29.8.2023 - 11:28

Engurē no Baltijas jūras izcelti spoku tīkli

Neste Latvija sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmiju un Zinātnes un inovāciju centru sākusi attīrīt Baltijas jūru no nozaudētiem zvejas rīkiem jeb “spoku tīkliem”. Tehniski sarežģītais process norisinājies aptuveni 3,6 kilometru attālumā no Engures ostas, kur atklāts nogrimis velkonis, ap kuru aptinušies zvejas tīkli. Ņemot vērā, ka kuģa vraks atrodas 20 metru dziļumā, jūras attīrīšanas process bija jo īpaši sarežģīts un to veica atbilstoši sagatavoti tehniskie nirēji.
 
“Kuģa vraku, ap kuru aptinušies nozaudētie zvejas rīki, mēs atklājām jau pirms trīs gadiem ostas darbu laikā, tomēr nevarējām neko ar to iesākt, jo tas ir ne tikai tehniski sarežģīts, bet arī finansiālus resursus prasošs process. Neste Latvija piešķirtie līdzekļi “spoku tīklu” projekta ietvaros ļāva mums piesaistīt nepieciešamos profesionāļus un sagatavot tehnisko aprīkojumu, lai veiktu attīrīšanas darbus pēc iespējas drīz,” skaidro Engures ostas pārvaldnieks Jānis Megnis.
 
“Ir jāapzinās, ka Baltijas jūras ilgtspēja nav nekas pašsaprotams un tās tīrība ir mūsu visu kā sabiedrības kopēja atbildība. Lai palīdzētu mazināt jūras piesārņojumu un biodaudzveidības apdraudējumu, mēs meklējām praktisku veidu, kā risināt šo problēmu. Ar sadarbības partneru atbalstu mēs noskaidrojām, kādu postījumu veic “spoku tīkli” un sākām izstrādāt projekta plānu, lai nokļūtu līdz galvenajam etapam – tīklu izcelšanai no Baltijas jūras. Šobrīd kopā ar sadarbības partneriem apzinām projekta nākotnes iespējas, lai izvērtētu potenciāli tālākus Baltijas jūras atveseļošanas plānus,” par projektu stāsta “SIA Neste Latvija” valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.
 
Velkonis, ap kuru bija aptinušies zvejas tīkli, jūras dzelmē, visticamāk, nonācis pirms Otrā pasaules kara,  līdz ar to šie tīkli bija teju ieauguši vrakā un, lai tos atkabinātu, nirējiem tie bija ar šķērēm pa gabaliņam jānogriež nost. Ņemot vērā, ka attīrīšanas darbi norisinājās 20 metru dziļumā, kur redzamība ir vien 0,5 līdz 1 metrs, liela daļa darbu bija jāveic “uz tausti”, ko spēj vien profesionāli, speciāli apmācīti nirēji. Arī laikapstākļi, piemēram, vēja virziens un ūdens temperatūra ļoti ietekmē darba gaitu. Ņemot vērā visus apstākļus, nirēji pie “spoku tīklu” izcelšanas strādāja divas dienas, vienā piegājienā zem ūdens pavadot vien 45 līdz 50 minūtes, jo 20 metru dziļumā ilgāk uzturēties zem ūdens ir bīstami dzīvībai. 
 
Pēc tam, kad tīkli no velkoņa tika nogriezti, tie ar speciālu piepūšamu boju palīdzību tika pacelti virs ūdens un ar nirēju laivām nogādāti Engures ostā. Izceļot tīklus krastā, noskaidrojās, ka tas nebūt nav viens konkrēts zvejas tīkls, bet gan vairāki kopā saķērušies tīkli. To kopējais izmērs ir aptuveni viens kubikmetrs, bet materiāls, no kā tie izgatavoti – kaprons. Detalizētāk izpētot tīklus, atklājās, ka viens no izceltajiem tīkliem ir luču tralis, ko 1970. gados izmantoja luču zvejošanai, bet pārējie divi – reņģu traļi, kuri ir aptuveni 40 gadus veci.
 
“Tīklu izcelšana no jūras dzelmes ir būtisks, bet ne noslēdzošais etaps jūras attīrīšanas projektā. Vienlīdz svarīgi ir izvērtēt iespējas, kā šo piesārņojuma avotu iespējams videi draudzīgi pārstrādāt. Šī iemesla dēļ daļa no izcelto tīklu fragmentiem tiks nogādāti Rīgas Tehniskās universitātes Jūras akadēmijas rīcībā, lai izpētītu tīklu saturu, izvērtētu mikroplastmasas daudzumu, kā arī aicinātu studentus piedāvāt risinājumus, kā “spoku tīklus” izmantot otrreizējā pārstrādē,” stāsta Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijas asociētā profesore Dr.oec. Astrīda Rijkure.

 

 


Par Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) rada risinājumus cīņai ar klimata pārmaiņām un ātrākai pārejai uz aprites ekonomiku. Mēs pārstrādājam atkritumus, pārpalikumus un inovatīvas izejvielas atjaunojamās degvielās un ilgtspējīgās izejvielās plastmasai un citiem materiāliem. Mēs esam pasaules vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs, kas attīsta ķīmisko vielu pārstrādi, lai cīnītos ar plastmasas atkritumu problēmu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam palīdzēt klientiem 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot mūsu atjaunojamos un aprites ekonomikas risinājumus vismaz par 20 miljoniem tonnu ik gadu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam padarīt Porvo naftas pārstrādes rūpnīcu Somijā par ilgtspējīgāko šāda veida ražotni Eiropā. Mēs ieviešam atjaunojamas un pārstrādātas izejvielas, piemēram, sašķidrinātus plastmasas atkritumus, kā pārstrādes rūpnīcas izejmateriālus. Mēs esam apņēmušies līdz 2035. gadam sasniegt oglekļa izmešu ziņā neitrālu ražošanu, un līdz 2040. gadam mēs samazināsim pārdoto produktu oglekļa emisiju intensitāti par 50 %. Mēs arī esam noteikuši augstus standartus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, cilvēktiesībām un piegādes tīkliem. Mēs pastāvīgi esam iekļauti pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu sarakstā Dow Jones ilgtspējības indeksā un Global 100 sarakstā. 2022. gadā Neste ieņēmumi bija 25.7 miljards eiro. Lasīt vairāk: neste.com

Par SIA Neste Latvija
SIA Neste Latvija ir Neste korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 32 gadus. SIA Neste Latvija ir viens no mūsdienīgu degvielas standartu aizsācējiem Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar Neste ražotās degvielas mazumtirdzniecību, degvielas un šķīdinātāju vairumtirdzniecību, kā arī naftas produktu uzglabāšanu un pārkraušanu Rīgas terminālī. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 70 miljonus eiro. Neste DUS tīklu Latvijā veido 76 stacijas visā valstī. Vairāk: www.neste.lv