15.6.2021 - 9:07

Neste plāno no 2023. gadā visā pasaulē pāriet uz 100 % atjaunojamo elektroenerģiju – Somijas Porvo pārstrādes rūpnīcā tiks palielināts vēja enerģijas patēriņš

Uzņēmums Neste ir apņēmies līdz 2035. gadam padarīt savu ražošanu par oglekļneitrālu. Šī mērķa sasniegšanai Neste plāno jau 2023. gadā visā pasaulē pilnībā izmantot tikai atjaunojamo elektroenerģiju. Tāpēc Neste palielinās atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanu savā Porvo pārstrādes rūpnīcā un parakstīja jaunu piegādes līgumu par vēja enerģijas piegādi no ražotāja Ilmatar. Ar vēju saražotas atjaunojamās elektroenerģijas izmantošana ražošanas iekārtu apkalpošanai ir viens no efektīvākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju* samazināšanas veidiem.

Neste jau 2019. gada beigās apņēmās ražošanā vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju, noslēdzot līgumu ar Fortum, savukārt šis jaunais vēja enerģijas līgums paplašina sadarbību ar Ilmatar, ar kuru pirmais līgums tika noslēgts 2020. gadā. Šie līgumi nozīmē, ka 2025. gadā aptuveni 40 % Porvo pārstrādes rūpnīcā izmantotās enerģijas būs atjaunojama vēja enerģija. Pirmās vēja enerģijas piegādes no Fortum Kalax vēja parka uz Neste Porvo rūpnīcu tika uzsāktas 2021. gada janvārī.

Papildus vēja enerģijas līgumiem Neste palielinās atjaunojamās elektrības īpatsvaru ar tā saucamajiem izcelsmes apliecinājumiem, izmantojot esošās atjaunojamās elektrības ražošanas jaudas. Izcelsmes apliecinājumi ļaus uzņēmumam Neste līdz ar 2023. gadu palielināt atjaunojamās elektroenerģijas īpatsvaru līdz 100 % no Neste nepieciešamā elektrības patēriņa.

"Ieguldījumi atjaunojamās elektrības izmantošanā atbilst mūsu mērķim līdz 2035. gadam nodrošināt, ka mūsu ražošana ir oglekļneitrāla. Ar vēju ražotā enerģija ir viens no aptuveni 80 pasākumiem, kurus savā darbībā varam izmantot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Mūsu mērķis ir no 2023. gada Porvo pārstrādes rūpnīcā izmantot tikai un vienīgi atjaunojamo elektroenerģiju,” norāda Marko Pekkola, Neste viceprezidents naftas produktu jautājumos.

Nesen parakstītais ilgtermiņa vēja enerģijas piegādes līgums ar Ilmatar gadā nodrošinās aptuveni 200 GWh elektrības, kas ir apmēram 17 % no Neste Porvo pārstrādes rūpnīcas elektrības patēriņa. Vēja enerģijas piegādes Ilmatar plāno uzsākt 2025. gada sākumā.

Jaunais vēja enerģijas līgums palīdzēs Neste samazināt netiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas* no iepirktās elektrības Somijas Porvo pārstrādes rūpnīcas vajadzībām. Gada emisiju samazinājums būs aptuveni 50 000 tonnu CO2 ekvivalenta. Savukārt visi vēja enerģijas līgumi kopā ļaus Neste samazināt netiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas* no iepirktās elektrības uzņēmuma Somijas ražotnēm par aptuveni 120 000 tonnām CO2 ekvivalenta**, kas ir vienāds ar vairāk nekā 19 000 vidusmēra Eiropas Savienības pilsoņu radīto gada oglekļa pēdu.

*) 2. pakāpes emisijas atbilstoši siltumnīcefekta gāzu protokola definīcijai.

**) Emisiju samazinājums tiek aprēķināts, izmantojot 2019. gada atlikušo energoresursu struktūru, ko publicējis Somijas Enerģētikas dienests.


Par “Neste”

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Kā tehnoloģiski attīstīts augstas kvalitātes naftas produktu pārstrādātājs ar apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu, mēs ieviešam arī atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, plastmasas atkritumus. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2020. gadā Neste ieņēmumi bija 11,6 miljardi eiro, un 82% no uzņēmuma peļņas guva atjaunojamie produkti. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA “Neste Latvija”

SIA “Neste Latvija” ir “Neste” korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 31 gadu. SIA “Neste Latvija” ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar “Neste” ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. “Neste” DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv