Loterijas noteikumi

Preču loterijas “Neste loterija” noteikumi  

1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Neste Latvija”, reģ. nr. 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004 - turpmāk Izplatītājs.  

2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji. 

3. Loterijas norises teritorija: jebkura degvielas uzpildes stacija Neste visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. 

3.1.Loterijas prece: dīzeļdegvielas, benzīna, vējstiklu šķidruma vai AdBue pirkums jebkādā vērtībā, apmaksu veicot caur Neste mobilo aplikāciju. 

4. Loterijas norises laiks

4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 25. maijs. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 22. jūnijs. 

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada 21. jūnijam. 

5. Balvu fonds:  

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Apple iPhone 11

4

670.25

2681.00

Neste dāvanu karte 50.00 EUR vērtībā

28

50.00

1400.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

4051.00

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. 

6.1.Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā. 

6.2.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 32 (trīsdesmit divi) pret 50000 (piecdesmit tūkstoši). 

7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada 21. jūnijam, jālejupielādē savā viedtālrunī Neste mobilā aplikācija un jāiegādājas dīzeļdegviela, benzīns, vējstiklu šķidrums vai AdBlue jebkādā vērtībā jebkurā degvielas uzpildes stacijā Neste visā Latvijas Republikas teritorijā, veicot apmaksu ar Neste mobilo aplikāciju. Reģistrācija Loterijai notiek automātiski. 

  • Aizpildot reģistrēšanos mobilajā aplikācijā Neste, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot informāciju. Reģistrācija ir bez maksas. 
  • Neste mobilās aplikācijas lietotājam ir iespēja atteikties no dalības loterijā, rakstot uz e-pastu: neste.latvija@neste.com

7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs. 

7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs izmantos dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

7.3.Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 

7.4. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs. 

8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 

9. Loterijā tiek noteiktas 20 (divdesmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:  

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

26.05.2020. 

plkst. 11.00

25.05.2020. plkst. 00.00 – 

25.05.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

27.05.2020. 

plkst. 11.00

26.05.2020. plkst. 00.00 – 

26.05.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

28.05.2020. 

plkst. 11.00

27.05.2020. plkst. 00.00 – 

27.05.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

29.05.2020. 

plkst. 11.00

28.05.2020. plkst. 00.00 – 

28.05.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

01.06.2020. 

plkst. 11.00

29.05.2020. plkst. 00.00 – 

31.05.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) Neste dāvanu kartes 

50.00 EUR

2 (divi)

25.05.2020. plkst. 00.00 – 

31.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Apple iPhone 11

2 (divi)

02.06.2020. 

plkst. 11.00

01.06.2020. plkst. 00.00 – 

01.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

03.06.2020. 

plkst. 11.00

02.06.2020. plkst. 00.00 – 

02.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

04.06.2020. 

plkst. 11.00

03.06.2020. plkst. 00.00 – 

03.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

05.06.2020. 

plkst. 11.00

04.06.2020. plkst. 00.00 – 

04.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

08.06.2020. 

plkst. 11.00

05.06.2020. plkst. 00.00 – 

07.06.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) Neste dāvanu kartes 

50.00 EUR

2 (divi)

01.06.2020. plkst. 00.00 – 

07.06.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Apple iPhone 11

2 (divi)

09.06.2020. 

plkst. 11.00

08.06.2020. plkst. 00.00 – 

08.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

10.06.2020. 

plkst. 11.00

09.06.2020. plkst. 00.00 – 

09.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

11.06.2020. 

plkst. 11.00

10.06.2020. plkst. 00.00 – 

10.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

12.06.2020. 

plkst. 11.00

11.06.2020. plkst. 00.00 – 

11.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

15.06.2020. 

plkst. 11.00

12.06.2020. plkst. 00.00 – 

14.06.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) Neste dāvanu kartes 

50.00 EUR

2 (divi)

08.06.2020. plkst. 00.00 – 

14.06.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Apple iPhone 11

2 (divi)

16.06.2020. 

plkst. 11.00

15.06.2020. plkst. 00.00 – 

15.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

17.06.2020. 

plkst. 11.00

16.06.2020. plkst. 00.00 – 

16.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

18.06.2020. 

plkst. 11.00

17.06.2020. plkst. 00.00 – 

17.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

19.06.2020. 

plkst. 11.00

18.06.2020. plkst. 00.00 – 

18.06.2020. plkst. 23.59

1 (viena) Neste dāvanu karte 

50.00 EUR

2 (divi)

22.06.2020. 

plkst. 11.00

19.06.2020. plkst. 00.00 – 

21.06.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) Neste dāvanu kartes 

50.00 EUR

2 (divi)

15.06.2020. plkst. 00.00 – 

21.06.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Apple iPhone 11

2 (divi)

 

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā. 

9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. 

9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti. 

10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 22. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.neste.lv

11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.  

11.1.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar SIA “Neste Latvija” darba dienās no 8:00 līdz 16:30 pa e-pastu neste.latvija@neste.com un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 8. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāju īpašumā. 

11.2.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu. 

11.3.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā. 

12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 9. jūlijam ar norādi Loterija “Neste loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas. 

12.1.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 

12.2.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu. 

13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Neste Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 

14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 

14.1.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.  

14.2.Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.  

14.3.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.neste.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.