14.2.2023 - 9:15

Neste atjaunojamie risinājumi pērn palīdzējuši samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas par 11,1 miljonu tonnu

Neste saviem klientiem ļauj samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisijas, piedāvājot atjaunojamos un aprites risinājumus fosilo produktu aizstāšanai. 2022. gadā Neste atjaunojamie risinājumi palīdzēja klientiem samazināt SEG emisijas visā pasaulē par 11,1 miljonu tonnu*. Šis apjoms ir līdzvērtīgs oglekļa pēdas nospiedumam, ko veido 1,8 miljoni ES iedzīvotāju viena gada laikā (avots: Pasaules Banka), vai noņemot no ceļiem četrus miljonus vieglo automašīnu uz vienu gadu.

“Mēs esam uz pareizā ceļā, lai realizētu mūsu apņemšanos palīdzēt saviem klientiem samazināt SEG emisijas par vismaz 20 miljoniem tonnu CO2e gadā līdz 2030. gadam. Neste pašreizējie stratēģiskie projekti turpmākajos gados paplašinās mūsu atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu, kas atbalsta centienus palielināt mūsu pozitīvo ietekmi uz klimatu,” saka Neste prezidents un izpilddirektors Mati Lehmuss.

Pašreizējā Neste globālā atjaunojamo produktu ražošanas jauda ir 3,3 miljoni tonnu gadā. Neste pašreizējais Singapūras naftas pārstrādes rūpnīcas paplašināšanas projekts un sadarbība ar Marathon Petroleum Martinesā, Kalifornijā, līdz 2023. gada beigām palielinās kopējo atjaunojamo produktu ražošanas jaudu līdz 5,5 miljoniem tonnu, un padarīs Neste par vienīgo globālo atjaunojamo degvielu un atjaunojamo izejvielu piegādātāju polimēru un ķīmisko vielu ražošanai ar ražošanas klātbūtni trīs kontinentos. Kad tiks pabeigts Roterdamas naftas pārstrādes rūpnīcas paplašināšanas projekts, uzņēmuma kopējā atjaunojamo produktu ražošanas jauda līdz 2026. gada beigām palielināsies līdz 6,8 miljoniem tonnu. Turklāt Neste ir uzsākusi pētījumu par pārstrādes rūpnīcas pārveidošanu Porvo, Somijā, par pasaulē vadošo atjaunojamo un aprites risinājumu ražotni.

“Neste aprēķina savu produktu un risinājumu oglekļa pēdas nospiedumu visā to dzīves ciklā: no izejvielu ražošanas līdz gala produkta izmantošanai. Mūsu atjaunojamie un aprites risinājumi piedāvā ievērojamus SEG emisiju ietaupījumus, kas palīdz mūsu klientiem samazināt savu vai savu produktu oglekļa pēdas nospiedumu,” skaidro Lehmuss.

Neste ir apņēmusies līdz 2030. gadam par 50% samazināt savas ražošanas radītās SEG emisijas un līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa neitrālu ražošanu. Neste arī plāno līdz 2040. gadam samazināt pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitāti** par 50% salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, kā arī, sadarbojoties ar saviem piegādātājiem un partneriem, samazināt netiešās SEG emisijas visā savā vērtību tīklā.

*) Aprites cikla emisiju un emisiju samazināšanas aprēķināšanas metodika atbilst Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvai II (2018/2001/ES) un Kalifornijas LCFS metodoloģijai, ko Neste SEG pārskatos par ASV pārdotajiem apjomiem piemērojusi kopš 2022. gada sākuma.

**) Lietošanas fāzes emisijas intensitāte tiek aprēķināta, dalot emisijas no Neste pārdoto produktu lietošanas ar kopējo pārdotās enerģijas daudzumu (gCO2e/MJ).


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2021. gadā Neste ieņēmumi bija 15,1 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas tirdzniecības standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 77 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv