13.6.2022 - 10:41

Neste paplašina Neste MY pieejamību Latvijā

Degvielas tirdzniecības līderis Latvijā Neste paplašina atjaunojamās dīzeļdegvielas Neste MY pieejamību. Turpmāk Neste MY dīzeļdegvielu varēs iegādāties arī Liepājā, Neste degvielas uzpildes stacijā (DUS), Kārļa Zāles laukumā 7.

“Mūsdienās, kad visi ir aicināti pārdomāt savus ikdienas paradumus, katrs veids kā saglabāt tīru planētu ir svarīgs. Atjaunojamā dīzeļdegviela ir risinājums, kā autobraucēji var izvēlēties ilgtspējīgākus risinājumus uzreiz esošajā autotransportā, lai mazinātu radītos CO2 izmešus vidēji par 90 %, tādējādi samazinot arī savu ekoloģisko pēdu. Ar Neste MY pārklājuma paplašināšanu mēs speram vēl vienu soli pretī mūsu ilgtspējas stratēģijas īstenošanai. Esam patiesi gandarīti, ka turpmāk Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu varēs iegādāties arī ārpus Rīgas,” komentē Neste Latvija valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.

Šobrīd Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu var iegādāties 3 DUS Latvijā, Rīgā – Ulmaņa gatvē 84 un Skanstes ielā 7, kā arī Liepājā Kārļa Zāles laukumā 7.

Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela ir ražota no 100 % ilgtspējīgi iegūtām atjaunojamām izejvielām. Produkta izmantošana samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vidēji par 90 %***, salīdzinot ar fosilās dīzeļdegvielas izmantošanu, tai pat laikā tās ķīmiskā formula ir identiska fosilajai dīzeļdegvielai. Šī iemesla dēļ Neste MY ir piemērota visiem dīzeļdzinējiem gan kā pievienojums fosilajai dīzeļdegvielai, gan tīrā veidā bez to pielāgošanas.

Jau ziņots iepriekš, ka 2021. gada beigās Neste izvirzīja konkrētu mērķi attiecībā uz 3. pakāpes emisijām*, lai līdz 2040. gadam samazinātu pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitāti** par 50 % salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Šis mērķis tiks sasniegts, Neste palielinot atjaunojamo un aprites risinājumu īpatsvaru, kā arī sadarbojoties ar piegādātājiem un partneriem, lai samazinātu emisijas visā vērtību tīklā.

*) 1., 2. un 3. pakāpes emisijas, kā noteikts Siltumnīcefektu izraisošo gāzu protokolā. 1. un 2. pakāpe attiecas uz emisijām, kas saistītas ar mūsu pašu ražošanu. 3. pakāpe ietver visas pārējās attiecīgās emisijas visā vērtību tīklā. Uzņēmumam Neste galvenās 3. pakāpes kategorijas ir pārdoto produktu, iegādāto preču un pakalpojumu izmantošana, un izejvielu un produktu transportēšana.

**) Lietošanas fāzes emisijas intensitāte tiek aprēķināta, dalot emisijas no Neste pārdoto produktu lietošanas ar kopējo pārdotās enerģijas daudzumu (gCO2e/MJ).

***) Aprites cikla emisiju un emisiju samazināšanas aprēķināšanas metodika atbilst Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvai II (2018/2001/ES)


Par Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljardi eiro. Lasīt vairāk: neste.com

 

Par SIA Neste Latvija

SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv