Kādas ir Jūsu tiesības?

GDPR nodrošina jums sekojošas tiesības

Tiesības piekļūt saviem personas datiem 

Jums ir tiesības zināt, kādus personas datus mēs apstrādājam par Jums, saņemt informāciju par to, kā mēs tos apstrādājam, un saņemt šo datu kopiju. 

Tiesības lūgt mūs izlabot nepareizu informāciju par Jums

Mēs cenšamies, lai Jūsu personas dati tiktu atjaunināti, taču, ja pamanāt, ka mēs apstrādājam novecojušus vai citādi nepareizus datus, Jums vienmēr ir tiesības lūgt mums tos labot. 

Tiesības uz dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”)

Dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu dzēsti. Piemēram, Jūs varat izmantot šīs tiesības, ja domājat, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati mērķiem, kas uzskaitīti šajā paziņojumā par privātumu. Tiklīdz esam apstiprinājuši Jūsu pieprasījumu, mēs izdzēsīsim Jūsu datus, izņemot gadījumus, kad mums tie ir jāsaglabā, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, piemēram, grāmatvedības pienākumus. Jebkurā gadījumā Jūsu personas dati tiks automātiski dzēsti no Neste sistēmām pēc mūsu noteiktā uzglabāšanas laika.

Tiesības ierobežot apstrādi

Konkrētos apstākļos Jums ir tiesības lūgt mums ierobežot personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs nedarīsim neko citu ar Jūsu personas datiem, bet turpināsim tos glabāt mūsu IT sistēmās. Tiklīdz būsim apstiprinājuši Jūsu pieprasījumu, mēs pārtrauksim šādu datu apstrādi. 

Tiesības iebilst 

Jums vienmēr ir tiesības atteikties no tiešās mārketinga saziņas, noklikšķinot uz abonementa abonēšanas saites, ko mēs sniedzam visās mūsu mārketinga saziņās ar Jums.
Jums ir arī tiesības iebilst pret šādu Jūsu personas datu apstrādi, ko veicam mūsu likumīgajās uzņēmējdarbības interesēs, kas aprakstītas šajā paziņojumā par privātumu. Saņemot Jūsu pieprasījumu, mēs rūpīgi novērtēsim to un pārtrauksim apstrādāt Jūsu personas datus, ja mūsu apstrāde patiešām nav bijusi saprātīga. 

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs nosūtītu Jums vai kādam citam to datu kopiju, ko Jūs esat mums ir iesniedzis vispārpieņemtā mašīnlasāmā formātā. Šīs tiesības attiecas tikai uz personas datiem, kurus Jūs esat mums sniedzis, kad mēs apkopojam datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai uz līgumu, kas mums ir noslēgts ar Jums. Tiklīdz būsim apstiprinājuši Jūsu pieprasījumu, Jūsu dati tiks pārsūtīti uz Jūsu norādīto galamērķi. 

Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Ceram, ka vienmēr sazināsities ar mums, ja Jums būs jautājumi par to, kā mēs apstrādājam personas datus. Tomēr, ja domājat, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, mēs neievērojam datu aizsardzības likumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Jūs it īpaši varat sazināties ar tās valsts uzraudzības iestādi, kurā Jūs dzīvojat vai strādājat.