovāciju fonds investē vairāk nekā 1,1 miljardu eiro liela apjoma inovatīvos projektos. Neste, kā arī citi veiksmīgie projekti sāks gatavot individuālos dotāciju līgumus ar finansēšanas aģentūru, un tos paredzēts pabeigt 2022. gada pirmajā ceturksnī.


Par “Neste”

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Kā tehnoloģiski attīstīts augstas kvalitātes naftas produktu pārstrādātājs ar apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu, mēs ieviešam arī atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, plastmasas atkritumus. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2020. gadā Neste ieņēmumi bija 11,6 miljardi eiro, un 82% no uzņēmuma peļņas guva atjaunojamie produkti. Lasīt vairāk: neste.com

 

Par SIA “Neste Latvija”

SIA “Neste Latvija” ir “Neste” korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 31 gadu. SIA “Neste Latvija” ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar “Neste” ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. “Neste” DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv