Baltijas jūra ir vienīgā jūra, kas mums ir. Jūra, kas vieno Baltijas valstu iedzīvotājus. Vai zināji, ka tā ir viena no visvairāk piesārņotākajām jūrām visā pasaulē. Tāpēc mēs, Neste Baltijas valstīs, kā daļa no viena no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem pasaulē, nolēmām rīkoties. Aicinām ikvienu Neste klientu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā apvienot spēkus Baltijas jūras vides labā.

 

Kā tas strādās?

 

 

No jūlija līdz augustam uzpildies ar Neste mobilo aplikāciju jebkurā Neste degvielas uzpildes stacijā visā Baltijā- Lietuvā, Latvijā, Igaunijā- un no katras uzpildes 10 centi tiks veltīti Baltijas jūras vides uzlabošanai. 

Kampaņu organizē Neste Lietuva, Neste Latvija, Neste Igaunija un trīs Baltijas nevalstiskās organizācijas- Darom, Lielā Talka, Lielā Ära. Naudas summa Baltijas jūras vides uzlabošanas atbalstam tiks aprēķināta, reizinot 0,10 eur ar visiem pirkumiem, kas veikti ar Neste mobilo aplikāciju Baltijas valstīs laika posmā 1.07.2022.-31.08.2022. Lai atbalstītu visu trīs Baltijas valstu vienotību, vietējās organizācijas saņems vienādu daļu no kopējās iekasētās naudas summas. 

 

 


Darbības Baltijas jūras vides uzlabošanai, ko veiks katra no organizācijām:

Mes Darom

Veiks Baltijas jūras piekrases sakopšanu

Lielā Talka

Organizēs talku, kuras laikā tiks sakoptas piejūtas teritorijas un stiprināti jūras krasti.

Lielā Ära

Veiks upju un ezeru attīrīšana, kuru ūdeņi beidzas Baltijas jūrā.

Neste Latvija un Lielās Talkas kopprojekta vīzija

Mēs, Baltijas valstu iedzīvotāji esam vienoti ne vien savā mentalitātē, vēsturē un dzīvēs pieredzē, mūsu lielākais vienojošais spēks ir Baltijas jūra, kas jau izsenis ir bijusi mūs lielākā bagātībā. Diemžēl cilvēku nevērīgā attieksme pret apkārtējo vidi vairāk nekā 100 aizgājušos gados, ir jūtami pasliktinājusi ekoloģiju un iedragājusi visas planētas ekosistēmu. Īpaši piesārņojums skāris tieši ūdeņus, kas ir vitāls cilvēces izdzīvošanas avots.

Ar, to ka mēs apzināmies problēmu, tomēr nepietiek, mums ir jārīkojas. Tāpat kā Lielā Talkas pēdējos 15 gadus katru pavasari rīko talku un aicinām cilvēku celties un doties sakopt savu apkārtējo vidi, šodien mēs, Lielā Talka un NESTE, aicinām sniegt savu artavu, lai uzlabotu Baltijas jūras veselību. Visi akcijas laikā savāktie līdzekļi tiks novirzīti diviem galvenajiem mērķiem: izglītojošais kampaņai, ko veidos Lielā Talka, lai skaidrotu cilvēkiem, cik ļoti būtiska ir Baltijas jūras veselības mums, tiem, kas dzīvo tās krastos; talkai, kuras laikā mēs uzmanību vērsīsim tieši piejūras zonas sakārtošanai, attīrīšanai un stiprināšanai (tiks stādīti kārkli).

Aicinām arī visus atcerēties, kā Baltijas jūras tīrība ir cieši saistīta ar to, cik tīri ir mūsu iekšējie ūdeņi. Mēz visi zinām teicienu “ visas upes tek uz jūru”, tāpēc domājot par jūras tīrību, mums jādomā arī par mūsu valsts iekšējo ūdeņu tīrību. Piegružota upe vai ezers nozīmē piegružotu Baltijas jūru.