18.1.2024 - 11:24

Neste atzīta par vienu no 100 pasaules ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem

 
Neste jau 18. gadu pēc kārtas iekļuvusi uzņēmuma Corporate Knights veidotajā 100 pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā (Global 100). Corporate Knights izvērtēja vairāk nekā 6700 uzņēmumu darbību visā pasaulē, uzsverot uzņēmuma galveno produktu un pakalpojumu ietekmi. Starp visiem Global 100 sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem Neste ieņēma 19. vietu. Neste tika izvērtēta enerģētikas sektorā un atzīta par labāko savā nozarē.

“Esam patiesi pagodināti tikt atzīti par vienu no pasaules ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem. Esmu lepns par to, kā mēs esam iekļāvuši ilgtspēju savā uzņēmējdarbībā un kā esam sistemātiski virzījušies uz mūsu ilgtermiņa ilgtspējas saistību izpildi. Šī atzinība ir gan Neste globālās komandas, gan arī mūsu partneru nopelns. Arī 2024. gadā mēs turpināsim savu visaptverošo ilgtspējības darbu. Mums ir lielas ambīcijas un stingra apņēmība tās īstenot,” saka Karls Nībergs (Carl Nyberg), Neste viceprezidents atjaunojamās enerģijas piegādes tīkla un ilgtspējības jautājumos.

Neste ir pasaulē vadošais ilgtspējīgas aviācijas degvielas, atjaunojamās dīzeļdegvielas un atjaunojamo izejvielu ražotājs polimēru un ķīmisko vielu ražošanas nozarei visā pasaulē, tāpēc Neste uzņēmējdarbība ir balstīta uz ilgtspēju, un Neste ilgtspējas standarti ir augsti. Neste saviem klientiem un partneriem piedāvā zemu emisiju risinājumus pasaulē aktuālākajām ilgtspējības problēmām. Atjaunojamie un aprites risinājumi ir Neste ieguldījums ilgtspējīgākas sabiedrības darbības nodrošināšanā un palīdz samazināt atkarību no neapstrādātām fosilajām izejvielām. Papildus atjaunojamo produktu ražošanas jaudas palielināšanai Neste nesen pabeidza stratēģisku pētījumu, lai naftas pārstrādes rūpnīcu Porvo, Somijā, 2030. gadu vidū pārveidotu par vadošo atjaunojamo un aprites risinājumu pārstrādes centru.
 
Indekss Global 100 ir ikgadējs korporatīvās ilgtspējas rādītāju reitings, ko veido neatkarīgā konsultāciju kompānija Corporate Knights. Reitings balstīts uz 25 ilgtspējas rādītājiem, tai skaitā resursu, darbaspēka un finanšu pārvaldības, ilgtspējīgu ieņēmumu un ilgtspējīgu investīciju, kā arī piegādātāju veiktspējas rādītājiem.


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2022. gadā Neste ieņēmumi bija 25.7 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv