2.2.2022 - 10:54

Neste Latvija arī turpmāk izmantos un ražos tikai zaļo elektrību

Degvielas tirdzniecības līderis Latvijā Neste Latvija turpina “zaļās” jeb atjaunojamās elektrības izmantošanu sava 76 degvielas uzpildes staciju plašā tīkla, produktu uzglabāšanas termināla Rīgā un piecu pašapkalpošanās koncepta veikalu Easy Deli nodrošināšanai sadarbībā ar Elektrum. Jau pērn Neste Latvija uzsāka iegādāties atjaunojamo elektrību Latvijā un gada laikā patērējusi 2,5 GWh. Šī gada Neste Latvija plānos uzsākt plašāku atjaunojamās enerģijas ražošanu, izmantojot vēja turbīnas un saules paneļus, ko plānots uzstādīt uz degvielas uzpildes staciju un Easy Deli veikalu jumtiem.

“Jau otro gadu pēc kārtas esam pilnībā pārslēgušies tikai uz atjaunojamās elektrības izmantošanu savā darbībā Latvijā. Tas iet roku rokā un izpildes ziņā pat apsteidz Neste korporācijas apņemšanos līdz 2023. gadam visā pasaulē pilnībā pāriet uz 100% “zaļās” elektrības izmantošanu, un līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu,” komentē Neste Latvija valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis. “Vienlaikus tas liek mums domāt par pieaugošas elektroenerģijas patēriņa samazināšanu arī ar citiem risinājumiem, piemēram, uzstādot savās stacijās vietējas nozīmes risinājumus, tādus kā vēja turbīnas un saules baterijas, lai mēs kļūtu arvien pašpietiekamāki. Pērn uzstādījām pirmo 1kW vertikālās ass vēja elektrostaciju degvielas uzpildes stacijā Rīgā, Krasta ielā 68, bet šogad plānojam uzstādīt vismaz vēl vienu efektīvāku vēja turbīnu un potenciāli arī saules paneļus uz pilnībā automatizēto veikalu Easy Deli jumtiem,” papildina Beiziķis.

Neste ir apņēmusies cīnīties pret klimata pārmaiņām un samazināt klimata emisijas gan globāli, gan lokāli. Lai to atbalstītu, korporācija ir izvirzījusi trīs klimata atbildības, kas sedz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu no paša ražotās produkcijas*, Neste pārdoto produktu izmantošanas emisiju intensitāti** un klientu emisiju samazināšanu ar Neste atjaunojamiem un aprites ekonomikas risinājumiem.

Kā daļa no šīm atbildībām klimata jomā, Neste mērķis ir līdz 2023. gadam panākt 100% atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanu visā pasaulē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, Neste noslēgusi sadarbību ar Vattenfall, vienu no Eiropas lielākajiem enerģijas un siltuma ražotājiem, par hidroenerģijas piegādēm, kas sācies 2022. gada janvāra sākumā. Papildus tam, Neste ir palielinājusi atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanu savā Porvo naftas pārstrādes rūpnīcā Somijā, vienojoties par vēja enerģijas piegādēm ar partneriem Statkraft, Ilmatar un Fortum.

*) 1. un 2. jomas emisijas, kas noteiktas siltumnīcefekta gāzu protokolā, ietver emisijas, kas saistītas ar Neste produktu ražošanu.

**) 3. jomas emisijas, kas noteiktas siltumnīcefekta gāzu protokolā, ietver visas pārējās nozīmīgās emisijas visā vērtību ķēdē. Nozīmīgākās 3. jomas emisijas Nestei ir tās, kas rodas pārdotās produkcijas, iegādāto preču un pakalpojumu izmantošanā, kā arī izejvielu un produktu transportēšanā. Pārdoto produktu emisijas intensitāti aprēķina, Neste pārdotās produkcijas lietošanas radītās emisijas dalot ar kopējo pārdotās enerģijas daudzumu (gCO2e/MJ).


Par “Neste”

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Kā tehnoloģiski attīstīts augstas kvalitātes naftas produktu pārstrādātājs ar apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu, mēs ieviešam arī atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, plastmasas atkritumus. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2020. gadā Neste ieņēmumi bija 11,6 miljardi eiro, un 82% no uzņēmuma peļņas guva atjaunojamie produkti. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA “Neste Latvija”

SIA “Neste Latvija” ir “Neste” korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 31 gadu. SIA “Neste Latvija” ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar “Neste” ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. “Neste” DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv