Mērķorientētais mārketings

Mēs apkopojam datus par jūsu pirkumiemun to, kā izmantojat mūsu pakalpojumus, tostarp digitālos pakalpojumus, piemēram, Neste mobilo lietotni un tīmekļa vietni, ņemot vērā jūsu leģitīmās intereses, tālāk norādītajiem mērķiem.

  • Lai labāk izprastu lietojuma tendences klientu vidū
  • Lai uzlabotu klientu pieredzi
  • Lai tālāk attīstītu mūsu pakalpojumus un produktus, reaģējot uz klientu interesēm un vajadzībām
  • Lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus un produktus

 
Mēs analizējam un kompilējam statistiku par to, kā mūsu klienti izmanto pakalpojumus un produktus. Mēs arī apkopojam datus par jūsu darbībām, kad saņemat mūsu mārketinga ziņojumus. Tas ietver datus par saitēm, ko atverat un cik reižu tās atverat, kā arī jūsu pirkumus un darbības mūsu vietnē (skatiet arī sadaļu “Sīkdatnes”).

Ņemot vērā mūsu apkopotos datus, mēs veidojam profilu, kas jūs apraksta kā klientu, pēc iespējas precīzāk, lai jūs iedalītu dažādos segmentos, piemēram, atbilstoši jūsu kopējiem gada pirkumiem, jūsu iepirkšanās biežumam vai jūsu izmantotajam produktu klāstam. Tādējādi tiek radīta pievienotā vērtība: Jūs iegūsit labākus pakalpojumus  un produktus, kā arī saņemsit jūsu vajadzībām atbilstošākus mārketinga ziņojumus. Tas arī mums sniedz iespēju labāk pielāgoties pastāvīgi mainīgajām klientu vajadzībām un vēlmēm. Mūsu mērķorientētais mārketings katram klientam ir atšķirīgs.

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu profilu, personas datiem un datu kategorijām, uz kurām tas ir balstīts. Turklāt jums vienmēr ir tiesības atteikties no šāda veida ziņojumu saņemšanas. Mēs neveicam profilēšanu, kas radītu juridiskas sekas vai citu nozīmīgu ietekmi attiecībā uz jums, kā aprakstīts ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.