Pakalpojumu sniedzēji un citas ieinteresētās personas

Pakalpojumu sniedzēji

Neste vāc un uzglabā datus par pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem tā sadarbojas. Mūsu apkopotie dati ietver vārdus un kontaktinformāciju, amatus un uzņēmumu nosaukumus, līguma sākuma datumus un citus ar uzņēmējdarbību saistītus datus.

Kā daļu no sadarbības uzsākšanas procesa ar jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām, Neste apstrādā arī datus, kas nepieciešami, lai novērstu vai atklātu noziedzīgi iegūtas naudas legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī informāciju, kas nepieciešama, lai saskaņā ar nacionālajiem likumiem vienmēr ievērotu tirdzniecības sankcijas. Šādos gadījumos apstrādājamie personas dati ir patieso labuma guvēju un valdes locekļu personas dati: vārds, uzvārds, dzimums, valstspiederība, dzīvesvieta un dzimšanas datums, kā arī tas, vai personai ir piemērotas tirdzniecības sankcijas vai tā ir politiski nozīmīga persona (PNP). Šādu personas datu apstrāde tiek pamatota ar Neste likumīgajām interesēm pārzināt savus partnerus un nodrošināt, lai Neste neiesaistās nekādās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai citās kriminālās vai neētiskās darbībās. Dati tiek vākti no pašiem pakalpojumu sniedzējiem un no publiskām datubāzēm un citiem avotiem.

Ja pakalpojumu līgums ir saistīts ar īpašām prasmēm vai sertifikātiem, Neste apkopo informāciju par uzņēmuma atsauksmēm, curriculum vitae, īpašām prasmēm un īpašām kompetencēm. Dati par darba laiku tiek apkopoti uzņēmuma līmenī, bet dažkārt dati par fizisko personu darba laiku saskaņā ar līgumu tiek sniegti arī Neste.

Dati tiek glabāti līguma attiecību laikā. Pēc tam kontaktinformācija tiek saglabāta iespējamiem turpmākiem kontaktiem. Curriculum vitae un citi pierādījumi par īpašām prasmēm vai kompetencēm tiek glabāti iekšējā audita vajadzībām. Tikai administratoriem ir piekļuve šiem datiem.

Turklāt mums ir jāuzglabā daži dati grāmatvedības nolūkos vai, lai izpildītu citus vietējos juridiskos pienākumus. Mēs pārskatām savas datubāzes, lai nodrošinātu, ka tās tiek atjauninātas un nesatur novecojušu vai neprecīzu informāciju.

Darbinieki klātienē

Kopīgā būvobjekta projekta vadītājam ir jāsaglabā objektā strādājošo darbinieku saraksts un katru mēnesi jāinformē Nodokļu administrācija par objektā strādājošajiem darbiniekiem un neatkarīgiem operatoriem. Ja līgums ietver īpašu apmācību, pieredzi un speciālas zināšanas, datus ievāc no apakšuzņēmēja darbinieka vai apakšuzņēmējs nodod datus projekta vadītājam. Apakšuzņēmējam ir tiesības izpaust darbinieku personas datus likumā noteiktā pienākuma dēļ. Būvlaukumā strādājušo datus projekta vadītājs uzglabā sešus gadus pēc būvobjekta slēgšanas.

Iepriekš minētā personas datu apstrāde ir balstīta uz juridiskiem pienākumiem:

  • Likums par nodokļu administrāciju (503//2010)
  • Likums par nodokļu procedūru (1558/1995)
  • Likums par darba drošību un veselības aizsardzību (738/2002)
  • Likums par darbinieku norīkošanu darbā (447/2016)

Citas galveno ieinteresēto personu grupas

Informācija, ko mēs glabājam par politiskiem ietekmētājiem un citiem mūsu uzņēmumam svarīgiem cilvēkiem, ietver vārdus un kontaktinformāciju. Mēs pārskatām savas datubāzes, lai nodrošinātu, ka tās tiek atjauninātas un nesatur novecojušu vai neprecīzu informāciju.