26.4.2023 - 14:08

Neste pievienojas ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem Biznesa Ilgtspējas padomē

Latvijā vadošais degvielas tirgotājs SIA „Neste Latvija“ pievienojas Biznesa Ilgtspējas padomei – platformai, kurā Latvijā vadoši uzņēmumi, kas ir izvirzījuši skaidri definētus ilgtspējas mērķus, ir apvienojušies ideju un pieredzes apmaiņai. “Neste Latvija” mērķis dalībai šajā padomē ir dalīties ar “Neste” korporācijas pieredzi uzņēmuma biznesa transformācijā uz ilgtspējīgu risinājumu nodrošinātāju, kā arī mācīties un sadarboties ar labākajiem uzņēmumiem Latvijā.

„Ilgtspēja ir joma, kurā nepastāv tirgus konkurences likumi. Rīkoties atbilstoši klimata izaicinājumiem un sociālajiem un pārvaldības riskiem varēsim tikai tad, kad to darīsim mērķtiecīgi, atklāti un sadarbīgi. Esam priecīgi pievienoties Latvijā atpazīstamu un savu ilgtspējas nodomu skaidri definējušu uzņēmumu kopienai,” komentē SIA „Neste Latvija“ valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis. 

„Patiess prieks, ka jau 14 Latvijas privātā sektora uzņēmumi atsaukušies „Swedbank“ aicinājumam apvienoties kopīgam darbam, lai dalītos ar ilgtspējības prakses veiksmēm un izaicinājumiem. Vairojot zināšanas, mēs kopā veidojam ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā, līdzsvarojot globālo konkurētspēju, ekonomisko potenciālu, sabiedrības ieguvumu un dabas saudzēšanu. „Neste“ atjaunojamo produktu pieredze ir viens no pozitīvu pārmaiņu piemēriem praksē,” pauž AS “Swedbank” valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis. 

“Neste kā viens no pasaules ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem ir izstrādājusi un rūpīgi seko savu ilgtermiņa mērķu sasniegšanai . Tās centrā ir pilnīga biznesa modeļa transformācija – no klasiska naftas pārstrādātāja uz atjaunojamo produktu un risinājumu nodrošinātāja – tikai dažu desmitu gadu laikā. Piemēram, mūsu reģionam netālā Porvoo rūpnīca Somijā pilnībā pārtrauks fosilās degvielas ražošanu jau ap 2035.gadu,“ tā “Neste” globālo Ilgtspējas stratēģiju skaidro Armands Beiziķis.

Latvijā “Neste Latvija” ir izstrādājusi Ilgtspējas stratēģiju, kuras pamatā ir četras problemātikas, uz kurām tiek balstīti uzņēmuma ilgtspējas centieni – klimata pārmaiņas, apdraudētā biodaudzveidība, ilgtspējīgas partnerības un darbinieku labbūtība. “Neste Latvija” mērķos ietilpst ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu paplašināšana Latvijā, klientu radīto SEG emisiju samazināšana, inovāciju veicināšana biodaudzveidības jomā, īpaši attiecībā uz Baltijas jūru, kā arī drošas darba vides nodrošināšana un rūpes par darbinieku labbūtību.

Jau iepriekš ziņots, ka globāli “Neste” ir apņēmusies līdz 2030. gadam par 50% samazināt savas ražošanas radītās SEG emisijas un līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu. “Neste” arī plāno līdz 2040. gadam samazināt pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitāti** par 50% salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, kā arī, sadarbojoties ar saviem piegādātājiem un partneriem, samazināt netiešās SEG emisijas visā savā vērtību ķēdē.

Biznesa Ilgtspējas padomes galvenais mērķis ir izvirzīt skaidrus ilgtspējas mērķus un rīcības virzienus savu uzņēmumu ietvaros. Piemēram, paātrināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, investēt aprites ekonomikā, energoefektivitātē un citos vides un klimata saudzēšanas pasākumos, kā arī ieguldīt resursus, lai izprastu un novērtētu pilnu savu produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī ziņot par savu progresu klimata pārmaiņu novēršanā un vides ietekmes mazināšanā, regulāri pārskatot savus mērķus un vienlaikus izvairoties no zaļmaldināšanas. Padome kalpos arī par vietu ideju un pieredzes apmaiņai ar mērķi veicināt objektīvu, argumentētu un cieņpilnu diskusiju par ilgtspējas jautājumiem, meklējot optimālo scenāriju Latvijas ceļam uz ilgtspējīgu attīstību. Nesenākais Biznesa Ilgtspējas padomes kopdarbs “Klimata risku pārvaldības ceļvedis” ikvienam pieejams šeit: https://biznesam.swedbank.lv/klimata-risku-celvedis

Šobrīd padomē pārstāvēti 14 privātā sektora uzņēmumi - Latvijas Finieris, Latvijas dzelzceļš, LMT, Medicīnas sabiedrība ARS, Madara Cosmetics, Valmiermuižas alus, Dobeles dzirnavnieks, SCHWENK Latvija, Augstsprieguma tīkls, AJ Power, Neste Latvija, Latvijas graudaudzētāju Kooperatīvās sabiedrības “VAKS” un kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums Laflora un AS Swedbank Latvija.

**) Lietošanas fāzes emisijas intensitāte tiek aprēķināta, dalot emisijas no Neste pārdoto produktu lietošanas ar kopējo pārdotās enerģijas daudzumu (gCO2e/MJ).


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2022. gadā Neste ieņēmumi bija 25.7 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv