Pakalpojumu sniedzēji un citas ieinteresētās personas

Pakalpojumu sniedzēji

Neste vāc un uzglabā datus par pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem tā sadarbojas. Mūsu apkopotie dati ietver vārdus un kontaktinformāciju, amatus un uzņēmumu nosaukumus, līguma sākuma datumus un citus ar uzņēmējdarbību saistītus datus.

Kā daļu no sadarbības uzsākšanas procesa ar jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām, Neste apstrādā arī datus, kas nepieciešami, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtas naudas legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī informāciju, kas nepieciešama, lai saskaņā ar nacionālajiem likumiem vienmēr ievērotu tirdzniecības sankcijas. Šādos gadījumos apstrādājamie personas dati ir patieso labuma guvēju un valdes locekļu personas dati: vārds, uzvārds, dzimums, valstspiederība, dzīvesvieta un dzimšanas datums, kā arī tas, vai personai ir piemērotas tirdzniecības sankcijas vai tā ir politiski nozīmīga persona (PNP). Šādu personas datu apstrāde tiek pamatota ar Neste likumīgajām interesēm pārzināt savus partnerus un nodrošināt, lai Neste neiesaistās nekādās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai citās kriminālās vai neētiskās darbībās. Dati tiek vākti no pašiem pakalpojumu sniedzējiem un no publiskām datubāzēm un citiem avotiem.