9.7.2024 - 13:21

Inovācijas Latvijas vides aizsardzībā: spoku tīklu problēmas risinājumi Baltijas jūrā

Arī šogad Neste, kā pasaulē vadošais ilgtspējīgas aviācijas degvielas un atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotājs, pievērsīs uzmanību Baltijas jūras veselības stāvoklim un praktiski mazinās nozaudēto zvejas tīklu radītās sekas. Jau šovasar Neste Latvija kopā ar sadarbības partneriem un nirējiem no Baltijas jūras izcels nākamos “spoku tīklus”, kas atrodas Vidzemes pusē. Pagājušā gadā izceltie “spoku tīkli” jau tika izmantoti Neste Coopetition hakatonā, kur tika izstrādātas jaunas idejas gan šo tīklu pārstrādei, gan izcelšanai.

 

Sarunu festivālā Lampa, kas norisinājās 5. un 6. jūlijā, nozares eksperti diskutēja par “spoku tīklu” problemātiku, kā arī uzsvēra nepieciešamību pievērst uzmanību šim jautājumam tieši tagad, uzsverot, ka tieši Latvijas zinātne un inovācijas spēj veidot būtiskas pārmaiņas vides tīrības uzlabošanā. Bioloģiskā daudzveidība joprojām ir Neste ilgtspējas vīzijas stūrakmens, kas virza šīs vērtīgās iniciatīvas.

 

“Pagājušajā gadā no Baltijas jūras izcēlām gandrīz pusi tonnas spoku tīklu, savukārt šogad izceļamo spoku tīklu apjoms varētu pat  pārsniegt divas tonnas, tādā veidā radot papildu izaicinājumus tieši to otrreizējas pārstrādes jautājumā. Spoku tīklu pārstrāde nav ātra un vienkārša, jo tie ir izgatavoti no kaprona materiāla, kas dabā nesadalās. Tāpat arī spoku tīklus nepieciešams attīrīt no dažādiem atkritumiem, kas tajos iepinušies un uzkrājušies laika gaitā. Ir ļoti svarīgi atrast efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus šī jautājuma risināšanai. Taču esam gandarīti, ka šis projekts ir veicinājis daudzas jaunas sadarbības, kuru mērķis ir risināt spoku tīklu problēmu. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim panākt reālas pārmaiņas, lai samazinātu spoku tīklu apjomu Baltijas jūrā,” norāda Dr.oec. Astrīda Rijkure, Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijas asociētā profesore.

 

“Savstarpējā sadarbība ir viena no Neste pamatvērtībām, tāpēc mums ir būtiski sadarboties ar partneriem, kuriem ir svarīga ilgtspēja un atbildīga attieksme pret vidi. Baltijas attīrīšana no spoku tīkliem ir viena no vērtīgākajām iniciatīvām, ko esam realizējuši pēdējo gadu laikā Latvijā. Šogad šis projekts tiks realizēts ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas līmenī ar mērķi paplašināt tā robežas vēl plašākā mērogā nākotnē. Tikai strādājot kopā, mums izdosies sasniegt savus mērķus, lai veidotu labāku vidi un nākotni nākamajām paaudzēm,” skaidro Armands Beiziķis, SIA Neste Latvija valdes priekšsēdētājs.

 

“Nepietiekamas finanses un pieredzes trūkums konkrētos jautājumos bieži vien var ierobežot jaunu inovāciju radīšanu un attīstīšanu, tāpēc uzņēmumu atbalsts šajās sfērās ir ļoti būtisks. Es un mana komanda novērtējam, ka hakatona Neste Coopetition laikā mums bija iespēja saņemt padomus un dažādus redzējumus par mūsu projektu – zemūdens robotu –, kas nākotnē patiešām varētu ievērojami mazināt spoku tīklu problemātiku Baltijas jūrā,” atklāj Kārlis Bērziņš, Submerge Baltic līdzdibinātājs un hakatona Neste Coopetition 2024 dalībnieks.

 

“Ir ļoti svarīgi risināt tādas problēmas kā spoku tīkli un to otrreizējā pārstrāde, tāpēc ir iedvesmojoši redzēt jaunās paaudzes — nākotnes jaunos prātus — uzņemamies iniciatīvu. Viņu iesaistīšanās un inovatīvā pieeja ir galvenais, lai efektīvāk risinātu šīs vides problēmas, paverot ceļu ilgstošām un pozitīvām pārmaiņām,” uzsver PhD. Elīna Miķelsone, RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas vadītāja.

 

Kā ikviens no mums var iesaistīties un palīdzēt attīrīt Baltijas jūru no spoku tīkliem?

Par atrastu tīklu ir jāziņo Valsts vides dienesta lietotnē Vides SOS. Patvaļīga tīklu izvilkšana var būt bīstama, tāpēc pašam to darīt nav ieteicams. Tāpat arī iespējams palīdzēt, izvēloties tikai sertificētus jūras produktus, tādējādi atbalstot zvejniecību, kas neveicina “spoku tīklu” darbību un izplatīšanos.


 

Par Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) pārstrādā atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs radām risinājumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un paātrinātu pāreju uz aprites ekonomiku. Neste ir pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam samazināt pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu CDP un Global 100 sarakstos. 2023. gadā Neste ieņēmumi bija 22,9 miljardi eiro. Lasīt vairāk: neste.com

 Par SIA Neste Latvija

SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv