Vai mēs izpaužam jūsu personiskos datus citiem?

Tikai personām, kurām ir jāapstrādā personas dati savu uzdevumu veikšanai, ir piekļuve klienta datiem. Uz viņiem visiem attiecas pienākums glabāt noslēpumu.
Kad mēs kopīgojam personas datus ar citām organizācijām, mēs nodrošinām, ka tos kopīgojam, ievērojot šajā paziņojumā par privātumu aprakstītos mērķus, un mēs vienmēr nodrošinām, ka tam ir juridisks pamats. Šādas organizācijas ir citi Neste grupas uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji un mūsu partneri. Lūdzu, skatiet tālāk norādīto pakalpojumu sniedzēju un citu organizāciju aprakstu, ar kuru kopīgojam personas datus.

Neste grupas uzņēmumi

Mēs kopīgojam personas datus Neste grupā, kad tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā paziņojumā par privātumu uzskaitītos mērķus. Piemēram, lai veiktu finanšu pārvaldību un kredīta kontroli, mums ir jākopīgo personas dati ar citiem grupas dalībniekiem.

IKT pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji

Mēs izmantojam rūpīgi atlasītus IKT partnerus IT atbalstam, uzturēšanai un attīstībai. 

Mārketinga pakalpojumi un klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēji

Mēs izmantojam rūpīgi atlasītus digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzējus, sakaru pakalpojumu sniedzējus un mediju aģentūras, lai palīdzētu mums piegādāt un sniegt mārketinga saturu, pamatojoties uz personas datiem, kas iegūti par mūsu klientiem. 

Kredītkontrole un citi uzticamības pārbaudes pakalpojumi

Mēs kopīgojam personas datus ar rūpīgi atlasītām kredītreitingu aģentūrām, lai novērtētu Jūsu pasūtījumus, novērtētu Jūsu kredītspēju un vajadzības gadījumā iekasētu nokavētos maksājumus vai paziņotu par parādu, kuru Jūs neesat samaksājis Neste. Vajadzības gadījumā mūsu partneri arī veic obligātas iepriekšējas pārbaudes mūsu vārdā, kas ļauj mums izpildīt mūsu pienākumus kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.

Maksājumu un rēķinu pakalpojumu sniedzēji

Mūsu uzticamie maksājumu un rēķinu pakalpojumu partneri palīdz mums veikt darījumus, kas saistīti ar Jums.

Transporta pakalpojumi un produktu piegādātāji

Mēs izpaužam personas datus transporta pakalpojumu sniedzējiem un produktu piegādātājiem, kad mums tas jādara, lai izpildītu mūsu klientu pasūtījumus, piemēram, lai piegādātu pasūtītos produktus saviem klientiem.

Citi partneri

Personas datus atklājam saviem partneriem, piemēram, lai nodrošinātu, ka tie jums sniedz atbilstošas priekšrocības, kad Neste stacijās izmantojat savu klienta lojalitātes karti. Ja nepieciešams, personas datus saviem partneriem atklājam arī ārkārtas gadījumos, piemēram, lai aizsargātu mūsu klientu īpašumu vai veselību.

Valsts iestādes

Kad to pieprasa likumdošana, Neste atklāj personu datu informāciju iestādēm (piemēram nodokļu iestādēm).