Neste privātuma politika

Atjaunots 20.09.2023. 

1. Pārzinis

Par jūsu datiem atbildīgais pārzinis ir uzņēmums, ar kuru esat noslēdzis līgumu.

Latvijā par klientu datiem atbildīgais uzņēmums ir SIA Neste Latvija.

Juridiskā adrese: Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004, Latvija

Biroja adrese: Rīgā, Bauskas ielā 58a ("Valdo" biroju centrā), 2. stāvā

Reģistrācijas numurs: 40003132723

Klientu apkalpošanas centrs tālrunis: + 371 80009006, + 371 66013355

Vairāk informācija par Neste: www.neste.com

1.1. Kopīgi pārziņi

SIA Neste Latvija ar citiem Neste grupas uzņēmumiem - Neste Oyj, Neste Markkinointi Oy, AS Neste Eesti  un UAB Neste Lietuva ir kopīgi pārziņi, apstrādājot personas datus šādiem nolūkiem: klientu datu administrēšana, mārketinga datu administrēšana, finanšu administrēšana, kredītu kontrole, IT nodrošināša un pakalpojumu uzlabošana. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana.
Mēs esam kopīgi pārziņi arī attiecībā uz personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu tirdzniecības sankciju ievērošanu. Šāda personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
Mēs kopīgi nosakam norādītos personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

2. Kādus jūsu personas datus mēs apkopojam?

Personas dati, ko mēs par jums ievācam, atšķirsies atkarībā no tā, kādus produktus vai pakalpojumus no mums iegādājaties vai pasūtāt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visi pakalpojumi ir pieejami visās valstīs.

Personas dati – mēs apkopojam personas datus par jums, kad jūs no mums iegādājaties produktus un pakalpojumus. Šādi dati ietver jūsu kontaktinformāciju (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi); personas kodu; demogrāfiskos datus (piemēram, dzimums, vecums, nodarbošanās); finanšu informāciju un citu informāciju, kas nepieciešama kredītu kontrolei, tostarp informāciju par parādu piedziņu (ja attiecināms) un kredīta pārbaužu rezultātiem.

Neste kartes dati – kartes īpašnieks un derīguma termiņš, kredītlimits, kartes veids un informācija, kas nepieciešama, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī visa informācija, ko Neste pieprasa, lai varētu ievērot tirdzniecības sankcijas, vienmēr saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Neste atlaižu kartes dati – kartes numurs un derīguma termiņš, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums.

Līgumu un darījumu rekvizīti – informācija par jūsu līgumiem, pasūtījumiem un pirkumiem, tostarp par pirkumiem ar Neste maksāšanas līdzekļiem; rekvizīti un saistītie maksājumi; ieraksti par tālruņa zvaniem, kas veikti mūsu klientu apkalpošanas dienestam un kredītu kontrolei, kā arī par jūsu saziņu ar mums.

Maksājuma informācija – maksāšanas līdzekļa un bankas konta informācija, piemēram, kas nepieciešama pirkumu apstiprināšanai vai atmaksai, kā arī informācija par atlaižu vai lojalitātes karti.

Neste degvielas uzpildes stacijas, Neste Easy Wash, Neste Easy Fill – informācija, kas saistīta ar pirkuma darījumiem un, atkarībā no pakalpojuma, autentifikācijai izmantotie dati, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Ja pakalpojumu izmantošanā degvielas uzpildes stacija transportlīdzekļu identifikācijai izmanto rindas kameru vai numura zīmes identifikāciju, to norāda atsevišķi ar atbilstošām zīmēm.

Neste Easy Deli — informācija, ko izmanto Neste lietotnes autentifikācijai, informācija par pirkuma darījumiem un informācija par maksājumu darījumiem.

Neste lietotne – informācija, kas tiek sniegta saistībā ar reģistrāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs), lietotāja ID. Neste lietotnē saglabātie kartes dati ir tikai jūsu ierīcē, tie nekad netiek glabāti Neste serveros.

Ekstranet, ārtīkls – informācija, kas saistīta ar jums kā klientu un reģistrāciju (klienta numurs, vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, lietotāja ID); informāciju, kas saistīta ar kartēm un pirkumiem, kā arī izmantotiem pakalpojumiem. 

Vietņu apmeklējumi – kad jūs izmantojat mūsu tiešsaistes vai mobilos pakalpojumus, sazināties ar mums, izmantojot mūsu vietni vai piesakaties jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai, jūs sniedzat mums personas datus. Mēs apkopojam informāciju par jūsu aktivitāti mūsu vietnē (lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku) un informāciju par izmantoto ierīci un jūsu tīkla savienojumu (piemēram, ierīces ID, MAC adresi un IP adresi).

Pasākumi – informācija, ko sniedzat, reģistrējoties pasākumam.

Konkursi, balvu izlozes un spēles – informācija, ko sniedzat, piesakoties, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese un jūsu sniegtās atbildes.

Videonovērošana – Neste mazumtirdzniecības vietās, piemēram, Neste degvielas uzpildes stacijās, Neste Easy Deli veikalos un Neste Easy Wash stacijās, tiek veikta videonovērošana. Telpās var būt gan Neste, gan uzņēmumu, kas sniedz Neste apsardzes pakalpojumus, novērošanas kameras. Video ieraksti tiek izmantoti, lai nodrošinātu drošību, izmeklētu sūdzības, novērstu un atrisinātu zādzības un citas kaitīgas darbības, piemēram, vandālismu un citas darbības, kuru mērķis ir sabojāt īpašumu vai nodarīt kaitējumu cilvēkiem. Ja nepieciešams, mēs izmantojam arī videomateriālu, lai sasniegtu transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, piemēram, lai aizsargātu klienta īpašumu vai veselību vai citos ārkārtējos apstākļos. Lai piekļūtu kontaktinformācijai, mēs varam izmantot ārpakalpojumu sniedzējus, piemēram, CSDD uzziņas.

3. Kā mēs apkopojam informāciju par jums?

No jums – vairumā gadījumu mēs saņemam personas datus tieši no jums, kad, piemēram, piesakāties Neste kartei vai iegādājaties no mums preces vai pakalpojumus, izveidojat lietotāja kontu vai piedalāties konkursā vai balvu izlozē.

No trešajām pusēm – tostarp publisko adrešu un transportlīdzekļu reģistriem, mārketinga partneriem, kredītreitingu aģentūrām, parādu piedziņas aģentūrām un citiem mūsu partneriem. Lai nodrošinātu precīzu jūsu datu apstrādi, ar ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību papildinām jūsu sniegtos datus un atjauninām tos. Klientu iegūšanas nolūkos mēs apkopojam kontaktinformāciju no uzņēmuma tīmekļa vietnēm.

4. Ko mēs darām ar jūsu datiem?

Mēs vācam jūsu personas datus, lai uzturētu attiecības ar klientiem, izpildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī izstrādātu un piedāvātu  produktus, pakalpojumus un personalizētus piedāvājumus. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai iepriekš noteiktiem un likumīgiem mērķiem, kuru pamatā ir līgums, piekrišana, juridiskas saistības vai leģitīmās intereses.

4.1. Produktu un pakalpojumu piegāde

Tas ietver pasūtījuma saņemšanu, preces vai pakalpojuma piegādi, kā arī ar pasūtījumu saistīto rēķinu apstrādi. Ja nepieciešams, mēs izmantojam personas datus arī kavēto maksājumu iekasēšanai. Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumu starp jums un Neste un ir nepieciešama no klientu attiecībām izrietošo saistību izpildei. Ja to pieprasa likums, mēs lūgsim jūsu piekrišanu dažu pakalpojumu sniegšanai. Šādi pakalpojumi ietver pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas datus.

4.2. Kredītspējas novērtējums un juridiskie pienākumi

Mēs novērtējam jūsu kredītspēju saistībā ar pieteikumu Neste kartei vai, ja vēlaties noslēgt līgumu par degvielas piegādi, lai piešķirtu Jums kredīta limitu. Tā ir līguma prasība: mums ir jāizvērtē Jūsu kredītspēja, pirms varam pieņemt lēmumu par kredīta limita piešķiršanu. Latvijā mēs neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, lēmumu par kredīta limita piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kredīta limitu pieņem Neste Latvija darbinieks. Ar kredītreitingu aģentūru un publisko reģistru palīdzību mēs novērtējam parādsaistību neatmaksāšanas risku un Jūsu spēju maksāt. Pirms mēs veicam Jūsu kredītinformācijas pārbaudi, mēs palūdzam Jūsu piekrišanu kredītinformācijas saņemšanai, ja pirms tam neesat parakstījis ar mums līgumu, kurā kredītinformācijas pārbaudes kārtība ar Jums ir saskaņota. Ja savu piekrišanu nesniedzat, tad Jūsu kredītinformācijas pārbaude netiek veikta, taču arī lēmums par kredīta limita piešķiršanu netiek pieņemts. Pieņemot lēmumus par Jūsu kredītspēju, mēs izvērtējam šādu informāciju:

● Informāciju, ko Jūs sniedzāt, piesakoties Neste kartei

● Informāciju par iepriekšējo maksājumu vēsturi un iespējamiem parādu nemaksāšanas gadījumiem Jūsu iepriekšējās klientu attiecībās ar Neste.

● Mūsu kredītreitingu aģentūru rīcībā esošo informāciju un to informāciju, kas pieejama publiskajos reģistros.

● Mēs varam lūgt Jums sniegt papildu informāciju, lai piešķirtu Jums kredītu. Tas var būt, piemēram, Jūsu finanšu pārskats vai konta izdruka.

Juridiskie pienākumi

Mēs apkopojam informāciju, kas nepieciešama, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī visu informāciju, kas Neste nepieciešama, lai varētu ievērot tirdzniecības sankcijas, vienmēr saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Citus juridiskos pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi mums uzliek, piemēram, nodokļu un grāmatvedības likumi.

4.3. Klientu apkalpošana un pakalpojumu uzlabošana

Mēs ierakstām klientu apkalpošanas zvanus, saglabājam e-pastus un tērzēšanas ziņas, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem un citiem pieprasījumiem saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.

Mēs izmantojam zvanu ierakstus, lai pārbaudītu pasūtījumus un uzturētu un attīstītu mūsu klientu apkalpošanas kvalitāti. Mūsu likumīgās intereses ir uzlabot mūsu pakalpojumus.

Mūsu leģitīmās intereses ir nodrošināt drošību, izvairoties no iespējamiem pārpratumiem un kļūdām, tādējādi nodrošinot labu klientu pieredzi un pakalpojumu kvalitāti.

4.4 Mērķorientēts mārketings

Mēs apkopojam informāciju par jūsu kontaktiem un saziņu ar mums, kā arī par jūsu pirkumiem un mūsu pakalpojumiem, tostarp elektronisko pakalpojumu, piemēram, Neste lietotnes un tīmekļa lapu izmantošanu, saskaņā ar mūsu leģitīmām interesēm. Mēs apkopojam datus par jūsu pirkumiem un to, kā izmantojat mūsu pakalpojumus, tostarp digitālos pakalpojumus, piemēram, Neste mobilo aplikāciju un tīmekļa vietni, ņemot vērā mūsu leģitīmās intereses, tālāk norādītajiem mērķiem

● lai labāk izprastu lietošanas tendences klientu vidū

● lai uzlabotu klientu pieredzi

● lai turpinātu attīstīt mūsu pakalpojumus un produktus, lai tie atbilstu klientu interesēm un vajadzībām

● lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus un produktus. Mēs analizējam mūsu klientu pakalpojumu un produktu izmantošanas tendences un apkopojam statistiku par šo lietojumu. Mēs arī apkopojam datus par jūsu darbībām, kad saņemat mūsu mārketinga ziņojumus. Pamatojoties uz mūsu savāktajiem datiem, mēs izveidojam profilu, kas pēc iespējas precīzāk raksturo jūs kā klientu, lai iedalītu jūs dažādos segmentos atbilstoši jūsu kopējiem gada pirkumiem, pirkumu biežumam vai, piemēram, jūsu izmantoto preču klāstam. Mēs mērķējam mārketinga ziņojumus, pamatojoties uz mūsu izveidotajiem profiliem. Piedāvātās priekšrocības un ziņojuma saturs katram klientam atšķiras. Tas rada jums pievienoto vērtību: jums tiks nodrošināti labāki pakalpojumi un produkti, kā arī tiks saņemti mārketinga ziņojumi, kas labāk atbilst jūsu vajadzībām. Tas arī ļauj mums labāk apmierināt pastāvīgi mainīgās klientu vajadzības un vēlmes. Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt informāciju par savu profilu un personas datiem un datu kategorijām, uz kurām tas ir balstīts. Turklāt jums vienmēr ir tiesības atteikties saņemt šāda veida ziņas. Mēs neveicam profilēšanu, kas radītu juridiskas sekas vai citas būtiskas sekas attiecībā uz jums, kā aprakstīts ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

4.5 Tiešsaistes reklāma

Mēs tirgojam savus produktus un pakalpojumus tiešsaistē, mūsu pašu vai mūsu partneru vietnēs saskaņā ar mūsu leģitīmām interesēm. Mārketings notiek, izmantojot tīmekļa lapās ievietotās mērķsīkdatnes. Mēs varam arī mērķēt uz jums mārketingu sociālajos medijos, pamatojoties uz jūsu tālruņa numuru, vārdu un e-pasta adresi. Mēs varam izmantot arī mārketinga partnerus, kuri parāda mūsu produktus un pakalpojumus jums savos pakalpojumos vai kanālos, bet nav saņēmuši no mums jūsu personas datus. Ja vēlaties novērst šādu mārketingu vai izmantot kādas citas savas tiesības, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo mārketinga partneri.

4.6. Uz piekrišanu balstīts mārketings

Elektroniskā tiešā mārketinga pamatā vienmēr ir jūsu piekrišana, un ziņojumu saturs ir balstīts uz produktu vai pakalpojumu kategoriju, kas saistīta ar jūsu klientu attiecībām. Mēs izmantojam elektronisko tiešo mārketingu, piemēram, izmantojot e-pastu, SMS vai push ziņas. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saņemtajā ziņojumā esošās atrakstīšanās saites, paziņojot par to Neste, vai mainot iestatījumus  ierīces iestatījumus, atspējojot vai atļaujot push ziņojumus.

Elektroniskos tiešā mārketinga ziņojumus jums sūta tikai Pārzinis, kuram esat devis piekrišanu. Savukārt, mārketinga datu administrēšanu veic visi Kopīgie pārziņi. 

4.7. Saziņa ar klientiem

Mēs varam nosūtīt jums ziņojumus, kas saistīti ar mūsu klientu attiecībām, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Šādi ziņojumi var ietvert informāciju un piedāvājumus par produktiem un pakalpojumiem. Ziņas var nosūtīt kā rēķina pielikumus vai ar e-pasta, sms starpniecību. Ja nepieciešams, mēs varam jums nosūtīt arī drošības datu lapas. Šādai saziņai, kas nepieciešama līguma saistību izpildei, mums nav nepieciešama jūsu piekrišana. Klientu saziņai mēs izmantojam elektroniskos kanālus, piemēram, e-pastu, SMS vai push ziņas.

4.8. Konkursa balvu piegāde

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai piegādātu konkursu vai balvu izlozes balvas. Tas ir balstīts uz jūsu piekrišanu konkursa noteikumiem un nosacījumiem.

4.8.1. Datu apstrāde nesteloterija.lv mājaslapā

 nesteloterija.lv interneta vietne tiek izmantota uz aktīvu mārketinga aktivitāšu periodu, atkarībā no Pārziņa vajadzībām. nesteloterija vietnes izmantošana ir iespējama, nenorādot personas datus; tomēr, ja Jūs vēlaties piedalīties kādā no aktīvajām Neste Latvija mārketinga aktivitātēm (loterijas; konkursi; spēles u.tml.), Jūsu personas datu apstrāde varētu kļūt nepieciešama. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav cita obligātā pamata, mēs saņemam Jūsu piekrišanu pirms datu apstrādes. To, kurus personas datus mēs apstrādājam, nosaka attiecīgā ievades maska, kas tiek izmantota reģistrācijas brīdī. Jūsu ievadītie personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

• reģistrētu Jūsu pieteikumu mārketinga aktivitātē un nepieciešamības gadījumā atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto informāciju, kuru Jūs esat lūguši vai piekrituši saņemt;

• sūtītu personalizētus mārketinga un akciju piedāvājumus pēc konkrētās mārketinga aktivitātes, saņemot Jūsu piekrišanu;

• lai sazinātos ar Jums konkrētās mārketinga aktivitātes laimesta saņemšanas gadījumā.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz:

• Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu);

• GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmajām interesēm). Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība. nesteloterija.lv mājaslapā tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes.

Sīkāku informāciju skatīt šeit

4.8.2. Datu apstrāde sociālo tīklu konkursos

Neste Latvija savos sociālo tīklu vietnes privātuma politika: Piedaloties Neste Latvija sociālo tīklu vietnes lapās, konkursa dalībnieks apzinās, ka viņš nodod savus personas datus (vārds, uzvārds), kas pieejami sociālo tīklu lapā, SIA "Neste Latvija" rīcībā. Jūsu personas dati tiek izmantot tikai konkursa vajadzībāmām un lai identificētu uzvarētāju un balvu saņēmēju, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu konkursa protokolā/ balvas pieņemšanas- nodošanas aktā. Personas dati, kas tiek ievākti konkursu ietvaros, tiek glabāti 30 dienas no konkursa aktivizēšanas dienas. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, konkursa dalībnieks vairs nepiedalās balvu izlozē. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: neste.latvija@neste.com Pretenzijas par konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi: neste.latvija@neste.com 30 dienu laikā no konkursa aktivizēšanas dienas, pilnībā izklāstot iebildumus un pamatojumu. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 30 dienām, netiek izskatītas un tās tiek uzskatītas par novēlotām. "Neste Latvija" ir tiesības grozīt vai mainīt konkursa noteikumus, publiskojot grozījumus un izmaiņas sociālo tīklu lapas vietnēs pie konkrētas publikācijas, kas saistīta ar konkursu.

Konkursa balvu izsniegšana

Balvas tiek izsniegtas, izmantojot Neste Latvija sadarbības partneru pakalpojumus. Konkursa laimētājs privāti sazinoties ar Neste Latvija norāda adresi un kontaktinformāciju, kas nepieciešama balvas saņemšanai. 

4.9. Neste mobilās aplikācijas lietotāji

Ja izmantojat mūsu mobilo lietotni („Neste mobilā aplikācija”) tad Neste Latvija apkopo šādu informāciju par Jums:

• „Neste mobilā aplikācija” lietotnes izmantošana paredz, ka Neste apstrādā Lietotāja datus, tostarp personas datus (vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese) un datus, kas rodas, izmantojot „Neste mobilā aplikācija”, tostarp datus par maksājumiem un to veikšanas vietu (turpmāk tekstā – Dati), un to nodošanu personām, kas saistītas ar pakalpojumu veikšanu, izmantojot „Neste mobilā aplikācija” (piemēram, bankai).

• Neste apstrādā Datus ar mērķi nodrošināt “Neste mobilā aplikācija” lietotnes izmantošanu maksājumu veikšanai Neste degvielas uzpildes stacijās (leģitīmās intereses), kā arī lai izpildītu no likuma izrietošās saistības saskaņā ar "Neste mobilā aplikācija" lietošanas noteikumiem, kā arī saskaņā ar šo Privātuma politiku.

• Ar Jūsu piekrišanu apkopojam datus par Jūsu atrašanās vietu.

• Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt „Neste mobilā aplikācija” izmantošanu, izdzēšot lietotni no savas viedierīces.

Informācija par atrašanās vietu

Dažām Pakalpojumu funkcijām būs nepieciešams noteikt Jūsu atrašanās vietu. Pakalpojumu izstrādei un sniegšanai izmantojam tehnoloģiju, kas izmanto Bluetooth un GPS, lai iespējotu atsevišķu lietotāju atrašanās vietu. Jūsu atrašanās vietu var noteikt tikai tad, ja izmantojat Pakalpojumus vai ja tie ir citādi aktīvi ierīcē. Mēs vienmēr lūdzam Jūsu atsevišķu piekrišanu, kad sākat lietot "Neste mobilo aplikāciju" vai pirmo reizi apmeklējat mūsu vietni. Klienta atrašanās vietas noteikšana ļauj, piemēram, piedāvāt klientam mērķorientētus pakalpojumus, funkcijas vai piedāvājumus. Izmantojot „Neste mobilā aplikācija”, klienti var saņemt priekšrocības un reklāmas no Neste, kas atrodas klienta tuvumā. Dažas izmantotās tehnoloģijas ļauj atpazīt atsevišķu mobilo ierīci vai personu un tās atrašanās vietu. Šādos gadījumos atrašanās vietas datu apstrādes mērķis galvenokārt ir saistīts ar „Neste mobilā aplikācija” individuāla lietotāja precīzas atrašanās vietas noteikšanu. Viena no šādas pozicionēšanas funkcijām ļauj lietotājiem parādīt mērķorientētus piedāvājumus un ļauj viņiem izmantot noteiktas Pakalpojumu funkcijas. Mums ir tiesības uzglabāt visus datus, kas iegūti ar identifikācijas palīdzību, kā daļu no citiem ar klientu saistītiem datiem, kurus saglabājam un paturam. Ja Jūs nolemjat iespējot savas ierīces atrašanās vietu, Jūs piekrītat arī atrašanās vietas datiem, kas tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu Lietošanas noteikumiem . Tomēr, ja nevēlaties, lai mēs saglabātu Jūsu atrašanās vietas datus, iespējams, vēlēsities mainīt iestatījumus savā mobilajā ierīcē vai „Neste mobilā aplikācija”, vai izslēgt dažas funkcijas, ko izmantojat savā ierīcē. Ja Jūs bloķējat iespēju saglabāt atrašanās vietas datus, iespējams, ka nevarēsiet pilnībā izmantot Neste piedāvātos Pakalpojumus vai to funkcijas.

4.10. Videonovērošana

Neste atrašanās vietās tiek izmantota videonovērošana, lai novērstu un risinātu ļaunprātīgas un noziedzīgas darbības. Nepieciešamības gadījumā videonovērošanu Neste vārdā var veikt arī apsardzes pakalpojumu sniedzējs. Mūsu degvielas uzpildes stacijās (DUS) ir video novērošana, lai novērstu un atrisinātu zādzības vai citas ļaunprātīgas darbības, piemēram, vandālismu vai citus kaitējumus īpašumam vai personām. Mēs izmantojam video ierakstu, lai sazinātos ar transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu klienta īpašumu vai veselību, kā arī citos ārkārtas gadījumos. Video ieraksti ar jūsu personas datiem netiek izpausti trešajām pusēm, tikai pēc tiesību uzraugošo iestāžu pieprasījuma un Jūsu, kā datu subjekta, pieprasījuma. Video novērošanas ierakstus no video novērošanas Neste birojā glabā ne ilgāk kā 30 dienas un Neste DUS glabā ne ilgāk kā 45 dienas. Ja prettiesiski nodarījumi ir konstatēti un videoieraksti ir nepieciešami to atklāšanai, datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Personas dati tiek automātiski dzēsti vai anonimizēti no sistēmām, kad ir beidzies glabāšanas termiņš vai vairs nepastāv tiesisks pamats to  apstrādei. Anonimizētu datu glabāšanai nav ierobežojumu.

Līguma dati, piemēram, klientu attiecību dati, tiek glabāti visu klientu attiecību laiku. Klientu attiecības tiek uzskatītas par izbeigtām, ja klientu attiecībās divus gadus nav notikuši darījumi (produktu piegādes, produktu uzpilde stacijā)

Dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem, tiek glabāti vietējos tiesību aktos noteikto laiku. Personas datu glabāšanas laiku nosaka, piemēram, grāmatvedības vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību akti.

  •  Saskaņā ar Grāmatvedības likumu mēs glabājam grāmatvedības uzskaiti, piemēram, pārdošanas rēķinus, piecus gadus no tā gada beigām, kurā beidzās finanšu gads.
  •  Saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktiem, klientu uzticamības pārbaudes un darījumu dati ir jāuzglabā piecus gadus no pastāvīgo klientu attiecību beigām. Šie dati ietver attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu un adresi; pārstāvja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un personas kodu; juridiskās personas pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu, reģistrācijas iestādi un juridiskās personas juridisko adresi un, ja tā atšķiras, tās galvenās uzņēmējdarbības vietas adresi un, ja nepieciešams, statūtus vai uzņēmuma reglamentu.

● Turpmāk ir sniegti personas datu piemēri, kas tiek apstrādāti un uzglabāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm: pakalpojumu attīstība, izmantojot tālruņa zvanu ierakstus, tiešais mārketings pēc klientu attiecību beigām un videonovērošana mazumtirdzniecības vietās. Šāda veida dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr pastāv tiesisks pamats datu apstrādei. Ja klientam ir tiesisks pamats iebilst pret apstrādi, dati tiks dzēsti.

● Personas dati, kuru pamatā ir piekrišana, tiek izmantoti tikai iepriekš noteiktiem mērķiem vai līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu. 

6. Kam ir piekļuve jūsu datiem?

Tikai personām, kurām ir jāapstrādā personas dati, veicot darba uzdevumus, ir piekļuve klienta datiem. Visām šādām personām ir jāievēro konfidencialitāte.

Kopīgojot personas datus ar citām organizācijām, mēs nodrošinām, ka mēs tos kopīgojam tikai šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem un gadījumos, kad mums ir likumīgs iemesls to darīt. Mēs kopīgojam personas datus Neste grupas ietvaros, kā arī ar pakalpojumu sniedzējiem un partneriem.

Neste grupas uzņēmumi

Mēs Neste grupas ietvaros kopīgojam personas datus, kad tas ir nepieciešams šajā Privātuma paziņojumā minētajiem mērķiem.  

Datu koplietošana starp Neste grupas uzņēmumiem tiek veikta saskaņā ar vienošanos starp Kopīgiem pārziņiem, nosakot, ka mēs varam izmantot kopējās IT sistēmas, procesus, rīkus vai datu bāzes, pārvaldot savu uzņēmējdarbību.    

   IKT pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji

Mēs izmantojam rūpīgi atlasītus IKT partnerus, kas nodrošina lietotāju atbalstu, IKT sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumus.

Mārketinga pakalpojumu sniedzēji

Mēs izmantojam rūpīgi atlasītus mārketinga pakalpojumu sniedzējus, sakaru pakalpojumu sniedzējus un mediju aģentūras, lai palīdzētu mums piegādāt un ražot mārketinga saturu, pamatojoties uz personas datiem, kas iegūti par mūsu klientiem.

Klientu pakalpojumu sniedzēji

Mēs kopīgojam personas datus ar ārēju pakalpojumu sniedzēju, kad tas mūsu vārdā nodrošina klientu apkalpošanu.

Kredītkontrole un citi klienta uzticamības pārbaudes pakalpojumi

Mēs kopīgojam personas datus ar rūpīgi  atlasītām kredītreitingu aģentūrām, izvērtējot jūsu pasūtījumus, novērtējot jūsu kredītspēju un, ja nepieciešams, iekasējot no jums nokavētos maksājumus vai informējot jūs par neapmaksātajiem Neste rēķiniem. Mūsu partneri arī veic obligātas iepriekšējas pārbaudes mūsu vārdā, ja nepieciešams,  lai mēs varētu pildīt savas juridiskās saistības un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.  

Maksājumu un rēķinu pakalpojumu sniedzēji

Uzticami maksājumu un rēķinu izrakstīšanas pakalpojumu sniedzēji palīdz mums apstrādāt maksājumu un rēķinu izrakstīšanas darījumus.

Transporta pakalpojumu sniedzēji un produktu piegādātāji

Personas datus mēs izpaužam transporta pakalpojumu sniedzējiem un preču piegādātājiem, lai klientiem piegādātu pasūtītās preces.

Citi partneri

Personas datus mēs izpaužam saviem partneriem, lai nodrošinātu, piemēram, ka tie sniedz jums atbilstošas priekšrocības, kad Neste stacijās izmantojat klientu lojalitātes karti. Ja nepieciešams, mēs izpaužam personas datus saviem partneriem arī ārkārtas apstākļos, piemēram, lai aizsargātu mūsu klientu īpašumu vai veselību.

Valsts iestādes

Mēs izpaužam jūsu personas datus pēc valsts iestādes pieprasījuma, saistībā ar tiesvedību, ar tiesas rīkojumu vai attiecībā par valsts iestāžu procesiem.

 

7. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

Mēs nenodosim un neizpaudīsim personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas bez juridiska pamata un, ja vien tie nav atbilstoši aizsargāti. Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un mēs nodosim viņiem personas datus, ja tas ir vajadzīgs mērķiem, kas minēti šajā paziņojumā par privātumu. Mēs nodrošinām, ka, nododot personas datus šādiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs izmantojam nepieciešamās atbilstošās līgumtiesības (piemēram, Standarta datu aizsardzības klauzulas, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija).

8. Kā mēs nodrošinām informācijas drošību?

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu jūsu datu drošību. Ar nepārtrauktu un aktīvu attīstību mēs nodrošinām jūsu datu drošību. Neste izmanto nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus un procedūras, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Visiem Neste darbiniekiem un piegādātājiem ir saistoša informācijas drošības politika, kas sniedz detalizētākus norādījumus. Sistēmām un lietojumprogrammām, kuras tiek izmantotas personas datu apstrādei, var piekļūt tikai personas, kurām dati ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai. Ja elektroniskos datus Neste vārdā pārvalda trešā persona, Neste attiecīgajai trešajai pusei pieprasa ievērot visaptverošas informācijas drošības prasības. Ja personas dati tiek apstrādāti manuāli, tas tiek veikts šādiem nolūkiem apstiprinātās telpās. Telpas ir aizsargātas ar nepieciešamiem fiziskiem aizsardzības pasākumiem, piemēram, piekļuves kontroles sistēmām un novērošanas kamerām.

9. Sīkdatnes

Neste izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu un saglabātu informāciju, kad lietotāji pārlūko vietni. Izmantojot sīkdatnes, mēs: - nodrošinām, lai vietne būtu funkcionāla - uzlabojam lietotāja pieredzi, piemēram, personalizējot saturu un reklāmas vai nodrošinot sociālo tīklu funkcionalitāti; - apkopojam informāciju par jūsu vietnes apmeklējumu, lai analizētu datu plūsmu; - sniedzam mūsu mediju, reklāmas un analītikas partneriem informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Kas ir sīkdatnes? Kad apmeklējat vietni, tā var saglabāt vai izgūt informāciju par jūsu pārlūkprogrammu, parasti sīkdatņu veidā. Šī informācija var attiekties uz jums vai jūsu iestatījumiem vai ierīci, vai arī tā var tikt izmantota, lai pārveidotu vietni, lai tā darbotos, kā jūs gaidāt. Šī informācija ļauj jums nodrošināt personalizētāku pakalpojumu pieredzi. Jūs vienmēr varat mainīt savas preferences vai atteikties pieņemt dažus sīkdatņu veidus, lapas apakšā noklikšķinot uz sīkdatņu iestatījumu pogas. Sīkdatņu mērķis ir nodrošināt jums personalizētāku pakalpojumu pieredzi, tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu bloķēšana var ietekmēt jūsu tiešsaistes pieredzi un mūsu sniegtos pakalpojumus. Uzziniet vairāk par mūsu Sīkdatņu politiku.

10. Tiesības, kas saistītas ar jūsu personas datiem un to apstrādi

Jūs varat īstenot savas tiesības saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), iesniedzot pieprasījumu, izmantojot šajā lapā esošo veidlapu, vai sazinoties ar mūsu klientu servisu. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pieprasījumam jābūt pietiekami identificējamam. Ja jūsu pieprasījums ir apjomīgs vai sarežģīts, izskatīšanas laiks var tikt pagarināts līdz diviem mēnešiem. Mēs arī informēsim jūs, ja nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu, piemēram, dzēst jūsu datus, kurus mums ir juridisks pienākums vai citādi esam tiesīgi saglabāt.

Mēs izskatīsim pieprasījumus katrā gadījumā atsevišķi un, ja nepieciešams, pieprasīsim no jums papildu informāciju, lai to apstrādātu. Jums jābūt gatavam pierādīt savu identitāti. Jums ir tiesības bez maksas izmantot savas tiesības reizi gadā. Jūsu pieprasījums, kā arī jūsu sniegtā informācija tiks saglabāta mūsu sistēmās.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem

Jums ir tiesības zināt, kādus jūsu personas datus un kā mēs tos apstrādājam, un saņemt datu kopiju.

Tiesības pieprasīt personas datu labošanu

Mēs vienmēr cenšamies atjaunināt jūsu personas datus, taču, ja pamanāt, ka mēs apstrādājam novecojušus vai citādi neprecīzus personas datus, jums vienmēr ir tiesības lūgt mūs labot jūsu personas datus.

Tiesības pieprasīt dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Jūs varat izmantot šīs tiesības, piemēram, ja domājat, ka mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati mērķiem, kas uzskaitīti šajā Paziņojumā par privātumu. Tiklīdz esam pārbaudījuši jūsu pieprasījuma pareizību, mēs izdzēsīsim jūsu datus, izņemot gadījumus, kad mums tie ir jāsaglabā, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, piemēram, grāmatvedības pienākumus. Jūsu personas dati tiks automātiski dzēsti no Neste sistēmām pēc  noteikta glabāšanas laika vai tad, ja nav juridiska pienākuma tos saglabāt.

Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs ar personas datiem nedarām neko citu kā tikai glabājam tos savās IT sistēmās. Kad būsim pārbaudījuši jūsu pieprasījuma pareizību, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības iebilst pret apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi mūsu parastajā uzņēmējdarbības gaitā, ja apstrādes pamatā ir Neste leģitīmās intereses. Kad saņemsim jūsu pieprasījumu, mēs rūpīgi izvērtēsim to un pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja mūsu apstrāde nav bijusi saprātīga. Neste var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja jūsu personas datu apstrādei ir pārliecinoši likumīgi iemesli.

Elektroniskā tiešā mārketinga bloķēšana

Jums vienmēr ir tiesības atteikties no tiešā mārketinga. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir mūsu mārketinga ziņojumos noklikšķināt uz pogas “Atteikties no mārketinga ziņām”. Pastāv iespēja, ka varat saņemt mārketinga ziņojumu pēc informācijas atjaunināšanas mūsu sistēmā, jo atsevišķos gadījumos tie tiek sagatavoti iepriekš un ieplānoti izsūtīšanai. 

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs nosūtītu jums vai kādai citai personai to datu kopiju, ko jūs esat mums ir iesniedzis vispārpieņemtā mašīnlasāmā formātā. Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem personas datiem, kurus esat mums sniedzis, kad mēs tos esam apkopojuši, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu starp jums un mums. Kad būsim pārliecinājušies par jūsu pieprasījuma pareizību, mēs nosūtīsim jūsu datus uz jūsu pieprasījumā norādīto adresi.

Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei Ceram, ka vienmēr sazināsities ar mums, ja jums būs jautājumi par to, kā mēs apstrādājam personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, mēs neievērojam datu aizsardzības likumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei (https://www.dvi.gov.lv/lv).

11. Nosūtīt privātuma pieprasījumu Neste

● Privātais klients — iesniegt privātuma pieprasījumu

● Korporatīvais klients — iesniegt privātuma pieprasījumu*

*Veidlapas laukā “Papildinformācija” lūdzu norādiet savas Neste kontaktpersonas vārdu. Tas ļauj mums vieglāk atrast jūsu personas datus.

● Amata kandidāts – darbinieku atlases procesā mēs varam izmantot ārpakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Jūs varat lūgt mūsu pakalpojuma sniedzējam, lai tas sniedz jums tālāku informāciju par jūsu personas datiem.

● Darbinieks – plašāku informāciju skatiet Neste iekšējā vietnē (Cosmos).

● Bijušais darbinieks — sazinieties ar savu bijušo vadītāju vai cilvēkresursu koordinatoru. 

12. Privātuma politikas atjauninājumi

Neste patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē www.neste.lv, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

13. Jautājumi par datu aizsardzību?

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi Neste un jūs nevarat atrast atbildi šajās lapās, jūs varat iesniegt savus jautājumus, aizpildot formu, kas pieejama zemāk vai sazināties ar Neste klientu apkalpošanas dienestu. Ja vēlaties izmantot savas datu aizsardzības tiesības, lūdzu, iesniedziet privātuma pieprasījumu šeit.

Jautājumi par personas datu apstrādi Neste? Lūdzu iesniedziet savu jautājumu, aizpildot šo iesnieguma formu.

Lejupielādēt Privātuma politika (pdf)