"Reģistrē Neste Bizness virtuālo karti Neste mobilajā aplikācijā un laimē JURA E8 kafijas automātu" konkursa noteikumi

1. Konkursa organizētājs: SIA “Neste Latvija

2. Konkursa periods: 04.10.2021.-30.11.2021.

3. Izlozes datumi:

  • 25.10.2021.
  • 15.11.2021.
  • 01.12.2021.

4. Kopējais balvu fonds. Balva: JURA E8 kafijas automāt; skaits: 3

5. Izlozes kārtība: izloze tiks veikta, pēc nejaušības principa izlozējot  3 uzņēmumus, kas izlozes brīdī ir kvalificējušies izlozei. Katrā no izlozes datumiem tiek izlozēta viena Balva.

5.1. Viens uzņēmums var laimēt vienu loterijas balvu. 

6. Laimests: viens no trīs JURA E8 kafijas automātiem.

7. Lai kvalificētos izlozei, laika periodā no 4. oktobra līdz 30. novembrim, uzņēmumam ir jābūt pievienotai vismaz vienai Neste Bizness virtuālai kartei Neste mobilajā aplikācijā. 

7.1. Nosacījumi, lai varētu reģistrēt Neste Bizness virtuālo karte Neste mobilajā aplikācijā:

  • Uzņēmums ir Neste Bizness karšu klients.
  • Uzņēmumam ir pieeja Neste Ekstrants vietnei
  • Neste Ekstranets tiešsaistes vietnē tiek pasūtīta Neste Bizness virtuālā karte. 
  • Jauns Neste mobilās aplikācijas lietotājs reģistrējas Neste mobilajā aplikācijā un kā maksāšanas līdzekli pievieno Neste Bizness virtuālo karti. Esošs Neste mobilās aplikācijas lietotājs reģistrē Neste Bizness virtuālo karti aplikācijas sadaļā “Karšu iestatījumi”

8. Lai kvalificētos izlozei, nav jāveic pirkums.

9. Pirms un pēc loterijas perioda, kvalifikācijas izpildes gadījumā, uzņēmums nepiedalās izlozē. 

10. Ar laimētājiem organizators sazināsies personīgi, rakstot uz e-pastu, kas ir reģistrēts laimējušā uzņēmuma Neste Ekstraneta vietnē.

11. Izloze noris Neste Latvija biroja telpās, Rīgā, Bauskas ielā 58a, LV-1004

12. Konkursa norises laikā Konkursa organizētājs veic personas datu (kādu info mēs ievācam) ievākšanu un apstrādi, balstoties uz Neste Latvija Privātuma politiku. Dati tiek ievākti, lai identificētu un publicētu loterijas uzvarētājus. 

13. Pilns uzvarētāju saraksts tiks norādīts 2021. gada 1. decembrī www.neste.lv 

14. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefonu sarunu izmaksas, netiek segti.

15. Konkursa organizators nenes atbildību par laimesta neizsniegšanu gadījumos, ja ar izlozes laimētājiem nav izdevies sazināties no konkursa organizētāju puses neatkarīgu iemeslu dēļ