Ilgtspēja
12.07.2023

Atkritumi un pārpalikumi: kā izmantot izaicinošo izejmateriālu potenciālu, lai samazinātu mūsu atkarību no fosilajiem resursiem?

Armands Beiziķis

Atkritumi un pārpalikumi ir vārdi, kas bieži novērojami sarunās par ilgtspējības risinājumiem un aprites ekonomiku. Bet kas tie ir un kas ir nepieciešams, lai tos pārvērstu par atjaunojamiem produktiem? Kāpēc mums būtu jāinvestē, lai pilnībā izmantotu atkritumu un pārpalikumu kā izejmateriālu potenciālu?

Atjaunojamo risinājumu kontekstā termini “atkritumi” un “pārpalikumi” attiecas uz sekundāriem atjaunojamiem, bioloģiskiem vai biogēniem materiāliem, no kuriem daudzi rodas dažādos rūpnieciskos un komerciālos procesos. Tie netiek iegūti kā galvenie materiāli, ko šādos procesos paredzēts ražot. Piemēram, ES Atjaunojamo energoresursu direktīvā atkritumi ir definēti kā kaut kas, kas tiek izmests vai kas ir jāizmet, bet pārpalikumi ir viela, kas nav ražošanas procesa galvenais mērķis.  Atkritumu un pārpalikumu piemēri ir lietota cepamā eļļa un dzīvnieku tauku atkritumi, kas radušies dažādos pārtikas rūpniecības procesos. Vēl viens atkritumu un pārpalikumu avots ir augu eļļas apstrāde. “Mēs esam izmantojuši atkritumus un pārpalikumus kā izejmateriālus saviem atjaunojamajiem produktiem jau vairāk nekā desmit gadus un esam palielinājuši to daļu līdz vairāk nekā 90% no mūsu atjaunojamajiem izejmateriāliem," skaidro atjaunojamo enerģijas avotu platformas izejvielu izaugsmes viceprezidents Djego Markess, kurš ir atbildīgs par Neste globālās atkritumu un pārpalikumu ieguves izstrādi. “Nepārtraukti stiprinot mūsu atkritumu un pārpalikumu ieguvi visā pasaulē, mēs arī veicam lielas investīcijas tādu atkritumu un pārpalikumu plūsmu izpētē, kuras pašlaik netiek izmantotas un ko varētu pārvērst par augstas kvalitātes atjaunojamiem produktiem. Neste pašlaik pētītie atkritumi un pārpalikumi ir, piemēram, skābās eļļas, brūnie tauki, mežizstrādes un lauksaimnieciskās darbības pārpalikumi, kā arī cietie sadzīves atkritumi,” viņš piebilst.

 

Atkritumu un pārpalikumu kā izejmateriālu plašais pielietojums

Tā vietā, lai tos izgāztu poligonā, aizsērētu notekūdeņu sistēmas vai piesārņotu dabisko vidi, daudzus atkritumus un pārpalikumus iespējams pārstrādāt ikdienas produktos, kas palīdz mums samazināt atkarību no to fosilajiem līdziniekiem. Konkrētāk, tos var pārvērst par atjaunojamu degvielu un izmantot polimēru un ķīmisko vielu ražošanā, ko savukārt var izmantot, piemēram, lai izgatavotu ilgtspējīgāku plastmasu tādiem produktiem kā izturīgās kafijas krūzes, bērnu knupīši un ratiņi, automašīnu detaļas, kā arī elektroniskās un medicīniskās ierīces. Resursu efektivitāte, lielāka aprite un siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju samazināšana ir tikai daži no nozīmīgajiem ieguvumiem, kas tiek panākti, atkritumus un pārpalikumus izmantojot kā resursus, lai no fosilajām izejvielām ražotus produktus aizstātu ar atjaunojamiem produktiem.

 

Resursu efektivitāte aprites atbalstam

Pāreja uz aprites ekonomiku ir ļoti svarīga, ja mēs ilgtermiņā vēlamies ierobežot globālo sasilšanu drošās robežās - jaunu atkritumu izmantošanas veidu atrašana šai pieejai ir ārkārtīgi svarīga.

Izmantojot atkritumus un pārpalikumus kā atjaunojamo produktu izejmateriālus, mēs varam radīt vairāk ar mazāk resursiem, palielinot resursu efektivitāti. Turklāt iespējams samazināt pieprasījumu pēc neapstrādātiem materiāliem, mazinot spiedienu uz dabas resursiem un atkarību no fosilajiem resursiem.

 

Risinājums emisiju samazināšanai

To produktu ietekme uz vidi, kas ražoti no atkritumiem un pārpalikumiem, var būt ievērojami mazāka salīdzinājumā ar fosilās izcelsmes alternatīvām. Piemēram, ar Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu™ siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisijas iespējams samazināt pat par 95%*, ja produkts tiek ražots pilnībā no atkritumiem un atlikumu izejmateriāliem, un emisijas degvielas dzīves cikla laikā tiek salīdzinātas ar fosilo dīzeļdegvielu.

 

Atkritumu un pārpalikumu izmantošanas izaicinājumi

Lai arī apkārt ir daudz atkritumu un pārpalikumu un to lietošana šķiet loģiska, to izmantošana lielos apmēros ne vienmēr ir vienkāršs process. Ir jārod risinājumi vairākiem izaicinājumiem, piemēram, nepietiekama atkritumu apsaimniekošana (proti, savākšanas vai šķirošanas infrastruktūras); fakts, ka liels atkritumu un pārpalikumu apjoms ģeogrāfiskā ziņā ir plaši izkliedēts, un nepieciešamais apjoms ir jāiegūst no vairākām mazākām plūsmām; atsevišķu materiālu zemā kvalitāte un piemaisījumi, ko var saturēt šie atkritumi; piemērotu tehnoloģiju un komerciāla mēroga iespēju trūkums, lai nodrošinātu to rentablu pārstrādi atjaunojamos produktos.  Neste spējis plašā mērogā izmantot atkritumu un pārpalikumu potenciālu, jo mēs ļoti laicīgi pieņēmām lēmumu tiem pievērsties. Mēs esam investējuši inovācijā un izsmalcinātu attīrīšanas tehnoloģiju izstrādē, kā arī pirmapstrādes iespējās, lai izejmateriālos likvidētu piemaisījumus, vienlaikus nepārtraukti veidojot globālus, ilgtspējīgus piegādes tīklus vairāku veidu atkritumu un pārpalikumu iegūšanai,” uzsver Neste piegādes un atjaunojamo produktu viceprezidents Arturi Mikola

“Mums nepārtraukti jāpārliecinās, ka visi mūsu izmantotie atkritumi un pārpalikumi tiek iegūti ilgtspējīgā veidā. Šī ir apņemšanās, ko mēs Neste uztveram ļoti nopietni. Lai arī tirgus kļūst arvien konkurētspējīgāks un sarežģītāks, arvien svarīgāki kļūst stingri ilgtspējības kritēriji, cieša sadarbība ar piegādātājiem un mehānismi izsekojamības nodrošināšanai.”  “Atkritumu un pārpalikumu izmantošanai, lai veidotu ilgtspējīgāku nākotni, nepieciešama visaptveroša pieeja, kas līdzsvaro vides, sociālos un ekonomiskos faktorus ar mūsu vajadzību pēc atjaunojamiem izejmateriāliem,” secina Mikola.

 

Kāpēc nepieciešamas nemitīgas inovācijas?

Mūsdienās atkritumu un pārpalikumu kā izejmateriālu izmantošana jau nodrošina tūlītēju un efektīvu metodi fosilo resursu izmantošanas aizstāšanai un ar to saistīto oglekļa emisiju samazināšanai. Taču šāda veida izejmateriālu patiesais potenciāls un izmantojamība tiks panākta, veicot turpmākas inovācijas un izpēti jaunos atkritumu un pārpalikumu plūsmu veidos, ko iespējams droši un ilgtspējīgi izmantot atjaunojamo produktu ražošanā.  “Mums patiešām ir jāizmanto vairāk atkritumu un pārpalikumu plūsmu papildus tām, kas jau tiek veiksmīgi izmantotas. Šobrīd mēs lēšam, ka mūsu tehnoloģijām piemēroto atkritumu un pārpalikumu eļļu un tauku apjoms līdz 2030. gadam pieaugs līdz aptuveni 40 miljoniem tonnu gadā. Taču, tā kā pieprasījums pēc atjaunojamiem produktiem pieaug atbilstoši klimata ambīcijām, ir nepieciešams vairāk, ”saka Markess.  Viņš piebilst: “Dažādiem izejmateriāliem ir unikālas īpašības un pārvēršanas ceļi, ko iespējams izmantot, lai ražotu vēl plašāku ilgtspējīgāku produktu klāstu. Arvien daudzveidīgāks izejmateriālu portfelis sniegs arī papildu labumu, uzlabojot piegādes tīklu stabilitāti un vienlaikus mazinot ietekmi, ko rada dažādu nozaru konkurence attiecībā uz resursiem.”  Aizraujošais ceļojums, lai atkritumus un pārpalikumus pārvērstu no problēmas par risinājumu, ir tikai sācies.

 

*) Aprēķina metode: ES RED II 2018/2001/ES. SEG emisiju samazinājums atšķiras atkarībā no reģiona specifiskajiem tiesību aktiem, kas nodrošina aprēķinu metodoloģiju (piemēram, EU RED II 2018/2001/EU Eiropai un ASV Kalifornijas LCFS Savienotajām Valstīm) un izejmateriālu maisījums, kas izmantots produkta ražošanai katram tirgum.

Written by
Armands Beiziķis