Video novērošana

Mūsu degvielas uzpildes stacijās (DUS) ir video novērošana, lai novērstu un atrisinātu zādzības vai citas ļaunprātīgas darbības, piemēram, vandālismu vai citus kaitējumus īpašumam vai personām.

Mēs izmantojam video ierakstu, lai sazinātos ar transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu klienta īpašumu vai veselību, kā arī citos ārkārtas gadījumos. Video ieraksti ar jūsu personas datiem netiek izpausti trešajām pusēm, tikai pēc tiesību uzraugošo iestāžu pieprasījuma un Jūsu, kā datu subjekta, pieprasījuma.

Video novērošanas ierakstus no video novērošanas Neste birojā glabā ne ilgāk kā 30 dienas un Neste DUS glabā ne ilgāk kā 45 dienas. Ja prettiesiski nodarījumi ir konstatēti un videoieraksti ir nepieciešami to atklāšanai, datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.