26.9.2018 - 14:46

Neste divpadsmito reizi pēc kārtas ieņem līderpozīcijas Dow Jones ilgtspējas indeksā

Vadošais atjaunojamo resursu dīzeļdegvielas ražotājs pasaulē Neste divpadsmito gadu pēc kārtas ir izraudzīts iekļaušanai Dow Jones pasaules ilgtspējas indeksā (DJSI). Kompānija atkārtoti iekļauta DJSI World un DJSI Europe kā viena no ilgtspējīgākajiem  uzņēmumiem pasaulē. Šogad Neste uzrāda labākos rezultātus starp industrijas spēlētājiem klimata stratēģijas, vides pārskatu sagatavošanas un ar ūdens resursiem saistītu risku pārvaldības jomā, kas uzņēmumam palīdzējis ieņemt augstākās vietas ilgtspējas līderu sarakstā.

“2017. gadā mēs strādājām pie tā, lai palielinātu pozitīvo vides pēdas nospiedumu saistībā ar klimatu ietekmējošām emisijām. Neste ražotie atjaunojamo resursu produkti ir palīdzējuši samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par rekordaugstu rādītāju – 8,3 miljoniem tonnu, kas ir pielīdzināms tam emisiju daudzumam, ko gada laikā izdala 3 miljoni pasažieru automašīnu, kas salīdzināms, piemērma, ar kopējo automašīnu skaitu Berlīnē un Londonā”, skaidro Simo Honkanens (Simo Honkanen), Neste galvenais viceprezidents ilgtspējas un sabiedrisko attiecību jautājumos.

“Nozīmīgais vides pozitīvais nospiedums ir rezultāts tam, ka turpinājām strādāt aprites ekonomikas virzienā. Neste atjaunojamie produkti tiek ražoti galvenokārt no pārtikas un dzīvnieku tauku pārstrādes pārpalikumiem, kā arī augu eļļām. 2017. gadā šis resurss sasniedza 76% no izejvielām. Šogad arī turpināsim meklēt veidus plastmasas atkritumu kā izejvielas izmantošanai fosilās degvielas rafinēšanā un naftas ķīmijas rūpniecībā”, piebilst Honkanens.

Saskaņā ar DJSI veikto analīzi, Nestei vēl būtu jāuzlabo darbība ekoefektivitātes jomā. Koģenerācijas stacija, kas šobrīd tiek būvēta pie naftas pārstrādes rūpnīcas Porvo (Somijā), ievērojami veicinās uzņēmuma darbības attīstības rezultātus.

Uzņēmumi iekļaušanai Dow Jones ilgtspējas indeksā tiek izraudzīti, pamatojoties uz ilgtermiņa darbības rādītāju visaptverošu novērtējumu attiecībā pret ekonomiskajiem, vides un sociālajiem kritērijiem, kā arī ilgtspējas tendencēm. Šogad veiktais uzņēmumu novērtējums ir balstīts uz to darbību 2017. gadā. Šajā indeksā katru gadu tiek iekļauti tikai nozaru vadošie uzņēmumi.