Stratēģija

Laiks rīkoties ātrāk un drosmīgāk

Mūs vada spēcīga mērķa izjūta, lai izveidotu veselīgāku planētu mūsu bērniem, un mērķis ir kļūt par pasaules līderi atjaunojamo un apļveida risinājumu jomā.

Mūsu stratēģija ir izstrādāta, lai Neste virzītos ātrāk un drosmīgāk, lai realizētu mūsu ilgtspējības centienus, vienlaikus augot rentabli.

Augstas vēlmes: pasaules līderis atjaunojamo un apļveida risinājumu jomā

- Katru gadu samazināt mūsu klientu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 20 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta līdz 2030. gadam

- Samazināt mūsu oglekļa pēdu ražošanā, pārsniedzot ES mērķus klimata un enerģijas jomā

- Paplašināt mūsu piedāvātos gala produktus, izmantojot aviāciju un polimērus

- Kļūt par risinājumu sniedzēju ķīmiskās pārstrādes jomā

- Paplašināt mūsu unikālo globālo atkritumu un atlieku izejvielu platformu

- Turpināt vadīt atjaunojamo produktu ražošanas jaudas ar vismaz 40% tirgus daļu