20.1.2023 - 14:09

Neste jau 17. gadu pēc kārtas ir viens no 100 pasaules ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem

Neste jau septiņpadsmito gadu pēc kārtas iekļuvusi uzņēmuma Corporate Knights veidotajā 100 pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā (Global 100). Corporate Knights izvērtēja 6720 uzņēmumu darbību visā pasaulē, un Neste bija viens no uzņēmumiem, kas iekļuva Top 100. Neste šajā indeksā ieņēma 29. vietu un pirmo vietu savā nozarē.

Neste šajā indeksā ir iekļauta ilgāk nekā jebkura cita energoresursu kompānija pasaulē. Neste tika izvērtēta enerģētikas sektorā kopā ar 413 uzņēmumiem un tika atzīta par labāko savā nozarē.

“Būt starp tik daudziem citiem ilgtspējas līderiem šajā indeksā ir liela atzinība. Gadu gaitā esam guvuši ievērojamus panākumus mūsu ilgtermiņa ilgtspējības saistību izpildē, un šis darbs turpinās. Liels paldies jāsaka Neste komandai un mūsu partneriem par visiem sasniegumiem 2022. gadā,” saka Neste viceprezidente ilgtspējas un korporatīvajos jautājumos Minna Aila (Minna Aila).

Neste ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt savu klientu siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas par vismaz 20 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta gadā un līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu. 2022. gadā Neste sāka stratēģisku pētījumu, lai tās pārstrādes rūpnīcu Porvo, Somijā, nākamo 10 gadu laikā pārvērstu par globālu vadošo atjaunojamo un aprites risinājumu, kā arī ar jēlnaftu nesaistītu produktu pārstrādes rūpnīcu.

Indekss Global 100 ir ikgadējs korporatīvās ilgtspējas rādītāju reitings, ko sastāda neatkarīgā konsultāciju kompānija Corporate Knights. Reitings balstīts uz 25 ilgtspējas rādītājiem, tai skaitā vides veiktspējas rādītājiem, ilgtspējīgu investīciju un ilgtspējīgu ieņēmumu, resursu, darbaspēka vadību un finanšu pārvaldības, kā arī piegādātāju veiktspējas rādītājiem.

Kopš 2022. gada Corporate Knights ir klasificējis ilgtspējīgus ieņēmumus un ilgtspējīgas investīcijas atbilstoši savai Corporate Knights ilgtspējīgas ekonomikas taksonomijai. Metodoloģija vienādi izvērtē ilgtspējīgu ieņēmumu un ilgtspējīgu investīciju absolūto daļu un sniegumu salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem. Iepriekš rezultāts tika vērtēts pēc līdzīgu uzņēmumu snieguma.


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv