Rīcības kodekss

Mūsu pienākumi pret ieinteresētajām pusēm:

  •     Mēs godīgi strādājam ar saviem klientiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem.
  •     Mēs saviem akcionāriem nodrošinām labu kopējo peļņu visa cikla laikā.
  •     Mēs nodrošinām taisnīgu darba vidi.
  •     Esam apņēmušies rūpēties par mūsu darbinieku un citu mūsu darbības rezultātā tieši ietekmētu personu veselību un drošību, kā arī aizsargāt dabisko vidi, kurā mēs darbojamies.
  •     Mēs pildām savu pienākumu ilgtspējības jomā.

Veids, kādā veicam uzņēmējdarbību:

  •     Mēs darbojamies saskaņā ar tiesību aktiem un noteikumiem, kurus uzskatām par mūsu minimālajiem standartiem, un sagaidām, ka arī mūsu sadarbības partneri ievēro visas juridiskās prasības.
  •     Mēs izvairāmies no situācijām, kurās privātas intereses varētu būt pretrunā ar uzņēmuma interesēm.
  •     Jebkāda veida uzpirkšana un korupcija mūsu uzņēmumā ir nepieņemama.
  •     Mēs darbojamies pārskatāmi un atvērti komunicējam ar visām ieinteresētajām pusēm.
  •     Mūsu uzņēmums nav iesaistīts politiskās vai reliģiskās darbībās, kā arī nesniedz ieguldījumu šāda veida darbībās.