17.2.2022 - 10:55

Neste atjaunojamie un aprites risinājumi 2021. gadā palīdzējuši klientiem samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu izmešus visā pasaulē par 10,9 miljoniem tonnu

2021. gadā Neste atjaunojamie un aprites risinājumi palīdzējuši klientiem samazināt to siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) izmešus visā pasaulē kopumā par 10,9 miljoniem tonnu*. Šis apjoms ir līdzvērtīgs oglekļa pēdas nospiedumam, ko veido 1,7 miljoni ES iedzīvotāju viena gada laikā**, vai noņemot no ceļiem 4,2 miljonus vieglo automašīnu uz vienu gadu.

“Samazinot SEG izmešus par 10,9 miljoniem tonnu, mēs esam nonākuši vairāk nekā līdz pusceļam pretī savai apņēmībai palīdzēt klientiem ar mūsu atjaunojamiem un aprites risinājumiem līdz 2030. gadam samazināt izmešus par vismaz 20 miljoniem tonnu CO2e gadā,” norāda Neste prezidents un izpilddirektors Pīters Vanakers.

“Mēs apzināmies, ka mums ir jāsamazina arī mūsu pašu ietekme uz klimatu, un tāpēc 2021. gadā pagarinājām savu ambiciozo klimata apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa ziņā neitrālu ražošanu un izvirzījām konkrētu mērķi attiecībā uz 3. pakāpes emisijām. Mēs apņemamies līdz 2040. gadam vadīt pāreju uz oglekļa ziņā neitrālu vērtību tīklu un līdz 2040. gadam samazināt pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitāti*** par 50% salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, un mēs to paveiksim, palielinot atjaunojamo un aprites risinājumu īpatsvaru un sadarbojoties ar piegādātājiem un partneriem, lai samazinātu emisijas visā vērtību tīklā. Visbeidzot, mēs progresējam attiecībā uz savu apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa ziņā neitrālu ražošanu, un esam noteikuši vairāk nekā 100 pasākumus ražošanas emisiju samazināšanai — daži no tiem jau ir īstenoti, piemēram, ar piegādātājiem parakstīti vairāki līgumi par vēja enerģijas izmantošanu,” saka Vanakers.

Neste ir pārstrādes rūpnīcas Somijā, Nīderlandē un Singapūrā, lai ražotu atjaunojamos produktus pilnībā no atjaunojamām izejvielām, un pašreizējā ražošanas jauda ir aptuveni 3,3 miljoni tonnu gadā.

“Tā kā pieprasījums pēc atjaunojamiem produktiem ievērojami pieaug, ko veicina augstākas klimata ambīcijas un atbalstošs regulējums, mēs nepārtraukti paplašinām savu spēju ražot atjaunojamos produktus. Mūsu ikgadējā ražošanas jauda palielināsies līdz 4,5 miljoniem tonnu atjaunojamās enerģijas, jo mūsu Singapūras naftas pārstrādes rūpnīcas paplašināšana tiks pabeigta 2023. gada pirmā ceturkšņa beigās. Kopā ar mūsu Roterdamas ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) projektu mēs ceram līdz 2023. gada beigām sasniegt SAF ražošanas jaudu, kas veidos 1,5 miljonus tonnu gadā,” turpina Vanakers.

SEG izmešu samazināšana un jēlnaftas produktu aizstāšana ar atjaunojamiem un aprites risinājumiem ir Neste stratēģijas un ilgtspējības vīzijas pamatā. Neste aprēķina savu degvielas produktu oglekļa pēdas nospiedumu visā to aprites ciklā: no izejmateriālu ražošanas līdz gala produkta izmantošanai. Tas nozīmē, ka Neste atjaunojamie un aprites produkti piedāvā ievērojamu SEG izmešu samazinājumu, kas palīdz klientiem samazināt savu vai produktu negatīvo ietekmi uz vidi.

*) Aprites cikla emisiju un emisiju samazināšanas aprēķināšanas metodika atbilst Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvai II (2018/2001/ES)

**) Pasaules Bankas dati

***) Lietošanas fāzes emisijas intensitāte tiek aprēķināta, dalot emisijas no Neste pārdoto produktu lietošanas ar kopējo pārdotās enerģijas daudzumu (gCO2e/MJ).


Par “Neste”

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Kā tehnoloģiski attīstīts augstas kvalitātes naftas produktu pārstrādātājs ar apņemšanos līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu, mēs ieviešam arī atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, plastmasas atkritumus. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2020. gadā Neste ieņēmumi bija 11,6 miljardi eiro, un 82% no uzņēmuma peļņas guva atjaunojamie produkti. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA “Neste Latvija”

SIA “Neste Latvija” ir “Neste” korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 31 gadu. SIA “Neste Latvija” ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar “Neste” ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. “Neste” DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv