Piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji un citas ieinteresētās personas

Piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji

Neste apkopo un glabā informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem tā sadarbojas. Mēs apkopojam vārdus, uzvārdus, kontaktinformāciju, amata nosaukumu, uzņēmuma nosaukumu, sadarbības sākuma datumu un citu ar biznesu saistītu informāciju, kas mums tiek sniegta. Kad sadarbība ir saistīta ar pakalpojumu, kam nepieciešamas specifiskas prasmes vai sertifikācija, Neste apkopo atsauksmes par uzņēmumu, dzīves aprakstus un informāciju par īpašajām prasmēm vai kompetenci. Informācija par darba laiku tiek apkopota kopumā par uzņēmumu, taču laiku pa laikam atkarībā no līguma tā tiek iesniegta uzņēmumam Neste par konkrētām personām.

Mēs glabājam informāciju tik ilgi, cik pastāv attiecīgā sadarbība. Pēc tam kontaktinformācija tiek glabāta iespējamai saziņai nākotnē. Dzīves apraksti un citi apliecinājumi par īpašām prasmēm vai kompetenci tiek glabāti iekšējā audita nolūkiem, tai var piekļūt tikai atsevišķi lietotāji. Noteikta informācija mums ir jāglabā arī grāmatvedības uzskaites nolūkā vai saskaņā ar citiem vietējiem juridiskiem pienākumiem. Mēs pārskatām datubāzes, lai tajās glabātā informācija būtu aktuāla un lai novērstu novecojušas vai neprecīzas informācijas glabāšanu tajās.

Citas ieinteresētās personas

Mēs glabājam to personu (piemēram, politisko lēmumu ietekmētāju) vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kas ir svarīgas Neste biznesam. Mēs pārskatām datubāzes, lai tajās glabātā informācija būtu aktuāla un lai novērstu novecojušas vai neprecīzas informācijas glabāšanu tajās.

Kā daļu no sadarbības uzsākšanas procesa ar mūsu jaunajiem piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām, Neste apstrādā arī personas datus, kas nepieciešami, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu un terorisma finansēšanu, kā arī personas datus, kas nepieciešami, lai saskaņā ar nacionālajiem likumiem vienmēr ievērotu tirdzniecības sankcijas. Par sadarbības uzsākšanas procesu lasīt vairāk šeit: Sadarbības uzsākšanas process