Video novērošana

Mūsu degvielas uzpildes stacijās ir videonovērošana, lai novērstu un atrisinātu zādzības vai citas ļaunprātīgas darbības, piemēram, vandālismu vai citus kaitējumus īpašumam vai personām.

Mēs izmantojam video ierakstu, lai sazinātos ar transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu klienta īpašumu vai veselību, kā arī citos ārkārtas gadījumos. Lai piekļūtu atbilstošajai kontaktinformācijai, varam izmantot ārējus pakalpojumu sniedzējus, piemēram, pieprasījumu Somijas Transporta drošības aģentūrai (Finnish Transport Safety Agency) vai direktorijā.