24.11.2023 - 16:35

Neste atzīta par līderi Global Child Forum 2023. gada novērtējumā

Global Child Forum atzinis Neste par līderi globālajā bērnu tiesību un uzņēmējdarbības novērtējumā Bērnu tiesību un uzņēmējdarbības stāvoklis 2023. Global Child Forum ir Zviedrijas bezpeļņas fonds, kas veic pasaules ietekmīgāko uzņēmumu salīdzinošo novērtēšanu, izvērtējot, kā tie ievēro bērnu tiesības. Neste tika ierindots starp 15 labākajiem uzņēmumiem no 795 salīdzinošajā novērtējumā iekļautajiem uzņēmumiem astoņās nozarēs un sešos reģionos un ierindota 2. vietā no 119 uzņēmumiem enerģētikas un komunālo pakalpojumu nozarē. Ziņojumā Neste saņēmis atzinību par to, ka kopš 2021. gada salīdzinošā novērtējuma uzņēmums vēl vairāk uzlabojis savu rezultātu un rādījis pozitīvu piemēru visai nozarei.

“Global Child Forum atzinība ir vēl viens apliecinājums mūsu ilgtermiņa apņēmībai veicināt bērnu tiesību ievērošanu visos mūsu vērtību tīklos. Tas mani dara laimīgu un lepnu. Bērnu tiesību aizsardzība un atbalsts izglītībai ir galvenais elements, kas virza Neste ilgtspējas vīziju un rada veselīgāku planētu mūsu bērniem, kas ir Neste uzņēmuma būtības pamatā,” saka Neste viceprezidente ilgtspējas un korporatīvajos jautājumos Minna Aila (Minna Aila).

Arī Latvijā Neste jau vairāk nekā 10 gadus atbalsta bērnu Mobilo veselības aprūpes centru (MVAC) ar tik ļoti nepieciešamo degvielu, lai ceļojošais mediķu buss varētu doties pie mazajiem pacientiem visā Latvijā. 

Neste ir apņēmusies ievērot un atbalstīt bērnu tiesības visā savā darbībā, piegādes tīklos, biznesa attiecībās un kopienās. Neste mērķis cilvēktiesību jomā – līdz 2030. gadam izveidot taisnīgāku un iekļaujošāku vērtību tīklu, kurā ikviens strādā ar cieņu un atzīst bērnus un izglītību kā vienu no prioritārajām darbības jomām.

Global Child Forum pulcē globālos uzņēmumu, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko aprindu un valdību līderus, lai veicinātu sociālās pārmaiņas bērnu tiesību jomā. Fonda darba pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību konvencija un Bērnu tiesību un uzņēmējdarbības principi, kā arī pašu veiktie pētījumi un instrumenti. Plašāka informācija par salīdzinošā novērtējuma metodoloģiju pieejama šeit.


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2022. gadā Neste ieņēmumi bija 25.7 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv