Kredīta piešķiršana un palielināšana

Ja vēlaties mainīt apmaksas veidu no debeta (priekšapmaksas) uz kredītu (pēcapmaksas), Jums nav jāslēdz jauns līgums un jāmaina karte/kartes. Šeit aprakstīti kredītlimita piešķiršanas vai palielināšanas nosacījumi.

Atgādinām, ka arī kredītkarti ir iespējams papildināt ar saviem naudas līdzekļiem, izmantojot internetbanku un maksājuma mērķī norādot klienta/līguma numuru.

Privātpersonām

Ja vēlaties pārslēgt esošo līgumu no priekšapmaksas uz pēcapmaksu vai arī palielināt jau esošo kredītlimitu, lūdzu, saglabājiet savā datorā formu "Iesniegums kredīta piešķiršanai",  aizpildiet to, izprintējiet, parakstiet un:
- iesniedziet to mūsu birojā Bauskas ielā 58a, d/d no 8:00 līdz 16:30 vai
- izsūtiet to pa pastu uz SIA Neste Latvija biroju Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004

Atgādinām, ka pieņemam arī iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Informācijai

Ja vēlamais kredītlimits ir:

  • no EUR 151 – EUR 300, tad iesniegumam klāt jāpievieno izziņa no darba vietas par algas apmēru vai bankas konta pārskats par pēdējiem 3 mēnešiem;
  • virs EUR 301, tad iesniegumam klāt jāpievieno izziņa par ienākumiem no VSAA vai bankas konta pārskats par pēdējiem 3 mēnešiem.

Kredīts tiek piešķirts, izvērtējot klienta maksātspēju un kredītvēsturi. Atbildi par kredītu sniedzam 5 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Uzņēmumiem

Ja vēlaties pāriet no debeta uz kredītu vai arī palielināt jau esošo kredītu, lūdzu, saglabājiet savā datorā formu "Iesniegums kredīta piešķiršanai", aizpildiet to, izprintējiet, parakstiet un nosūtiet:

  • pa faksu 66013390 vai
  • ieskanētu pa e-pastu: neste.kartes@nesteoil.com vai
  • pa pastu uz SIA Neste Latvija biroju Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004

Kredīts tiek piešķirts/palielināts, izvērtējot mūsu sadarbību un uzņēmuma finanšu rādītājus. Atbildi par kredītu sniedzam 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Kredīta apstiprināšanas gadījumā tiek sagatavota vienošanās pie esošā līguma. Jaunais kredītlimits Jums būs pieejams pēc parakstītas vienošanās oriģināla saņemšanas mūsu birojā.