Visi klienti, tajā skaitā Neste degvielas karšu klienti

Neste klienti uz attiecību līguma pamata (Neste karšu klienti un/vai klienti, kam tiek veikta degvielas piegāde)

Ja Jūs piesakāties Neste kartei vai izmantojat savu Neste karti, vai pasūtāt pakalpojumu vai produktu, un veidojat ar mums klientu attiecības, apkopojam šādus Jūsu personas datus: 
 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese
 • Neste kartes informācija, piemēram, kartes īpašnieks un derīguma informācija
 • Personas kods 
 • Finanšu informācija un dati, kas nepieciešami kredīta kontrolei, piemēram, informācija par parādu piedziņu (ja tāda ir) un kredītspējas pārbaudes rezultāts. 
 • Informācija, kas nepieciešama, lai novērstu vai atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas apkarošanu, kā arī ļauj Neste ievērot ekonomiskās sankcijas, kā tas nepieciešams vietējiem tiesību aktiem.
 • Informācija par pasūtījumu un darījumiem, piemēram, rēķini vai apmeklēto Neste degvielas uzpildes staciju dati, kas attiecas uz Jūsu pirkumiem
 • Maksājuma informācija, tostarp iespējamo atlaižu vai lojalitātes kartes informācija 
 • Klientu pārvaldības informācija, piemēram, mārketinga atteikumi
 • Ierakstītās klientu apkalpošanas sarunas Ar Jūsu atļauju mēs apkopojam informāciju par Jūsu atrašanās vietu, lai sniegtu Jums labāku klientu apkalpošanu.
  • Mēs glabājam visu saziņu ne ilgāk kā divus gadus
 • Dati par mārketingu un klientu apkalpošanas darbībām (piemēram, balvu ieguves un konkursu dati, piekrišanas un aizliegumi)
 • Video ieraksti no Neste DUS video novērošanas kamerām

 

Neste DUS klienti

Ikreiz, kad Jūs apmeklējat mūsu Neste DUS un veidojat ar mums klienta attiecības, apkopojam šādus Jūsu personas datus: 
 • Maksājuma informācija, tostarp iespējamo atlaižu vai lojalitātes kartes informācija 
 • Video ieraksti no Neste DUS video novērošanas kamerām
 
Saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm, mēs arī apstrādājam datus par potenciālajiem klientiem, kas iegūti pārdošanas sarunu ceļā vai, kad persona izrādījusi interesi par Neste piedāvājuma saņemšanu. Minētos datus apstrādājam tiešā mārketinga vajadzībām. 
Neste neglabā Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir likumīgi atļauts un nepieciešams tiem nolūkiem, kādiem dati tiek apstrādāti. Glabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas rakstura un apstrādes mērķiem. Līdz ar to maksimālais periods var atšķirties atkarībā no izmantošanas.